Będzie wojna o rekomendację KNF?

Każdy, komu inny kierowca rozbije auto, ma prawo domagać się od ubezpieczyciela OC sprawcy pokrycia kosztów wynajmu samochodu zastępczego – zarekomendowała niedawno ubezpieczycielom Komisja Nadzoru Finansowego. Według gazety "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 15.12.2009 r.), ta rekomendacja nadzoru trafiła już do zakładów ubezpieczeń i jest teraz przez nie analizowana. Albowiem przyjęcie rekomendacji oznacza co roku o przynajmniej kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset mln zł wyższe wypłaty.  I jeżeli towarzystwa bez protestów przyjmą zalecenia KNF, w  przyszłym roku zaczną pojawiać się w pakietach assistance dodawanych do OC komunikacyjnego opcje gwarantujące poszkodowanym organizację i pokrycie kosztów samochodu zastępczego. Jednak - twierdzi "DGP" - towarzystwa  łatwo się nie poddadzą temu zaleceniu nadzoru i będą chciały w jakiś sposób ograniczyć liczbę osób uprawnionych, czy chociaż skrócić okres pokrywania kosztów wynajmu samochodu. Przy tym,  mogą powoływać się  na "niespójne" orzecznictwo sądów w zakresie przyznawania takiego prawa osobom fizycznym.
Na wdrożeniu tej rekomendacji skorzystają  firmy wynajmujące samochody zastępcze, nie tylko duże sieciowe firmy, ale też i mniejsze, lokalne wypożyczalnie, które częściej zaczęłyby dostawać propozycję wejścia do sieci podmiotów współpracujących z operatorem assistance. Firmy z branży assistance współpracujące od lat z wypożyczalniami samochodów mają wynegocjowane niższe stawki, niż te oferowane klientom indywidualnym - pisze dziennik.

Nowa regulacja dotyczy roszczeń nieprzedawnionych w dniu wejścia w życie nowelizacji k.c.
 
Nie będzie odszkodowania, jeśli sąd oddalił już z uwagi na przedawnienie roszczeń  żądanie ustalenia odpowiedzialności sprawcy - orzekł  Sąd Najwyższy w sprawie  Marty P., która jako dziecko została w szpitalu zarażona wirusem żółtaczki typu B. Skutki zarażenia  ujawniły się natomiast  w 2006 r. Matka dziewczyny wystąpiła wówczas o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę do wojewody i Skarbu Państwa, a także ustalenie odpowiedzialności SP na przyszłość. Sąd jednak oddalił powództwo ze względu na przedawnienie - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 14.12.2009 r.). Tymczasem - przypomina dziennik - w 2007 r. zmieniły się zapisy k.c. dotyczące terminu przedawnienia roszczeń. Według obecnej regulacji,  w razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Natomiast przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej, niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości. Jednak - podkreśla "rzeczpospolita" - nowe przepisy mają zastosowanie do roszczeń, które w dniu wejścia nowelizacji k.c. w życie nie były przedawnione. Kiedy więc matka poszkodowanej ponownie wystąpiła do sądu o odszkodowanie, zadośćuczynienie i miesięczna rentę dla córki, powołując się na ujawnione w 2008 r. skutki zarażenia, sąd I instancji oddalił sprawę, gdyż roszczenie wcześniej było oddalone z powodu przedawnienia. Natomiast sąd II instancji skierował wniosek do SN o wyjaśnienie wątpliwości prawnej.  SN stwierdził, iż jest to wiążące.

Spadły zyski ubezpieczycieli
 
Spółki ubezpieczeniowe  zarobiły  w ciągu   trzech kwartałów  2009 r.  około  5,9 mld zł, a w  całym bieżącym roku zysk towarzystw  może wynieść ponad 6 mld zł. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 14.12.2009 r.), wynik wypracowany przez ubezpieczycieli  w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy  br. oznacza  spadek zysku sektora ogółem o 100 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. I tak, najwięcej w omawianym okresie  zarobiła  grupa PZU - 4,7 mld zł. Na drugim miejscu pod tym względem uplasowała się  Aviva - blisko 349 mln zł; następnie Amplico (257 mln zł),  ING (153 mln zł) oraz Ergo Hestia (85 mln zł). Z zestawienia gazety wynika, że na wynik lidera składa się także  dywidenda uzyskana przez spółkę majątkową od PZU Życie. Bez niej  zysk majątkowego PZU spadłby  z  2,4 mld zł do 0,98 mld zł - szacuje "DGP". Według dziennika, w całym roku 2009  grupa PZU może zarobić 3,6-3,9 mld zł (bez dywidendy).
W  zestawieniu "DGP"  zabrakło m.in. grupy Allianz, której spółka majątkowa odnotowała stratę  na skutek inwestycji w bank. Natomiast Warta, Uniqa i PTU odczuwają  skutki konkurencji cenowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Rzecznik Ubezpieczonych proponuje zmiany legislacyjne w sprawie rzeczoznawców samochodowych

Rzecznik Ubezpieczonych przedstawił zmodyfikowane propozycje zmian legislacyjnych w odniesieniu do ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK dotyczące roli niezależnych rzeczoznawców samochodowych w procesach likwidacji szkód komunikacyjnych - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 14.12.2009 r.).W opinii Rzecznika,  zjawisko ogromnej ilości zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje), skutkujące lawiną opinii wydawanych przez rzeczoznawców samochodowych, w istotny sposób zwiększa ryzyko wystąpienia błędu w orzeczeniach. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych, sytuacja ta wymaga „wprowadzenia do systemu prawnego ubezpieczenia, które kompensowałoby uszczerbek majątkowy wyrządzony przez takie osoby.” Rzecznik  zwraca uwagę - pisze "GU" - że OC stosowane dla różnych grup zawodowych jest jednym z najczęściej stosowanych instrumentów, zabezpieczających przed skutkami błędów potencjalnych konsumentów. Rzecznik Ubezpieczonych stoi na stanowisku, że w przypadku kontynuowania prac nad nowym uregulowaniem zawodu rzeczoznawcy samochodowego, propozycja zawarta w art. 79b ust. 3 projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym (rzeczoznawca samochodowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego), powinna być zachowana, chociaż "wymaga szerszej dyskusji”. Rzecznik Ubezpieczonych podkreśla, iż zapis mówiący o obowiązkowych polisach OC popierają rzeczoznawcy samochodowi z Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych. "Ubezpieczeniowa" pisze, że dr Marcin Orlicki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i  autor opinii prawnej dotyczącej propozycji legislacyjnych Rzecznika Ubezpieczonych,  ma wątpliwości co do  wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawców samochodowych. Jego zdaniem „nałożenie tego obowiązku nastąpiłoby <z rozpędu>, a jedynym rzeczywistym argumentem byłoby to, że inne podobne grupy zawodowe również są obciążone przez ustawodawcę obowiązkiem ubezpieczenia.”

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT