Bez stabilizacji na rynku polis komunikacyjnych

Polscy kierowcy narzekają na wysokie ceny polis  komunikacyjnych, ubezpieczyciele zapowiadają podwyżki, a tymczasem średnia składka za OC w pierwszym kwartale 2013 r. wynosiła dla  posiadaczy samochodów osobowych 1019 zł  i była niższa o 133 zł niż w tym samym czasie 2012 r - pisze "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 09.04.2013 r.). I to w sytuacji  balansowania  rynku ubezpieczeń komunikacyjnych  w ostatnich latach na granicy rentowności - podkreśla gazeta. Na przykład w 2011 r.  towarzystwa ubezpieczeniowe na ubezpieczeniu OC straciły niemal pół mld zł.  Zdaniem  Katarzyny Siwiec, menadżera  ds. ubezpieczeń  w  ipolisa.pl, dzięki obniżaniu składek za OC  ubezpieczyciele szybko  pozyskują  dużą  ilość  klientów, którym "z czasem będzie można dosprzedać kolejne polisy na mieszkanie czy życie", promują markę firmy czy  poprawią  przypis  składki w kończących się okresach rozliczeniowych.  Siwiec ostrzega w dzienniku, iż "może to być jednak zysk wątpliwej jakości, gdyż szkodowość z tak pozyskanego portfela może szybko skonsumować przypis na konkretnym ryzyku i trzeba będzie do tego biznesu jeszcze dołożyć.” Tymczasem - pisze "DGP" -  powołując się na  Marcina Brodę, eksperta ubezpieczeniowego, że podwyżka cen polis OC o 30 proc.  zapewniłaby rynkowi "bieżącą stabilność". Broda uważa, że składki powinny wzrosnąć nie tylko ze względu na rosnące wypłaty odszkodowań, “ale także z konieczności zapewnienia samochodu zastępczego w razie wypadku czy konieczność montowania oryginalnych zamienników podczas naprawy auta.”
Gazeta podkreśla, iż  średnia różnica między najtańszą a najdroższą polisą na rynku wynosi aż 260 proc.,  więc warto  przed zakupem porównywać  oferty różnych ubezpieczycieli.

A może ubezpieczenie dla rowerzysty ...

W Warszawie,  podobne jak w innych miastach, rozpoczęły działalność  rowerowe  wypożyczalnie. Warto, aby  korzystający  z miejskich rowerów ubezpieczyli się - radzi "Rzeczpospolita"(Nr z 10.04.2013 r.).
Jak mówi w  dzienniku Agnieszka Rosa z PZU SA, taka polisa  chroni rowerzystę przed "następstwem nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialnością cywilną (OC) rowerzysty, a  można ją również rozszerzyć o ubezpieczenie bagażu podróżnego i casco roweru". Ubezpieczenie to  przeznaczone  jest nie tylko dla właściciela, ale także i  użytkownika roweru. Umowę może zawrzeć każdy, bez względu na obywatelstwo, wiek i stan zdrowia. Polisę można wykupić na rok lub krócej. "Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osobę wymienioną w polisie. Działa również wtedy gdy korzysta się z rowerów wypożyczonych". Przy  składce  za  110 zł za 3 miesiące, posiadacz polisy ubezpieczony jest na 10 tys. NNW, 50 tys. OC, i 2 tys. casco roweru - informuje "Rz".
Według gazety,  ubezpieczenie działa w Polsce, a można je rozszerzyć także poza granice kraju.

Ponad 2,5 mld zł dywidendy z PZU SA za 2012 r.?

Zarząd PZU zarekomendował WZA  wypłatę dywidendy z zysku za 2012 r. w wysokości 29,7 zł na akcję - informuje "Parkiet"(NR z 08.04.2013 r.). Według gazety, na  wypłaty  dla akcjonariuszy spółka chce przeznaczyć 2,56 mld zł,  czyli "niemal cały jednostkowy zysk netto za ubiegły rok". Decydujący głos należy do  skarb  państwa, właściciela  35 proc.-owego pakietu akcji  PZU SA.. Jak podaje dziennik, minister skarbu   oświadczył ostatnio, iż chciałby od firmy maksymalnej dywidendy,  tymczasem "rynek nie wie, czy chodzi o propozycję zarządu, czy też o ekstradywidendę". W opinii Kamila Stolarskiego,  analityka Espirito Santo,    "PZU mogłoby wypłacić dodatkową dywidendę z kapitału nadwyżkowego. (...) Poza tym możliwa byłaby dywidenda zaliczkowa z wyniku spółki życiowej za 2012 rok (...)  PZU Życie miało 1,8 miliarda złotych zysku, a w formie dywidendy zaliczkowej można byłoby wypłacić 50 procent, czyli około 900 milionów, to dałoby ponad 10 dodatkowych złotych (na akcję)."

Ważne opcje dodatkowe w programach ubezpieczeniowych leasingu

Ubezpieczenie wynajmowanego przedmiotu z jednej strony chroni mienie właściciela, czyli firmy leasingowej, z drugiej zaś zabezpiecza korzystającego przed nieoczekiwanymi kosztami na wypadek jego uszkodzenia czy utraty. W przypadku umów leasingu ubezpieczenia komunikacyjne oferowane są poprzez firmę leasingową wszystkim klientom, którzy leasingują pojazdy. A - zauważa "Rzeczpospolita"(Nr z  11.04.2013 r.) - są to bardzo różne podmioty, poczynając od firm jednoosobowych, poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa, aż po spółki, które leasingują kilkaset i więcej pojazdów. Zdaniem Renaty Iwanowskiej, menedżera ds. programów leasingowych w Generali,  w 2012 r. odnotowano spadek wolumenu sfinansowanych leasingiem pojazdów. Ten  trend  wciąż się utrzymuje - pisze gazeta - i ma wpływ na sektor ubezpieczeń.  Programy ubezpieczeniowe towarzystwa ubezpieczeń  opracowują  wspólnie z firmami leasingowymi, tak, aby  były one jak najlepiej "uszyte" dla konkretnego klienta. Jak twierdzi w gazecie  Tomasz Borowski z Compensy,  leasingodawca poprzez ubezpieczenie stara się zniwelować ryzyka, które mogą doprowadzić jego klienta do strat finansowych. Dlatego warto w  programach ubezpieczeniowych  zwrócić uwagę na  różne opcje dodatkowe, które chronią przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, naruszających przedmiot leasingu.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT