Coraz więcej kierowców bez polisy OC

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) odbiera coraz więcej zawiadomień od policji o braku komunikacyjnego OC u kierowców. Liderem tej niechlubnej klasyfikacji jest województwo mazowieckie- informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 01.03.2011 r.).I tak, w ub.r.  policjanci przesłali łącznie 45 241 zawiadomień braku  polisy OC u prowadzącego pojazd, czyli o  50,4 proc.  więcej od zanotowanego w  2009 r. (30 074 zawiadomienia). Najwięcej takich przypadków miało miejsce w województwie mazowieckim – 5449 zawiadomień (21,59 proc.) oraz  województwie  śląskim  z 4965 zgłoszeniami . rok wcześniej,+52,6%). Przy tym, jedynym województwem, gdzie w 2010 r. liczba zgłoszeń była niższa od wykazanej w 2009 roku było woj. podlaskie (1054 zawiadomienia) - podaje "GU".
Kara pieniężna nie jest  jedyną konsekwencją braku OC. Spowodowanie wypadku nieubezpieczonym  pojazdem powoduje dalsze skutki finansowe dla jego właściciela - ostrzega "Ubezpieczeniowa". . Zarówno on jak i sprawca wypadku muszą solidarnie zwrócić UFG odszkodowanie, które fundusz  wypłaci ofiarom tego zdarzenia. Na koniec 2010 r. UFG prowadził ponad 18 tysięcy postępowań o zwrot wypłaconych odszkodowań.

Unijny  sąd z prezentem  na 8 marca - podwyżka polis dla kobiet

Ubezpieczyciele nie mogą brać pod uwagę płci klientów przy ustalaniu stawek ubezpieczeniowych – orzekł Europejski Sąd Najwyższy. Bedzie to  automatycznie będzie oznaczać podwyżkę polis dla kobiet - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 01.03.2011 r.).I tak, stawki w ubezpieczeniach komunikacyjnych dla kobiet mogą wzrosnąć nawet o 50 proc. – ostrzega gazeta, powołując się na firmę audytorsko-doradczą KPMG.  Decyzja ESN jest wiążąca i nie podlega apelacji - podkreśla "DGP". Nowe reguły bez różnicowania płci mają wejść w życie od 21 grudnia 2012 r. W uzasadnieniu swojej decyzji, unijny sąd uznał, iż obecny system  “działa w sprzeczności z ustalonymi już zasadami równego traktowania mężczyzn i kobiet i musi być uznany za nieważny po wygaśnięciu odpowiedniego okresu przejściowego”. Tymczasem według komunikatu  Brytyjskiego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli, młode kobiety " płacą niższe stawki ubezpieczeń komunikacyjnych, gdyż powodują znacznie mniej wypadków drogowych i rzadziej niż mężczyźni zgłaszają się po odszkodowania. (...) Przy ubezpieczeniach na życie, kobiety przeciętnie także płacą mniej, co znajduje odzwierciedlenie w średniej długości życia, natomiast emerytury dla mężczyzna z reguły są wyższe, gdyż mężczyźni na ogół żyją krócej”.

Nie będzie współpracy Link4 i TP

Telekomunikacja Polska nie udostępni swojej bazy około 8 mln klientów Link4. Ubezpieczyciel mógłby zarobić na współpracy z TP w 2012 r. blisko  300 mln zł składek z polis sprzedawanych za pośrednictwem giełdowej Telekomunikacji Polskiej.  Zarząd ubezpieczyciela nie chciał zostać klientem grupy - pisze "Parkiet"(Nr z 01.03.2011r.). Oznaczałoby to bowiem np. przeniesienie służbowych telefonów komórkowych z sieci Era do Orange oraz korzystanie z Internetu przez jej łącza, a nie z połączenia udostępnianego przez firmę Netia Gazeta przypomina, iż  na początku listopada 2010 r.  Link4 TU wygrało przetarg na dostarczenie grupie TP ubezpieczeń komunikacyjnych. TP  pracuje bowiem nad lepszym wykorzystaniem bazy ok. 8 mln klientów i oferowaniu  im m.in. ubezpieczeń domów i mieszkań oraz komunikacyjnych (OC i AC). Link4 za pośrednictwo w  sprzedaży polis pobierałby także prowizję. Według dziennika, do współpracy TP i Link4 jednak nie dojdzie. Jednym z jej warunków było bowiem to, że ubezpieczyciel zmieni dostawcę usług telekomunikacyjnych i zostanie klientem TP. Tymczasem zarząd towarzystwa zdecydował, że tego nie zrobi, ponieważ  otrzymał niezwykle atrakcyjną ofertę przedłużenia umowy z Erą.  "Parkiet" twierdzi, iż straci na tym przede wszystkim Link4. Dla TP sprzedaż ubezpieczeń to poboczny biznes. Przychody z tego tytułu  stanowią margines przychodów ogółem – pisze  gazeta, powołując się na  Pawła Puchalskiego, analityka Domu Maklerskiego BZ WBK.
TP oferuje obecnie  klientom telefonii stacjonarnej ubezpieczenia PZU na wypadek śmierci w nieszczęśliwym wypadku i od utraty pracy, a użytkownikom sieci Orange ubezpieczenia turystyczne (Generali), od kradzieży telefonu (ACE) oraz zdrowotne i od trwałej niezdolności do pracy (MetLife).

Nie zawsze jest wypłata  odszkodowania z polisy AC

W teorii ubezpieczenie autocasco ma gwarantować bezpieczny sen właścicielowi samochodu, a w praktyce okazuje się, że  nikt spać spokojnie nie może - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 01.03.2011 r.). Ubezpieczyciele  dysponują siecią kruczków prawnych, dzięki którym mogą odmówić nam wypłaty odszkodowania lub znacznie zmniejszyć jego wysokość. Według dziennika, "wystarczy, że: wjechaliśmy w zbyt głęboką kałużę, w momencie kolizji nie mieliśmy włączonych świateł, rozmawialiśmy przez telefon, jechaliśmy zbyt szybko albo wiatr, który przewrócił na nasze auto drzewo, wiał zbyt słabo". Ponadto, w OWU jest także grupa znacznie poważniejszych wyłączeń, wspólnych praktycznie dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych..Poszkodowany nie otrzyma wypłaty AC, gdy np. auto nie miało ważnych badań technicznych, nie ma wszystkich kluczyków oraz dokumentów pojazdu, które zadeklarowano w momencie podpisywania polisy; kierowca prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających czy  kiedy szkoda została spowodowana umyślnie przez samego właściciela lub osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. Mogą być problemy z odszkodowaniem, jeśli okaże się, że auto ma wady prawne – zostało sprowadzone nielegalnie, ma sfałszowane dokumenty czy np. pochodzi z kradzieży.  "Ubezpieczyciele coraz częściej badają wiarygodność samochodów, szczególnie tych sprowadzanych z Zachodu" zauważa "DGP".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT