Decentralizacja Narodowego Funduszu Zdrowia coraz bliżej

Już za niecałe dwa lata zacznie się decentralizacja Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2012 roku mają powstać pierwsze prywatne fundusze zdrowia – podaje „Gazeta Prawna” (Nr z 12.08.2008 r.). Według dziennika, rząd proponuje podzielenie Narodowego Funduszu Zdrowia na kilka regionalnych towarzystw ubezpieczeniowych. Projekt ustawy ( w fazie konsultacji, które mają potrwać do 26 sierpnia br.) zakłada podział NFZ na siedem funduszy z siedzibami w największych miastach - Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Gdańsku.  Nowe fundusze mają wykorzystać istniejące oddziały NFZ, a także przejąć wszystkie umowy i kontrakty ze świadczeniodawcami – pisze „GP”. Według twórców projektu prywatne ubezpieczalnie mają przejąć co najmniej 10 procent wszystkich ubezpieczonych. Na początku pacjenci będą automatycznie przypisani do funduszu w zależności od swojego miejsca zamieszkania, a regionalne fundusze podpisywać kontrakty wyłącznie ze świadczeniodawcami działającymi na ich terenie. W opinii rządu, ma to zagwarantować kontynuowanie wcześniej podpisanych umów z placówkami medycznymi i zapobiec ograniczeniom w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

Począwszy od 2010 fundusze zyskają prawo do podpisywania kontraktów z placówkami z całego kraju, ci zaś będą mogli zawierać umowy z kilkoma płatnikami. Pacjenci zyskają prawo do wyboru ubezpieczyciela niezależnie od miejsca zamieszkania.
Od 2012 r ofertę funduszy publicznych mają uzupełnić fundusze prywatne. Pacjenci będą mogli zrezygnować z publicznego systemu opieki zdrowotnej i opłacać składkę prywatnej ubezpieczalni.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT