Czy dodatkowe ubezpieczenia szpitali od zdarzeń medycznych będą fakultatywne ?

Czy będą zmiany  przepisów dotyczących obowiązku wykupowania przez szpitale ubezpieczenia od ? Jak twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 05.03.2012 r.), placówki medyczne nie chcą dodatkowych ubezpieczeń od zdarzeń medycznych. Jednak rząd stoi na stanowisku, że muszą one obok polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadać drugą, na wypadek  dochodzenia przez pacjentów roszczeń przed specjalnymi komisjami wojewódzkimi. "Resort zdrowia swoje stanowisko podpiera interpretacją resortu finansów. Stanowisko ministerstw dla placówek medycznych oznacza poważne kłopoty" - pisze dziennik.
Szpitale kupują polisy ze środków z NFZ przeznaczonych na leczenie, a wartość składki nie jest ustawowo ograniczona. Propozycje stawek ubezpieczeń sięgają nawet jednego procenta wartości kontraktu z funduszem. Zdaniem "DGP",  "we wszystkich województwach są szpitale, które w ogóle nie kupiły dodatkowej polisy. W woj. mazowieckim tylko trzy placówki na 24 podległe marszałkowi dopełniły tego obowiązku". Jak podaje gazeta,  resort  zdrowia  "nie wyklucza wprowadzenia fakultatywności ubezpieczeń od zdarzeń medycznych".

Polisa aktualna po sprzedaży przedsiębiorstwa

Przy sprzedaży przedsiębiorstwa należy pamiętać o umowach ubezpieczenia - przypomina "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 05.03.2012 r.). Jak podkreśla w gazecie Danuta Świątek, radca prawny   z kancelarii White & Case, to nabywca  firmy, a więc  nowy właściciel  przejmuje wszystkie obowiązki  wynikające z zawartych przez to przedsiębiorstwo wcześniejszych umów ubezpieczeniowych, o ile strony, za zgodą towarzystwa ubezpieczeniowego, nie umówiły się inaczej. Po wypadku należy ograniczać szkodę.  Dziennik twierdzi, iż w wypadku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia,  należy ograniczać szkodę. Ubezpieczający ma obowiązek  nie tylko zapobieżenia szkodzie  czy zmniejszenia jej rozmiarów, ale także  ratowania przedmiotu ubezpieczenia - zauważa "DGP".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT