Coraz więcej kierowców płaci w ratach za ubezpieczenia komunikacyjne

Od początku 2012 r. coraz więcej kierowców kupuje polisy komunikacyjne  na raty,  pomimo iż  ich  cena może być wówczas nawet o kilkadziesiąt procent wyższa - informuje "Rzeczpospolita" (Nr  z  25.03.2013 r.). Zdaniem Marka  Barana, rzecznika prasowego  Link4, cały czas wzrasta liczba  właścicieli samochodów, którzy  wolą rozłożyć koszt polisy na kilka części, choć w sumie płacą  za  to więcej  niż przy jednorazowej płatności. I  tak, średnio jest to więcej o 5 -10 proc.  w  OC  i  blisko o 5-20 proc. drożej  w  autocasco.
Najczęściej z rat korzystają właściciele aut o wartości do 10 tys. zł - pisze gazeta. Na przykład  w ciągu ostatnich czterech lat  wzrost popularności płatności ratalnych o około  5 proc. odnotowało Generali. Dziennik podaje, powołując się na  Piotra  Łozę, zastępcę  dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych w  Generali,   że ratalnie płaci prawie  45 proc. klientów  towarzystwa i wykupujących OC oraz około  30-35 proc. wykupujących autocasco. Z kolei  Michał Witkowski, rzecznik PZU SA  twierdzi, iż  również   zauważa większe zainteresowanie opłatami ratalnymi,  nawet  przy stosunkowo niskich składkach.  Natomiast  inny, odwrotny  trend  obserwuje Proama, gdzie zmniejsza się ilość  klientów  kupujących na raty  - zauważa w "Rz"   Jarosław Bogusz, kierownik ds. taryf w Proamie.
Według Moniki Osytek, kierownika  Działu Sprzedaży Telefonicznej Liberty Direct,  na płatności ratalne  najczęściej decydują się osoby, które przymierzają się do zmiany  auta.

Pakiet ubezpieczeń często ratuje  firmę z sektora  MSP w czasie kryzysu


Ubezpieczenie przedsiębiorstwa jest  szczególnie ważne w czasie kryzysu - podkreśla  "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr  z 25.03.2013 r.), powołując się na opinię  Magdaleny Kanarek, eksperta  Ergo Hestii w zakresie ubezpieczeń dla sektora MSP. Jej zdaniem - podaje gazeta -  kryzys powoduje, że firmy  często  redukują personel  zwalniając dobrze opłacanych fachowców , w ich miejsce przyjmując pracowników tańszych, ale ze słabszymi kwalifikacjami. Tym samym, często  nie uwzględniają  w  swoich budżetach wydatków na  reklamacje czy kosztów związanych z  przegranymi sprawami o odszkodowania za szkody spowodowane przez personel - zauważa dziennik. A w takich sytuacjach szczególnie przydatna dla  przedsiębiorcy jest  polisa OC,  która  chroni firmę przed wypłatą wysokich odszkodowań.  A istnieje możliwość dopasowania ubezpieczenia do każdego biznesu - twierdzi w "DGP" Magdalena Kanarek.   Na  dowolne łączenie zakresu ochrony   pozwalają  pakiety ubezpieczeniowe. Ponadto, pakiet ubezpieczeń oferuje poszczególne ryzyka za  niższe składki - pisze gazeta.  A stawki można negocjować - radzi w gazecie  Maciej Poprawski, analityk i właściciel InCoFin. Poprawski  podkreśla  znaczenie edukacji ubezpieczeniowej dla przedsiębiorców, która, niestety,  stale znajduje się na niskim poziomie.

Wysoki wzrost przypisu składki Liberty Direct  w 2012 r.

Liberty Direct  w 2012 r. zebrało  268,7 mln zł  składki  przypisanej  brutto (wzrost o 32 proc.), z czego 63,6 mln zł  w IV kwartale ub.r. - informuje "Parkiet"(Nr z 27.03.2013 r.).
Według gazety,  na  wzrost  przypisu  duży wpływ miała sprzedaż w kanałach tradycyjnych, z których pochodzi blisko 50 proc. składki zebranej w 2012 r. Zdaniem  Michała Kwiecińskiego, dyrektora  generalnego  Liberty Direct,  wysoki wzrost składki jest także wynikiem "realizacji multikanałowej strategii sprzedaży obejmującej telefon, Internet, multiagencje oraz bancassurance" - podaje dziennik. Ubezpieczyciel zainwestował również  w rozwiązania systemowe do współpracy z bazą danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), co  "znacząco"  zwiększyło  liczbę danych dostępnych przy ustalaniu taryf, a to  pozwoliło towarzystwu " zaoferować lepsze stawki dla bezszkodowych kierowców"  – komentuje w gazecie dyr.  Michał Kwieciński. I tak, w  zeszłym roku firma podwoiła liczbę współpracujących z nią agentów, iż  obecnie "polisy Liberty Direct oferuje ponad 4 tys. pośredników" - pisze "Parkiet".
Grupa Liberty Mutual Holding Company Inc. w  2012 r. wraz ze spółkami zależnymi zebrała  33,5 mld dol. składki przypisanej netto, osiągając wzrost w wysokości 7,6 proc. w porównaniu do 2011 r.  LMHC wypracowało w ub.r. zysk w wysokości 829 mln dol., o 132 proc. więcej  niż rok wcześniej.

TUiR Warta z zyskiem 262,7 mln zł  netto za 2012 r.

TUiR Warta SA  wypracowała w 2012 r. 262,7 mln zł  zysku netto przy zbiorze składki  3,5 mld zł ( wzrost o 5,6 proc.  wobec  3,8 proc.  wzrost całego sektora ubezpieczeń majątkowych ) - informuje "Prnews.pl"(www.prnews.pl z 21.03.2013 r.).  Największy wpływ na  zbiór składki miały ubezpieczenia komunikacyjne ze wzrostem na poziomie 5,8 proc. oraz   polisy  morskie i lotnicze (9,1 proc.  wzrostu), gdzie ubezpieczyciel jest liderem.  Ponadto - pisze portal -  Warta odnotowała ponadto bardzo dobre wyniki z  działalności lokacyjnej. W rezultacie firma zwiększyła o  39 proc. wynik finansowy netto: 262,7 mln zł w 2012 r. wobec 189,4 mln zł w roku poprzednim. Jak komentuje wyniki Jarosław Parkot, prezes  zarządu ubezpieczyciela,  stan posiadania Warty na koniec 2012 r. to  około 13,3 proc. udziału w rynku majątkowym. 
Przy tym,  na koniec grudnia 2012 r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w TUiR Warta wyniósł 319,4 proc., zaś  wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami  kształtował  się na poziomie 129,5 proc. Firma zamknęła rok  połączeniem Warty i spółki należącej już wcześniej do grupy Talanx: HDI Asekuracja.
W opinii agencji ratingowej Standard&Poor’s, która  ostatnio utrzymała bardzo dobry rating Warty na poziomie A, z perspektywą stabilną podnosząc  samodzielną ocenę spółki z poziomu BBB do BBB, połączenie Warty i HDI Asekuracja poprawi pozycję konkurencyjną spółki dzięki "większej skali działalności, rozległej sieci dystrybucji, szerszej bazie klientów oraz synergiom na poziomie back-office".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT