Budżet państwa opłaci połowę ubezpieczenia od ryzyka huraganu, nawałnicy, gradu i innych klęsk żywiołowych

Co roku, do 30 listopada, rząd musi określić, ile w następnym roku dopłaci z budżetu państwa do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 19.10.2011 r.). Rząd zakłada, że w 2012 r. producenci  rolni  ubezpieczą  3,5 mln hektarów upraw rolnych oraz 1 mln sztuk zwierząt.  Państwo ma  dopłacić  do składek ponad 178 mln zł. Według "DGP", z  pieniędzy budżetu miałaby być pokryta połowa składki do hektara upraw rolnych (zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę oraz ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Połowę składki budżet dopłacałby też do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności  - pisze gazeta.
Teraz projekt ma być  konsultowany ze związkami rolniczymi oraz przedstawicielami innych środowisk, w tym m.in. przedsiębiorców.

Kiedy powinno się  doubezpieczyć mieszkanie

Jeżeli nasz dom czy samochód ucierpiał w efekcie zdarzenia losowego, którego konsekwencją była wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela, to trzeba pomyśleć o ich "doubezpieczeniu" - radzi "Rzeczpospolita"(Nr z 19.10.2011 r.).Dlaczego ? Albowiem na skutek tegoż zdarzenia  suma naszego ubezpieczenia najprawdopodobniej się zmniejszyła i gdyby  doszło  do kolejnej szkody, to uzyskane odszkodowanie nie zrekompensowałoby  jej w całości. Dziennik wyjaśnia,  iż  tzw.  "doubezpieczenie"  to dodatkowa umowa ubezpieczenia  do  wykupionej wcześniej polisy. Zawiera się ją po to, aby zwiększyć sumę, na jaką ubezpieczamy nasze mienie, tak aby  nasz samochód czy dom objęte były ochroną w pełni odpowiadającą ich wartości, a nie wartości zaniżonej. Według gazety,  doubezpieczenie przydaje się w trzech sytuacjach.  Po pierwsze, gdy doszło do szkody (suma ubezpieczenia automatycznie spada,  pomniejszona o wypłaconą kwotę odszkodowania). Po drugie, kiedy doszło do  zwiększenia wartości mienia w czasie trwania umowy i "sumy ubezpieczeniowe w naszej polisie nie są wystarczające na pokrycie ewentualnej szkody". Po trzecie, kiedy   ubezpieczamy  mieszkanie z cesją pod kredyt hipoteczny. "Jeśli bank wyceni naszą nieruchomość na wyższą wartość niż zadeklarowana przez nas w polisie i jednocześnie zażąda cesji, musimy zastosować się do wymagań banku" - radzi dziennik. I podkreśla, ze "banki udzielające kredytu na zakup nieruchomości często wymagają, by ją ubezpieczyć i zrobić cesję praw z polisy na rzecz banku; jest to jedna z podstawowych form zabezpieczenia takiego kredytu. W takiej sytuacji można mieć wątpliwości, czy warto podwyższać sumę ubezpieczenia, skoro zyska na tym bank, a składkę musimy my zapłacić."

Rynek ubezpieczeń direct przekroczy 1 mld zł

Ubezpieczenia sprzedawane w  systemie direct stanowią już 5 proc. sprzedawanych ubezpieczeń motoryzacyjnych - szacuje  Polska  Izba Ubezpieczeń. Z wyliczeń PIU wynika, iż  na koniec 2011 r. wartość rynku direct, czyli polis sprzedawanych przez telefon i Internet, może przekroczyć 1 mld zł -  podaje "Parkiet"(Nr z 18.10.2011 r.).  W systemie direct kupowane są przede wszystkim ubezpieczenia komunikacyjne. I tak, w  I półroczu 2011 ponad 57 proc. stanowiły polisy OC, a casco samochodowe 24 proc. W następnej kolejności uplasowały się ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (10 proc.), assistance (5,5 proc.) oraz pozostałe majątkowe (2,3 proc.). Paweł Zylm, szef zespołu ds. ubezpieczeń direct PIU, prezes BRE Ubezpieczenia powiedział gazecie, iż spodziewa się, że do końca roku :dynamika rynku sięgnie 40 proc. "Prace nad zebraniem danych trwały około roku. Po raz pierwszy udało się nam precyzyjnie określić wartość rynku direct" – twierdzi prezes  Zylm.
 W badaniu PIU wzięło udział dziewięć firm, wszystkie, dla których forma sprzedaży direct jest dominująca: Allianz Direct, Aviva Direct, Axa Direct, Benefia, BRE Ubezpieczenia, BZWBK-Aviva, Liberty Direct, Link4 oraz Medica.

NRA będzie promować ubezpieczenia ochrony prawnej

Adwokatura chce popularyzować  ubezpieczenia ochrony prawnej  w Polsce.   Naczelna  Rada  Adwokacka i  Concordia TUW podpisały  porozumienie na rzecz promowania takich ubezpieczeń  - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 19.10.2011 r.). Zdaniem Piotra Narlocha, prezesa zarządu Concordii jest to " instrument ubezpieczeniowy pozwalający skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Trzeba tylko najpierw zapłacić, przewidując potencjalne kłopoty, ale mniej niż wtedy, gdy te problemy staną się realne i trzeba będzie pójść do adwokata. Do tego chcemy przekonywać Polaków, choć nie będzie to łatwe".  Poza opłaceniem honorarium prawnika ubezpieczyciel gwarantuje sfinansowanie kosztów: sądowych, egzekucji oraz należnych stronie przeciwnej w razie przegrania procesu. Prezes Narloch podkreślił - pisze dziennik - iż w tej dziedzinie "jesteśmy 20 - 30 lat za Niemcami" , podczas gdy  takie polisy ma 60 proc. mieszkańców Niemiec. Z kolei w opinii Andrzeja Zwary, prezesa  Naczelnej  Rady  Adwokackiej,  takie ubezpieczenia mogą być skuteczną odpowiedzią na bariery dostępu obywateli do pomocy prawnej. "Wejście adwokatów w tę niszę rynkową podniosłoby poziom bezpieczeństwa prawnego Polaków" - stwierdził Zwara.
Według gazety,  na mocy porozumienia powstanie lista adwokatów, którzy przystąpią do współpracy z Concordią. Posiadacze polis będą mogli sami wybrać sobie prawnika, ale w praktyce "najczęściej zdają się na rekomendację ubezpieczyciela". Ponadto, strony zobowiązały się do ujednolicenia zasad współpracy adwokatów przy obsłudze klientów towarzystwa ubezpieczeniowego oraz stawek ich wynagrodzeń za poszczególne usługi.
 Oferta ubezpieczeń  ochrony prawnej Concordia TUW  obejmuje m.in. pomoc prawnika w sprawach z dziedziny ruchu drogowego, ochrony życia prywatnego i rodzinnego, działalności gospodarczej. Umożliwia np. dochodzenie odszkodowań, obronę  w sprawach karnych i wykroczeniowych, procesów pracowniczych, dotyczy porad, umów konsumenckich i mieszkaniowych itd.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT