Ceny polis komunikacyjnych coraz bardziej zróżnicowane regionalnie

Różnice  cen komunikacyjnego ubezpieczenia OC w Polsce w  zależności od miasta mogą one sięgać nawet 200 zł, a w ubezpieczeniu AC mogą sięgać nawet  370 zł - pisze "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 29.11.2012 r.). Według gazety, za polisę   OC auta  najwięcej płacą mieszkańcy Łodzi. I tak, polisa dla trzydziestolatka jeżdżącego pięcioletnim autem kosztuje w Łodzi  545 zł, w  Rzeszowie 350 zł. Tanio  jest również w Lublinie, Opolu, Białymstoku i Katowicach (ceny OC nie przekraczają 400 zł), natomiast  w Warszawie - 490 z. Z kolei w  przypadku AC koszt ubezpieczenia oscyluje  w granicach 711 do 1081 zł. I tak  najdrożej za polisę autocasco  -  w opinii "DGP" -  zapłacimy w  Poznaniu ( 1081 zł) i w Warszawie (1023 zł),  a najmniej w Zielonej Górze( 711 zł). Zdaniem brokerów, tak duże zróżnicowanie cen  polis wynika z lepszego ich  dopasowania do szkodowości kierowcy. "Kiedyś brano pod uwagę wielkość miasta, liczbę mieszkańców i liczbę zdarzających się wypadków. Wtedy w zestawieniu cen polis przodowała Warszawa. Teraz towarzystwa prześwietlają kierowcę, jego historię prowadzenia pojazdu i przy obliczaniu składki w dużym stopniu biorą pod uwagę szkodowość klienta" - wyjaśnia dziennik. I podkreśla, że Warszawa, przestała być  najdroższa, albowiem  wypadki w stolicy często powodują kierowcy z innych miast.
Różnice w cenach ubezpieczeń komunikacyjnych wynikają też z wagi szkody. Ubezpieczyciele najwięcej płacą za  kradzieże pojazdów i  m.in. "ich częstotliwość jest powodem, dla którego AC w Warszawie nadal słono kosztuje". Według towarzystw,  na  koszt polis wpłynęło udostępnienie od   marca 2011 r. przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny  danych dotyczących  historii ubezpieczenia poszczególnych kierowców. "Może się bowiem zdarzyć, że towarzystwa nawet w ramach tego samego miasta mają zupełnie inne ceny" – twierdzi w gazecie  Maciej Kuczwalski, ekspert multiagencji CUK Ubezpieczenia.

Składka w dół?

Sprzedaż ubezpieczeń majątkowych spadła w III kwartale 2012 r. w ujęciu rocznym o 0,6 proc., a polis na życie o 3,7 proc. W następnych miesiącach może być jeszcze gorzej - donosi "Parkiet" (Nr z 29.11.2012 r.), powołując się na jeszcze niepublikowane  oficjalnie dane. Według dziennika, na kondycję rynku ubezpieczeń majątkowych negatywny wpływ ma m.in. spadająca sprzedaż nowych i prawie nowych aut, a co z tym związane - spadek przypisu OC. "To w ich przypadku ludzie najchętniej decydują się na ubezpieczenie autocasco. Jest ono dla ubezpieczycieli znacznie bardziej dochodowe niż obowiązkowe OC" - podkreśla "DGP". Także w innych segmentach,  np. w ubezpieczenia mieszkań,   sytuacja  nie wygląda najlepiej.  Zdaniem Jacka Lisowskiego  z Katedry Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,  Polacy ograniczają wydatki do niezbędnego minimum, zaś  polisy  mieszkaniowe są  wydatkiem  nieobowiązkowym.
Jak informuje gazeta,  w segmencie polis majątkowych najbardziej traciły: TU Europa (-35 proc.), TUW SKOK (-23 proc.) oraz Concordia (-21 proc.). . Dynamika całego rynku majątkowego po I kwartale wynosiła 110,5 proc., a po drugim 103 proc. W ubezpieczeniach majątkowych było to analogicznie: 123 proc. oraz 112 proc.
Pogarszające się dane o sprzedaży mają jednak pozytywne odbicie w cenach polis majątkowych. Jak przyznają firmy, najbardziej pożądani klienci mają szansę wynegocjować z ubezpieczycielami wysokie zniżki. W niektórych przypadkach mogą one sięgać nawet kilkudziesięciu procent początkowej ceny.

Jakie prawa i obowiązki związane z polisą OC pojazdu zyskuje nowy nabywca  auta ?

Kupując pojazd z  "drugiej ręki"  nabywca wraz z samochodem otrzymuje również polisę ubezpieczeniową dotychczasowego właściciela - donosi "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 28.11.2012 r. ). Gazeta  przypomina, iż w związku z tym  każda ze stron transakcji posiada określone prawa i obowiązki związane z polisą OC,   wynikające ze zmiany właściciela auta.
M.in.  poprzedni właściciel pojazdu " ma obowiązek w ciągu 14 dni od daty zbycia samochodu poinformować zakład ubezpieczeń o tym fakcie. Powinien to zrobić w formie pisemnej, dostarczając kopię umowy kupna/sprzedaży samochodu. Do momentu powiadomienia ubezpieczyciela obie strony odpowiadają solidarnie za zapłatę należnej składki".
Z dniem przeniesienia własności pojazdu na nabywcę, może on  korzystać z niej  do momentu upływu okresu ochrony ubezpieczeniowej - z dniem zakończenia ochrony polisa wygaśnie automatycznie. Rozwiązanie to funkcjonuje dla polis zawartych od dnia 11.02.2012 (nowelizacja ustawy). Sprzedający ma prawo  do ubiegania się od o zwrot składki z tytułu zawartej polisy OC, jeśli "kupujący wypowie umowę ubezpieczenia OC, którą nabył wraz z pojazdem" - pisze "DGP". Według dziennika,  nowy właściciel pojazdu "może wypowiedzieć polisę dotychczasowego właściciela w dowolnym momencie po zakupie pojazdu. Rozwiązanie to funkcjonuje dla polis zawartych od dnia 11.02.2012 (nowelizacja ustawy). Po wypowiedzeniu umowy nowy właściciel zobowiązany jest do zawarcia polisy ubezpieczeniowej w innym towarzystwie. Ważne, aby w ubezpieczeniu pojazdu nie nastąpił nawet jeden dzień przerwy, ponieważ z tego tytułu właściciel pojazdu będzie zobowiązany zapłacić karę do UFG" - ostrzega gazeta. I wyjaśnia, że  jeśli zbywca auta  nie opłacił polisy (raty składki), to ubezpieczyciel może zwrócić się z roszczeniem do nowego właściciela pojazdu.   Ponadto, towarzystwo  po otrzymaniu informacji o sprzedaży pojazdu dokona rekalkulacji składki zgodnie z danymi nowego właściciela i posiadanymi przez niego zniżkami. A nie zawsze rekalkulacja jest niekorzystna dla nowego właściciela pojazdu - twierdzi "DGP".

Komunikacyjne assistance potrzebne  zimą

Według Joanny Nadzikiewicz, dyrektora handlowego  Europ Assistance Polska, najczęstszymi interwencjami towarzystwa w ramach ubezpieczeń assistance  dodawanych często  bezpłatnie do polis autocasco lub za stosunkowo niewielką dopłatą do ubezpieczenia OC  jest  "holowanie, naprawy na miejscu oraz organizację samochodu zastępczego"  - informuje "Rzeczpospolita" (Nr  z  29.11.2012 r.) .  Kierowcy  w  czasie mrozów często   mają problem z akumulatorem auta.  Z  badania "Barometr Ubezpieczeniowy Link4" wynika - pisze dziennik -   iż  w zimie dla ochrony  akumulatora  przed rozładowaniem  blisko połowa kierowców gasi światła przed wyłączeniem silnika, a 26 proc. z nich wyłącza także radio. Co dwudziesty kierowca zabiera akumulator na noc do domu. Zimą  kierowcy najczęściej skarżą się też na zamarzanie zamków (co trzecia osoba) oraz płynów, awarię silnika (15 proc.), poślizg i zasypanie pojazdu. Opony zimą  zmienia (81 proc.), część z nich wymienia płyn do spryskiwaczy na niezamarzający, a co trzeci kierowca kupuje zimowe akcesoria (odmrażacz, skrobaczkę, łańcuchy). "Wśród innych najczęściej wymienianych czynności przygotowujących pojazd do zimy, kierowcy wymienili wymianę oleju, sprawdzenie oświetlenia, przegląd w serwisie oraz wymianę filtrów kabinowych" - pisze dziennik..
Badanie Barometr Ubezpieczeniowy Link4 zostało zrealizowane przez agencję badawczą IPSOS w listopadzie 2012 roku na reprezentatywnej próbie 962 osób.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT