Bez konsekwencji za stwierdzony brak papierowej polisy OC auta

Zapominalscy kierowcy unikną jednak przykrych konsekwencji braku przy sobie ubezpieczenia OC. Parlament przyjął nowelizację kodeksu drogowego, która daje policji  uprawnienia do sprawdzenia w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, czy dany kierowca jest ubezpieczony. Dotychczas za brak papierowego dokumentu ubezpieczenia OC kierujący pojazdem płacił  mandat i chwilowo tracił auto, prewencyjnie odholowane na policyjny parking. Niebawem  zostawienie dowodu ubezpieczenia w innej marynarce czy torebce już nie spowoduje tak srogich konsekwencji - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 09.05.2009 r.). Jak podkreśla dziennik, branża ubezpieczeniowa uważa, że przyjęte rozwiązanie jest zachętą do niewykupywania polis. W opinii Jana G. Prądzyńskiego, wiceprezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń,  zmiany wprowadzone przez parlament  oznaczają de facto przyzwolenie na jazdę autem bez zawierania umowy ubezpieczenia OC, albowiem posłowie w praktyce zlikwidowali wszelkie sankcje za brak polisy, która jest w Polsce dokumentem obowiązkowym. Jeśli więc pojazd jest nieubezpieczony, karę na kierowcę będzie mógł nałożyć tylko Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - twierdzi Prądzyński w "Rzeczpospolitej". Z kolei Magdalena Barcicka, wiceprezes UFG, zapewnia, że już niebawem policja będzie mogła korzystać z informacji gromadzonych przez UFG. Fundusz w niedługim czasie udostępni policji system, który da  pełną informację o ubezpieczonych kierowcach. Wystarczy wbić numer rejestracyjny pojazdu, który nas interesuje, i na ekranie pojawi się nie tylko nazwa firmy ubezpieczeniowej, ale i informacja o ubezpieczeniu.  Uchwalona nowela trafi teraz do podpisu prezydenta; może wejść w życie jeszcze przed wakacjami br.

Będą większe dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych

Będzie nowa ustawa o ubezpieczeniach rolnych. W najbliższym czasie Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach rolnych - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 07.05.2009 r.).Celem nowelizacji jest zachęcenie rolników do zakupu obowiązkowych polis.  Nowe rozwiązania  przewidują m.in. podniesienie limitu składek na ubezpieczanie upraw, do których będzie można otrzymać dopłaty od państwa. Proponowane  przepisy ponadto przewidują  wprowadzenie 6 proc. limitu oraz zwiększenie udziału państwa w funduszu reasekuracyjnym w ubezpieczeniach od ryzyka suszy - podaje dziennik. Gdy odszkodowania z tego tytułu przekroczą 90 proc. zebranych składek, wówczas budżet ma zwrócić ubezpieczycielom 70 proc. nadwyżki. Gazeta przypomina, że obecnie rolnik może otrzymać dofinansowanie połowy składki, jeżeli za polisę zapłacił nie więcej niż 3,5 proc. sumy, na którą ubezpieczył uprawy (w przypadku upraw wrażliwych jest to 5 proc.).
W opinii  Roberta Jakubca  z Krajowej Rady Izb Rolniczych, obecnie najbardziej problematyczna jest susza, od której rolnicy najczęściej chcą się ubezpieczać. Ubezpieczyciele uznają jednak to ryzyko za wysoce prawdopodobne, windują więc składki do 10-15 proc. A to uniemożliwia otrzymanie dotacji - pisze "Rzeczpospolita".

Ochrona prawna coraz bardziej popularna

Polacy coraz częściej zabezpieczają się przed kosztami procesowymi wykupując u ubezpieczycieli polisę ochrony prawnej, która  chroni przed wysokimi kosztami związanymi z czynnościami prawnymi. Produkt pokrywa koszty osób uprawnionych do pomocy prawnej, czyli adwokatów i radców prawnych, a także koszty ewentualnej opinii biegłych, materiałów dowodowych oraz opłat sądowych, skarbowych i administracyjnych - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(z 07.05.2009 r.). W opinii Mariusza Korzeniewskiego  z Biura Ubezpieczeń Indywidualnych Ergo Hestii Polacy mają coraz większą świadomość kosztów procesowych i wolą być mądrzy przed, a nie po szkodzie. Ubezpieczyciel twierdzi, że zainteresowanie wykupywaniem tego produktu  tylko na przełomie ostatnich miesięcy wzrosło o 10 procent. Łączny limit odpowiedzialności w ryzyku ochrony prawnej w ofercie Ergo Hestii wynosi 10 tys. zł, a na jedno zdarzenie może przysługiwać nawet 5 tys. zł. Korzeniewski podkreśla, ze ten produkt Ergo Hestii chroni także w przypadku nadużyć w internecie. W sytuacji, gdy  ktoś wykorzysta dane ubezpieczonego na przykład dzięki portalom społecznościowym, a w konsekwencji przyjdzie mu stanąć przed wymiarem sprawiedliwości np. w charakterze osoby „podejrzanej”, będzie przysługiwać mu ochrona prawna. Ubezpieczony, który występuje w charakterze pozwanego, oskarżonego, obwinionego lub podejrzanego może w takim wypadku skorzystać z pomocy prawnika, nie ponosząc dodatkowych kosztów.
Ochrona prawna jest także dobrym zabezpieczeniem np. w przypadku, gdy klient ma do czynienia z pozwem sąsiada o spowodowanie szkody po wjechaniu na jego trawnik lub gdy zostanie on pogryziony przez psa, któremu właściciel nie zakłada kagańca.

UFG wysłał już 30 tys. wezwań do zapłaty za polisę komunikacyjnego OC
 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny  (UFG) na początku 2009 roku wysłał około 30 tys. wezwań do zawarcia obowiązkowego OC komunikacyjnego i zapłaty kary  za jego brak - informuje "Polska"(Nr z 07.05.2009 r.).  W  takim piśmie UFG wzywa do przedstawienia dowodu wykupienia ubezpieczenia,  albo uiszczenia opłaty karnej wraz z kosztami upomnienia. Tymczasem - pisze dziennik - wezwania trafiły także do osób, które obowiązek zawarcia OC jednak spełniły. Dziennik zauważa, iż część osób, do których trafiły pisma z UFG, narzeka na ton tych dokumentów, a niektórym  przypominały one wręcz "zawiadomienia z prokuratury". Mimo takiego tonu, nadal tylko połowa osób odpowiada na wezwania UFG- twierdzi "Polska". Według Joanny Pasturczak, dyrektor Pionu Opłat Karnych UFG,  wezwania są wysyłane Z UFG już po kontroli i porównaniu danych z CEPiK i od ubezpieczycieli;  w niektórych przypadkach fundusz nie otrzymuje odpowiedniej dokumentacji od ubezpieczycieli, albo wysłane do poprawy dokumenty już nie wracają do UFG. Z kolei zdaniem Romana Lesiaka z CU Direct,   zdarzają się pomyłki w danych na polisie.

"Pakiet Bezpieczeństwa" z BRE Ubezpieczenia

Towarzystwo BRE Ubezpieczenia z  myślą o klientach MultiBanku   przygotowało  produkt  "Pakiet Bezpieczeństwa" czyli pakiet ubezpieczeniowy dla posiadaczy kart kredytowych,  który łączy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i ubezpieczenie utraty gotówki pobranej z bankomatu - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (z 07.05.2009 r.). .Zaoferowany przez MultiBank "Pakiet Bezpieczeństwa" gwarantuje  pokrycie szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego lub osobę bliską do maksymalnej kwoty 20 tys. zł. Według "GU",  integralną częścią pakietu jest ponadto ubezpieczenie utraty gotówki pobranej z bankomatu, które stanowi realne zabezpieczenie pieniędzy. Niezależnie od miejsca w którym klient się znajduje czy w kraju, czy za granicą, pobierając gotówkę z bankomatu, jest on ubezpieczony na wypadek rabunku pieniędzy. "Pakiet Bezpieczeństwa"  w takiej sytuacji zapewni mu zwrot utraconej gotówki wraz z kosztami prowizji pobranej za wypłatę łącznie do maksymalnej kwoty 2000 zł.

Kiedy zadziała ubezpieczenie od kosztów  rezygnacji  z wyjazdu?

 Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji staje się coraz bardziej popularne. Produkt   jako dodatek do biletów lotniczych czy rezerwacji hoteli stanowi  już blisko . 5 –7 proc.  sprzedaży Signal Iduna  - twierdzi  "Gazeta Prawna" (Nr z 07.05.2009 r.) . Natomiast w sprzedaży przez organizatorów turystyki, polisa od kosztów rezygnacji jako ubezpieczenie opcjonalne do imprezy turystycznej oscyluje  już na poziomie  15–17 proc. Jednak - zauważa dziennik - wciąż do rzadkości należą opcje pozwalające zrezygnować z wycieczki w razie utraty pracy,  chociaż  ofert dających naprawdę szeroki zakres ochrony jest na szczęście coraz więcej. "Gazeta Prawna" wylicza, ze Uniqa deklaruje na przykład pokrycie kosztów rezygnacji nawet w razie niezdanej matury, jeśli przypadała ona bezpośrednio przed zarezerwowaną podróżą, czy w przypadku rozpoczęcia  sprawy rozwodowej przez małżonka. Z kolei  Mondial Assistance wprowadził ubezpieczenie  all risk ( ubezpieczenia wszystkich ryzyk), które  zakłada odpowiedzialność ubezpieczyciela za wszystkie udokumentowane zdarzenia losowe, niezależne od klienta i uniemożliwiające mu wyjazd, na przykład  chorobę psa czy kota, jeśli nie ma go z kim zostawić a zwierzę wymaga opieki. Takie zdarzenie musi to być jednak udokumentowane.

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl

Grupa BIK: wzrosty w I kw.2009 r.

Grupa BIK, gdańska spółka brokerska specjalizująca się w ubezpieczeniach komunikacyjnych   w pierwszym kwartale 2009 r. odnotowała 10 procentowy wzrost wartości przypisu składki w porównaniu do  analogicznego okresu 2008 r. Jak   donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa" (z 06.05.2009 r.), w omawianym okresie także liczba pojazdów ubezpieczonych za pośrednictwem Grupy BIK zwiększyła dynamikę o 21 proc. w porównaniu do analogicznego kwartału 2008 r. Zdaniem Romana Czarnowskiego, prezesa Grupy BIK, wypracowane wyniki "to dowód na to, że zdobyliśmy zaufanie rynku".
Gdańską Grupę BIK tworzą: BIK Brokers - broker ubezpieczeń komunikacyjnych oraz BIK Serwis, spółka zajmująca się tworzeniem oraz kompleksową obsługą masowych programów ubezpieczeniowych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT