Bez odszkodowania za śmierć w wypadku zderzenia z łosiem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił  apelację rodziny zmarłego  kierowcy, który zginął w wyniku zderzeniu auta z łosiem.
Rodzina kierowcy chciała od Skarbu Państwa  ponad 800 tys. zł zadośćuczynienia i odszkodowania , a także renty dla dzieci. Orzeczenie jest prawomocne i przysługuje od niego kasacja do Sądu Najwyższego - pisze "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 26.06.2012 r.). "DGP" informuje, że do wypadku doszło w marcu 2010 r. na obrzeżach Biebrzańskiego Parku Narodowego. Rodzina kierowcy wystąpiła z powództwem przeciwko oddziałowi GDDKiA w Białymstoku, Lasom Państwowym - Nadleśnictwu Rajgród oraz firmie ubezpieczeniowej. W styczniu br.  Sąd Okręgowy w Białymstoku  oddalił powództwo, uznając, że "powodowie nie udowodnili związku między wypadkiem a działaniem bądź zaniechaniem np. drogowców, choć w miejscu wypadku nie było znaków ostrzegających przed możliwością wtargnięcia zwierząt leśnych na jezdnię" - podaje gazeta. Dlaczego? SO uznał iż  "mogli mieć świadomość wystąpienia ewentualnego niebezpieczeństwa, gdyż tą drogą zwykle poruszali się autem". Z kolei SA oddalając apelację  uzasadniał   brak możliwości przyznania odszkodowania i zadośćuczynienia rodzinie kierowcy w tej sprawie tym - wyjaśnia  "DGP"- że  zapis w kc, na który powoływali  się  bliscy  kierowcy "daje szansę dochodzenia roszczeń jedynie samemu poszkodowanemu", a nie "pośrednio poszkodowanym". A  proces toczył się o szkodę poniesioną przez najbliższą rodzinę, a nie uczestnika wypadku. Ponadto, w opinii SA odpowiedzialność sprawcy szkody nie przekłada się bezpośrednio na odpowiedzialność Skarbu Państwa;  sąd "nie znajduje" bezpośredniej podstawy prawnej - twierdzi dziennik.

Kolejny  rok wysokich strat w uprawach

Wysoki poziom strat w ubezpieczeniach upraw odnotowany w ostatnich dwóch latach niepokoi ubezpieczycieli. Towarzystwa sprzedające  tego typu polisy  podkreślają  potrzebę  wprowadzenia zmian w dotychczasowym modelu funkcjonowania wspomnianych produktów - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www .gu.com.pl  z 25.06.2012 r.). "GU" pisze, że tylko Concordia Polska TUW do 22 czerwca br.  wypłaciła aż 99 proc. ubezpieczonym w firmie rolnikom ponad 309 mln zł odszkodowań za uprawy zniszczone w zimie, a więc o 100 proc. więcej, niż  łączna kwota wypłaconych z  tego tytułu roszczeń  w ub.r. Z kolei tylko w okresie od marca do kwietnia 2012 r. Concordia otrzymała 14,5 tys. zgłoszeń szkód w związku ze zniszczeniami plantacji, spowodowanymi złymi warunkami atmosferycznymi. W opinii "Ubezpieczeniowej", to już drugi  rok z rzędu takiej skali szkód w  uprawach.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT