Coraz wyższe kwoty zasądzanych odszkodowań

W opinii "Pulsu Biznesu"(Nr z 28.11.2011 r.), obecnie coraz bardziej dostrzegalny jest trend zasądzania coraz wyższych kwot zadośćuczynienia od towarzystw ubezpieczeniowych zwłaszcza rodzinom, których głowni żywiciele ulegli śmiertelnym wypadkom. Dziennik pisze. iż na niemałe kwoty mogą zwłaszcza  liczyć  rodziny menedżerów i przedsiębiorców, a więc tych ofiar, które przed śmiercią dobrze zarabiały. Ostatnio  rekordowe odszkodowanie za śmierć męża menedżera przyznał wdowie  Sąd Apelacyjny  w Warszawie . Jak podaje  „Puls Biznesu”, Dorota O. prawomocnym  wyrokiem  SA  otrzyma 900 tys. zł odszkodowania za śmierć w wypadku samochodowym swojego małżonka, menedżera jednej z największych na świecie firm paliwowo-energetycznych. Ponadto, zarówno ona, jak i jej dwie małoletnie córki, wyrokiem sądu  będą dostawać od ubezpieczyciela dożywotnie renty w wysokości 2 tys. zł miesięcznie każda.

SN zdecyduje, czy Rzecznik Ubezpieczonych słusznie domaga się od ubezpieczycieli jedynie oryginalnych  części przy naprawie aut

Rzecznik Ubezpieczonych domaga się, aby ubezpieczyciele uwzględniali przy naprawie auta jedynie oryginalne części. Rzecznik w tej sprawie zwrócił się do Sądu Najwyższego -  pisze "Rzeczpospolita" (Nr z 29.11.2011 r.). Albowiem towarzystwa  ubezpieczeniowe często zwracają właścicielom uszkodzonych aut za wartość tańszych zamienników, a nie za części oryginalne Często "zamienniki" pochodzą od  nieznanego producenta. Kierowca nie ma wówczas wyboru, musi takie części wykorzystać lub sam zapłacić za oryginały. W opinii gazety, niektóre komponenty nie spełniające standardów producenta auta mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego. Często wydłużają także czas naprawy ze względu na niedopasowanie do pojazdu.
Ten ma rozstrzygnąć, jaka praktyka ubezpieczycieli jest zgodna z prawem. Problem dotyczy niemal 500 tys. pojazdów, które co roku ulegają wypadkowi lub kolizji.

Orzeczenie SN zawiera alibi dla ubezpieczyciela ?

Według "Dziennika Gazety Prawnej"(Nr z 28.11.2011 r.), po rozstrzygnięciu  Sądu Najwyższego w  kwestii refundacji kosztów pojazdu zastępczego z polisy OC sprawcy wypadku, możliwy jest zwrot kosztów poniesionych jeszcze przed 17 listopada (data orzeczenia Sądu. Specjaliści przestrzegają jednak,  iż na refundację nie mają co liczyć osoby, które zawarły ugodę z towarzystwem, lub też ich roszczenie się przedawniło. Jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna”, powołując się na ekspertów, z którymi rozmawiał „DGP, wszystko ” wskazuje, że zastrzeżenie SN dotyczące celowości i ekonomicznego uzasadnienia zwrotu kosztów może stanowić alibi dla ubezpieczycieli. Towarzystwa mogą się na orzeczenie SN powoływać, aby nadal nie refundować wydatków poniesionych na pojazd zastępczy - twierdzi gazeta.

Polisa na narty

Mało kto jadąc na narty w polskie góry kupuje ubezpieczenie. Tymczasem - ostrzega "Rzeczpospolita" (Nr z 28.11.2011r.) - jeśli podczas nieostrożnego szusowania kogoś potrącimy i zrobimy mu krzywdę, musimy to naprawić. Dziennik szacuje, że " zniszczony sprzęt czy - tym bardziej – uszkodzenie kogoś, to wydatek, który może sięgnąć nawet kilkudziesięciu tys. zł, zaś za naprawę szkody odpowiedzialny jest sprawca zdarzenia". Wykupiona na krajowy wyjazd polisa turystyczna może zaś różnić się od tej na wyjazd zagraniczny - nie musi zawierać rozbudowanych gwarancji bezpłatnej pomocy medycznej, a więc  będzie tańsza. "Pozostają jednak trzy zasadnicze części składowe: ubezpieczenie NNW, odpowiedzialności cywilnej, assistance oraz sprzętu narciarskiego. Już za kilka zł dziennie można mieć ochronę obejmująca te cztery elementy" - zauważa gazeta. Dziennik radzi  amatorsko uprawiającym  różne sporty przez cały rok, iż najbardziej opłaci mu się ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Taka polisa to roczny wydatek rzędu kilkudziesięciu zł, a chroni przed finansowymi konsekwencjami uszkodzenia innej osoby, o co przy uprawianiu sportu nie jest trudno. Ubezpieczenie NNW gwarantuje natomiast wypłatę świadczenia w razie uszkodzenia siebie w wyniku wypadku na stoku. Polisa może także obejmować ochroną sprzętu sportowego. "Wartościowym dodatkiem, nieznacznie podnoszącym cenę polisy, jest assistance. Dzięki niemu można liczyć na pomoc przy umawianiu wizyty w specjalistycznej przychodni, zorganizowaniu rehabilitacji czy transporcie na zabiegi".

Obowiązek zawodowego OC dla doradców podatkowych

Doradca podatkowy, który do końca 2011 r. nie złoży wniosku o ubezpieczenie OC, może dostać karę - ostrzega "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 28.11.2011 r.).Według Krajowej  Izby Doradców Podatkowych, "doradcy podatkowi mogą już składać wnioski o ubezpieczenie OC na 2012 rok w systemie elektronicznej obsługi wniosków o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na podstawie umowy generalnej". System e-obsługi wniosków OC działający w ramach serwisu internetowego KIDP służy do zawierania i kontynuacji umowy ubezpieczenia, umożliwiając także doubezpieczenie oraz kalkulację składki. Doradcy ubezpieczający się w ramach umowy generalnej  mają czas na złożenie wniosku o przedłużenie polisy do 31 grudnia 2011 r. Zdaniem dziennika, doradcy podatkowi muszą również do końca br.  zdobyć punkty w systemie podnoszenia kwalifikacji zawodowych (każdy doradca powinien uzyskać minimum 8 punktów). Natomiast Ci,  którzy nie dopełnią obowiązków w zakresie ubezpieczenia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych, mogą ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT