Będą polisy z pocztowego okienka

Poczta Polska będzie sprzedawać ubezpieczenia. polisy Klient będzie mógł wykupić w okienkach pocztowych  m.in. polisy ubezpieczenia komunikacyjnego, mieszkaniowe i odpowiedzialności cywilnej. Według "Rzeczpospolitej" (Nr z 24.03.2009 r.), która powołuje się na Roberta Kierońskiego, dyrektora Biura Rozwoju Usług Finansowych Poczty Polskiej,  sprzedaż ruszy jeszcze w tym półroczu. Polisy wystawiać będzie firma należąca do grupy Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Do  końca 2009 r.  w 250 takich punktach  oferowane będą polisy komunikacyjne, mieszkaniowe, odpowiedzialności cywilnej, turystyczne i dla małych i średnich firm, a klient ma od razu otrzymać polisę dzięki zintegrowaniu systemów informatycznych – pisze dziennik. Według PTUW, w  likwidacji szkód, zwłaszcza komunikacyjnych firma będzie stosować system mieszany: przez własnych likwidatorów oraz firmę zewnętrzną.
Zdaniem Zofii Dzik, przewodniczącej rady nadzorczej Link4 będzie to konkurencja przede wszystkim dla tradycyjnych ubezpieczycieli, którzy są aktywni poza dużymi miastami np. PZU, HDI Asekuracja czy MTU, szczególnie w sprzedaży polis OC.

Co ważne przy wyborze polisy medycznej

Najtańszą polisę zdrowotną kupimy już za 39 zł w Inter Risk, natomiast największą liczbę placówek oferujących usługi medyczne i największą liczbę badań diagnostycznych ma Signal Iduna - podaje  "Polska"(Nr z 23.03.2009 r.), powołując się na wyniki  rankingu ubezpieczeń zdrowotnych przygotowanego dla gazety przez firmę doradztwa finansowego Finamo, gdzie  porównano standardowe polisy oferowane przez największe firmy na rynku. Tego typu ubezpieczenia różnią się od zwykłych pakietów zdrowotnych wykupywanych pracownikom przez firmy, przede wszystkim uniezależniają  od jednego centrum medycznego, bo towarzystwa mają podpisane umowy z kilkoma przychodniami i za podobną cenę dają dostęp do szerszego pakietu usług medycznych. Dziennik radzi, aby  przy wyborze ubezpieczenia  kierować się wyłącznie jej ceną. Polisa Signal Iduna, w której mamy dostęp aż do 549 placówek medycznych, kosztuje miesięcznie 61,82 zł, natomiast najtańsza z  ofert - Inter Risk, za którą zapłacimy 39 zł miesięcznie daje możliwość leczenia się tylko w 15 placówkach.
Wybierając pakiet ubezpieczenia medycznego, należy przyjrzeć się również szczegółowo, jakie usługi specjalistyczne oferuje nam firma oraz które badania są objęte umową ubezpieczeniową. Tu również rozpiętość jest znaczna. W pakiecie podstawowym Medicover Ubezpieczenia otrzymamy dostęp wprawdzie tylko do 1 specjalisty, za to do 72 rodzajów badań diagnostycznych. Wspomniana Signal Iduna proponuje 23 rodzaje specjalności lekarskich oraz 197 rodzajów badań. Pod tym względem dobrze wygląda również oferta Inter Ubezpieczeń, która zapewnia 24 specjalistów i 167 badań.

Lepsza likwidacja szkód pomoże utrzymać klienta

Ubezpieczyciele coraz więcej inwestują w poprawę jakości likwidacji szkód. Ma to pomóc towarzystwom utrzymać  dotychczasowych klientów i zapewnić wyższe zyski w przyszłości. Jednak zdaniem "Parkietu"(Nr z 24.03.2009 r.), oznacza to, że w najbliższym czasie pogorszą się wyniki netto tych firm, nawet o 50 proc. na koniec 2009 r. Intensywne i kosztowne prace nad ulepszaniem procesu likwidacji szkód rozpoczęły jesienią  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta i Generali TU. Od dłuższego czasu stale pracuje nad tym Sopockie TU Ergo Hestia - podaje dziennik. Na przykład Generali  buduje sieć warsztatów partnerskich, które  oznaczone jego logo będą dokonywały wstępnej likwidacji szkód, czyli przyjmować zgłoszenia, przeprowadzać ocenę techniczną pojazdu i przesyłać dokumenty do warszawskiej centrali firmy. Będą także dokonywały bezpłatnej naprawy pojazdu, jeśli jego właściciel jest ubezpieczony w Generali. Ubezpieczyciel do końca czerwca br. chce mieć około 50 warsztatów w całej Polsce. Zdaniem Michała Makarczyka, dyrektora Departamentu Likwidacji Szkód Generali będzie to  kosztować kilka milionów zł. To oznacza - pisze gazeta - że wynik netto za 2009 r. Generali może być nawet o kilkanaście proc. gorszy niż gdyby tych nakładów nie było. Jeszcze bardziej na wyniku netto odbiją się inwestycje w poprawę jakości likwidacji szkód w TUiR Warta. Według Franka Fripona, wiceprezesa towarzystwa, ubezpieczyciel na uruchomienie nowego systemu likwidacji szkód wyda około 27 mln zł. Większość, bo 20 mln zł, zostanie wykorzystana na uruchomienie dwóch centrów likwidacji szkód: w Lublinie i Katowicach. Reszta na specjalny system informatyczny. Znaczna część tych wydatków przypadnie na 2009 r. Koszty związane z udoskonalaniem systemu likwidacji szkód ponosi także Ergo Hestia. W styczniu uruchomiła eKonto, umożliwiające zgłoszenie szkody przez internet. Firma pracuje wciąż nad czterema projektami, m.in. wdrożeniem do swojego procesu likwidacji szkód  sztucznej inteligencji czy systemu ułatwiającego pracę likwidatorów. STU Ergo Hestia nie chce zdradzać kwoty poniesionych kosztów. Według "Parkietu", firma może  w 2009 r. wydać na ten cel  nawet 20 mln zł.
Gazeta podkreśla, że ubezpieczyciele liczą na wzrost wskaźnika odnowień polis komunikacyjnych. I gdy  średni wskaźnik dla całego rynku wynosi około 60 proc., to Warta ma go na poziomie około 70 proc. zaś  Generali na poziomie 70–80 proc.

Banki chcą  dodatkowych ubezpieczeń przy kredytach walutowych

Banki renegocjują warunki umów kredytowych oraz żądają od klientów dodatkowych zabezpieczeń - donosi "Gazeta Wyborcza"(Nr z 24.03.2009 r.). Według dziennika,  sytuacja taka ma już miejsce  m.in. w  Polbanku i Banku Millennium. Bank Millennium  prosi niektórych klientów o wykup dodatkowego ubezpieczenia przy  kredytach walutowych, które w chwili udzielania przekraczały 80 proc. wartości nieruchomości i były objęte trzyletnim ubezpieczeniem niskiego wkładu. Jak powiedział gazecie Agnieszka Nachyła, dyrektor departamentu marketingu i bankowości hipotecznej w Banku Millennium, w ich przypadku może być konieczne ponowne wykupienie takiego produktu, jeżeli po trzech latach po zaciągnięciu kredytu, zadłużenie nie spadło poniżej 80 proc.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT