Co daje polisa od utraty pracy ?

Ubezpieczenie od utraty pracy ma zapewnić kredytobiorcy spłatę rat kredytu w okresie, gdy pozostaje bez pracy. Przeznaczone jest ono dla osób od 18 do  65 roku życia -twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr z 09.12.2011 r.). Przeważnie jest dobrowolne, jednak niektóre banki zachęcają do wykupienia polisy, oferując w zamian brak opłaty przygotowawczej lub niższą marże kredytową. Według gazety, w  ramach jednej umowy może być objęte ochroną  kilka ryzyk np. całkowita niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, pobyt w szpitalu czy ubezpieczenie assistance medyczne.  Dodatkowo niektóre towarzystwa opłacą koszty związane eksploatacją finansową kredytowej nieruchomości np. czynsz, energie, gaz.  Zazwyczaj  ubezpieczyciel pokrywa  od 6 do 12 rat.
Dziennik podkreśla, iż  koszt ubezpieczenia od utraty pracy zależy przede wszystkim od kwoty kredytu (stanowi określony procent zadłużenia) oraz  od okresu,  na jaki została zawarta polisa, od sposobu naliczania składki (może być liczona od raty kredytu, kwoty udzielonego kredytu czy kwoty pozostałej do spłaty). Jest płatny z góry lub doliczany do kwoty kredytu. Warto sprawdzić w OWU, czy np. odszkodowanie  przysługuje także wtedy gdy sami np. zrezygnujemy z pracy; czy  wypowiedzenie nastąpi z naszej winy  czy  np. w ramach zwolnień grupowych.

Konieczność  podwyżek  polis komunikacyjnych

Ubezpieczyciele nadal nie zarabiają na sprzedaży polis komunikacyjnych pomimo tegorocznych podwyżek cen OC i AC - pisze "Gazeta Wyborcza"(Nr z 09.12.2011 r.),  powołując się na  dane  Polskiej Izby Ubezpieczeń. Oznacza to, że czekają nas kolejne wzrosty cen polis - prognozuje dziennik. W ciągu trzech kwartałów 2011 r. ubezpieczyciele majątkowi wypłacili 10,3 mld zł odszkodowań, o 40 proc. mniej niż przed rokiem,  a  sprzedali polisy chroniące majątek za ponad 19 mld zł. Z kolei  wypłacone z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych odszkodowania sięgnęły 6,8 mld zł, w tym  z OC  4 mld zł, a z  autocasco  2,8 mld zł - podaje dziennik. Według "GW",  wzrost cen widać w zwiększonej sprzedaży ubezpieczeń samochodów. Na koniec września br.  składka z  OC wzrosła o ponad 15 proc. Ubezpieczyciele sprzedali polisy OC za 6,4 mld zł, natomiast ze sprzedaży polis autocasco ubezpieczyciele zebrali 4,2 mld zł - o 13 proc. więcej niż rok temu. Tymczasem - pisze gazeta -  pomimo wzrostu cen OC o około 12-13 proc., firmy  nadal odnotowują stratę ze sprzedaży polis komunikacyjnych. Po trzech kwartałach br.  wyniosła ona 398 mln zł. Stąd  konieczność  podwyżek. Zdaniem Franza Fuchsa, prezesa austriackiej grupy ubezpieczeniowej Vienna Insurance Group "czekają nas jeszcze podwyżki cen OC o 7-9 proc". Z kolei w opinii Witolda Jaworskiego  z  zarządu PZU SA,  przyszłoroczny wzrost cen nie będzie "wyższy niż 5 proc."

Standard&Poor's  ostrzega o możliwym obniżeniu ratingów 15 europejskich ubezpieczycieli

Agencja ratingowa Standard&Poor's ogłosiła, iż rozważa obniżenie wiarygodności kredytowej 15 europejskich firm ubezpieczeniowych. Wśród nich znalazł się niemiecki Allianz, brytyjska Aviva, francuskie:- Axa, CNP i CCR;  włoskie  Generali oraz  irlandzki  Irish Public Bodies Mutual Insurances - podaje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 10.12.2011 r.), powołując się na komunikat S&P. Według dziennika, decyzja o obniżeniu ratingu zostanie podjęta w ciągu czterech tygodni po wyjaśnieniu sprawy ratingów krajów europejskich, które agencja wpisała na listę obserwacyjną. Na liście obserwacyjnej S&P znajdują się - wciągnięte wcześniej - Cypr i Grecja. "Wyborcza" podkreśla, ze  S&P umieściła ratingi 15 krajów ze strefy euro na liście obserwacyjnej z nastawieniem negatywnym.  Konsekwencją  tego jest  umieszczenie przez  S&P na tej  liście także  ratingów europejskich ubezpieczycieli.
Standard&Poor's ostrzegła, że "może obniżyć o jeden poziom najwyższą obecnie wiarygodność kredytową (AAA) Unii Europejskiej". Agencja ma 90 dni na podjęcie decyzji w tej sprawie -pisze "GW".

Internet przyspiesza likwidację szkody

Coraz więcej ubezpieczycieli wykorzystuje Internet nie tylko do zawierania umów z klientami, ale także do likwidacji szkód - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 09.12.2011 r.). Zdaniem  Marka Barana z Link4,  towarzystwa " już prawie w całości zrezygnowały z rozdrobnionej i niezbyt efektywnej ogólnopolskiej sieci stacjonarnych punktów likwidacji szkody, nazywanych oddziałami, przedstawicielstwami, inspektoratami lub centrami likwidacji szkody, na rzecz mobilnych rzeczoznawców, zarządzanych przez jeden centralny zespół likwidatorów wykorzystujący technologie komputerowe". Likwidacja szkód za pomocą internetu jest dla klientów dużym ułatwieniem. Przede wszystkim można tą drogą kontaktować się z ubezpieczycielem 24 godziny na dobę przez 7 dni tygodniu. Likwidacja szkody jest szybsza - pisze gazeta - ponieważ nie trzeba korzystać z przesyłek listowych przy wysyłaniu dokumentów, a przesyła się drogą elektroniczną  skany  dokumentów. Natomiast  wypełnienie formularza zgłoszenia szkody nie powinno zająć więcej niż kilka minut. Z kolei  w  "przypadku pełnej likwidacji szkód przez Internet klient może także sprawdzać, na jakim etapie znajduje się proces likwidacji szkody, ma wgląd w historię szkody, może sprawdzić, jakich dokumentów towarzystwo potrzebuje i dosłać je drogą elektroniczną" - dodaje dziennik Np. w  PZU klient może m.in. wypełnić formularz zgłoszenia na stronie internetowej firmy, załączyć zdjęcia i dokumenty, śledzić przebieg likwidacji, przejrzeć elektroniczną teczkę szkodową, czy zadać pytanie." System E-szkoda pozwala na likwidację szkody komunikacyjnej, majątkowej i osobowej z ubezpieczeń PZU SA oraz obsługę świadczenia z PZU Życie. (...)  Wypełniony przez klienta formularz trafia automatycznie do Systemu Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU i natychmiast inicjuje proces likwidacji szkody.(...) PZU wykorzystuje też nowoczesne narzędzia do kontaktu z warsztatami. Do tego służy Platforma Komunikacji Szkodowej (PKS), która wykorzystywana jest do takich czynności, jak wysłanie zlecenia oględzin, informowanie o stanie realizacji zlecenia, wymiana i synchronizacja danych, przesyłanie kalkulacji, dokumentów i zdjęć". Z kolei w  Ergo Hestii "klienci indywidualni, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, mają możliwość zgłaszania szkody przez Internet i monitorowania procesu likwidacji. Służy do tego eKonto". Klienci  mają "dostęp do konta z każdego miejsca i o każdej porze, mogą on-line obsługiwać swoje ubezpieczenia (...) Mogą też na bieżąco śledzić postępy w likwidacji szkód, sprawdzić, czy mają opłacone wszystkie składki, zapłacić on-line (kartą kredytową lub przelewem elektronicznym) za polisę. Dzięki eKoncie mogą też bezpośrednio skontaktować się z ekspertami Ergo Hestii". Także dla TUiR Warta SA internet jest ważnym kanałem komunikacji z klientem. Jak twierdzi  Adam Fulneczek, dyrektor Departamentu Strategii Likwidacji Szkód w Warcie, "intensywnie pracujemy nad uruchomieniem internetowych formularzy do zgłoszeń szkód (...) Obecnie w znacznej większości komunikacja likwidatora z klientem prowadzona jest pocztą elektroniczną. Domeną Warty jest likwidacja telefoniczna szkód, w której decyzja o wypłacie odszkodowania jest podjęta podczas rozmowy telefonicznej z poszkodowanym.

PBUK: Od 2012 r. OC pojazdów będzie ważne także w Serbii

Od początku 2012 r.  w wyniku  porozumienia podpisanego  przez PBUK z Biurem Serbskim nastąpi rozszerzenie zakresu terytorialnego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych o terytorium Serbii. Jak podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z  09.12.2011 r.), dotychczas ochrona w ramach tego produktu była ważna w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz na terenie Szwajcarii, Chorwacji  i Andory.
Według "GU", od 1 stycznia 2012 r.  kierowcy  pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli legitymować się Zieloną Kartą – międzynarodowym certyfikatem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - podróżując po terytorium Serbii .
"Na zasadzie wzajemności obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Serbii będzie obejmowało m.in. terytorium Polski, a kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Serbii podróżując po Polski Serbii nie będą musieli legitymować się Zieloną Kartą".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT