Blisko 18 tys. kierowców płaci ofiarom wypadków z własnej kieszeni

Ubezpieczeniowy  Fundusz Gwarancyjny szacuje,  że po polskich drogach bez OC może jeździć około 200 tysięcy pojazdów. W tym  prawie 18 tys. kierowców musi płacić odszkodowania ofiarom spowodowanych przez siebie wypadków  z własnej kieszeni, ponieważ  nie wykupili polisy OC. W pierwszym półroczu 2010 r.  przybyło ich o kolejny tysiąc –  twierdzi "Bankier.pl" (www.bankier.pl  z 26.10.2010 r.). Średnia wartość takiej szkody wynosi  około 10 tys.  zł ( rekordzista ma zwrócić prawie 700 tys. zł). Aż o 40 procent, wzrosły najwyższe odszkodowania. Przy czym, za szkody spowodowane nieubezpieczonym autem płaci nie tylko jego właściciel, ale również kierowca który prowadził pojazd nie posiadający ważnego OC. UFG  wypłaca odszkodowania ofiarom wypadków, spowodowanych przez nieubezpieczone pojazdy, a następnie występuje - do właściciela auta oraz do sprawcy wypadku - o zwrot tych świadczeń (regres).
Według danych UFG, w 2009 r. Fundusz rozpoczął 1973 postępowania regresowe, zaś w I półroczu 2010 r. wszczął ich 999. Zdaniem Izabeli Pintscher, kierownik Wydziału Regresów Funduszu, w ostatnim półroczu średni regres wzrósł  o 5 proc.  Najbardziej dynamicznie rosną odszkodowania w przedziałach: 10-50 tys. zł (wzrost o 21 proc.) oraz ponad 200 tys. zł (wzrost o 38 proc.). Na koniec czerwca 2010 r.  UFG prowadził łącznie 17,5 tysiąca postępowań regresowych  o zwrot wypłaconych odszkodowań.

Polbank i  ING Car Lease nowymi  partnerami biznesowymi  grupy  Uniqa

TU Uniqa rozszerza współpracę o innych partnerów biznesowych, niż dotychczasowi.  Do tej pory partnerem ubezpieczyciela w zakresie dystrybucji polis był tylko Raiffeisen Bank. Tymczasem  towarzystwo   podpisało  we  wrześniu 2010 r.  umowę z Polbankiem, m.in.   w zakresie sprzedaży ubezpieczeń - informuje "Parkiet"(Nr z 25.10.2010 r.). Gazeta powołuje  się  na  Marka Piętkę, dyrektora Departamentu Sprzedaży w grupie Uniqa. Według niego, na razie we współpracy z Polbankiem sprzedawane są ubezpieczenia wypadkowe. Ponadto - pisze dziennik -  za pośrednictwem ING Car Lease Uniqa rozpoczęła już sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych.  "Parkiet" podaje, że łódzka grupa ubezpieczeniowa  poszukuje także partnera do współpracy w zakresie dystrybucji ubezpieczeń zdrowotnych.

Polisa  OC w procedurze przetargowej

W przypadku procedury zamówienia publicznego od startujących w przetargu wymagane jest posiadanie polisy ubezpieczenie OC już na etapie składania ofert, w celu oceny sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr  z 26.10.2010 r.). W opinii dziennika,  wymóg, aby ubezpieczenie to obejmowało zakres przedmiotu zamówienia jest niezgodny z prawem. Zgodnie z wyrokiem  Krajowej Izby Odwoławczej  z  dnia  14 stycznia 2008 r.,  żądanie przedstawienia polisy ubezpieczenia jedynie od wybranego wykonawcy na etapie poprzedzającym podpisanie umowy - podkreśla gazeta -  jest jedynie zabezpieczeniem realizacji przedmiotu zamówienia, a nie warunkiem udziału w postępowaniu.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT