Directy bliżej ziemi

Polacy ciągle wolą kupować ubezpieczenia od zaprzyjaźnionych agentów. Zwycięski marsz ubezpieczycieli telefoniczno-internetowych  zatrzymał się. Do tej pory to tradycyjne zakłady  wchodziły  w sprzedaż internetową, teraz role zaczynają się odwracać. Towarzystwa direct  rozpoczynają współpracę z multiagencjami, pośrednikami finansowymi i komisami samochodowymi - pisze "Gazeta Wyborcza"(Nr z 09.10.2010 r.). "Granice pomiędzy działalnością typu direct, a tradycyjną powoli zaczynają się zacierać"  - powiedział dziennikowi  Michał Kwieciński, prezes zarządu Liberty Direct. Liberty Direct  w br. rozpoczął współpracę z komisami samochodowymi i w ciągu  pierwszego  półrocza 2010 r.  jego sprzedaż  wzrosła aż o 63 proc. do 62 mln zł. Towarzystwo ubezpiecza już 160 tys. samochodów  - podaje "Wyborcza". W ślady Liberty Direct idą jednak inni. Link4 rozpoczyna współpracę z siecią pośrednictwa finansowego. Ubezpieczyciel ma  "już podpisaną umowę partnerską", ale ma być ona  jedynie uzupełnieniem dotychczasowej oferty towarzystwa -podaje "GW". Według gazety,  Link4 rozmawia już z kolejnymi partnerami - firmami telekomunikacyjnymi i energetycznymi.  BRE Ubezpieczenia natomiast zamierza swoje ubezpieczenia sprzedawać  w mKioskach należących do mBanku. Według Pawła Zylma, prezesa zarządu BRE Ubezpieczenia towarzystwo liczy,  że już za trzy lata pozyska tym kanałem 80 mln zł, czyli tyle, ile dzisiaj przez internet i telefon.
"Wyborcza" szacuje, ze w pierwszym półroczu br. directy zebrały z polis około 380 mln zł, a ich udział w rynku  nie przekracza 6 proc.

Aktuariusze przeciwni zniesieniu wymogów licencjonowania zawodu
 
Projekt  zniesienia obecnych wymogów licencjonowania  zawodu aktuariusza niesie  ryzyko znaczącego obniżenia się bezpieczeństwa finansowego rynku ubezpieczeniowego - twierdzi  Piotr Szlenk, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy  w rozmowie z "Parkietem"(Nr z 12.10.2010 r.). Szlenk twierdzi, że "zawód aktuariusza jest podobny do zawodu lekarza w tym sensie, że do jego wykonywania potrzebna jest specjalistyczna wiedza, którą trudno zweryfikować, jeśli samemu jej się nie posiada. Aktuariusz ma nie dopuścić (...) do braku środków na wypłatę świadczeń dla klientów, co mogłoby zagrozić istnieniu towarzystwa. Musi brać pod uwagę wiele czynników w długim horyzoncie czasowym". W jego opinii, nikt  nie będzie znał tak dobrze jak  aktuariusz rezerw towarzystwa ubezpieczeniowego. Poza tym może być różne podejście zarządów i właścicieli poszczególnych firm do bezpieczeństwa finansowego towarzystw.
KNF argumentuje, że po likwidacji egzaminów dla aktuariuszy zmniejszyłaby się biurokracja. Jak powiedział  Piotr Szlenk, projekt zakłada, że KNF "mogłaby zdecydować o skontrolowaniu umiejętności aktuariusza w dowolnym momencie. I przeprowadzać tzw. egzaminy interwencyjne". Dodatkowo sama koncepcja egzaminów interwencyjnych budzi wątpliwości.

Sąd Apelacyjny uznał obniżenie świadczenia za uzasadnione

Przyczynienie się do wypadku powoduje obniżenie świadczenia - orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie użytkownika pojazdu, który pozwolił poprowadzić samochód kobiecie,  która uderzyła w parkan posesji, a potem w słup sieci telefonicznej, co spowodowało uszkodzenie obydwu obiektów. Sąd uznał - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z  12.10.2010 r.) -  że oddanie do prowadzenia pojazdu osobie użytkującej na co dzień samochód o niższych parametrach technicznych w nocy i przy śliskiej nawierzchni zwiększyło prawdopodobieństwo wypadku o 1/3. Sąd Apelacyjny w Poznaniu obniżył odszkodowanie prowadzącej pojazd o 1/3 - pisze "DGP". Gazeta przypomina, iż wcześniej sąd wojewódzki uznał, że obowiązek naprawienia szkody przez ubezpieczyciela może ulec obniżeniu o połowę w przypadku, gdy użytkownik samochodu przyczynił się do wypadku oddając jego prowadzenie komuś, kto nie miał do tego odpowiedniego przygotowania.

Nowe wyższe  gwarancje ubezpieczeniowe   dla organizatorów turystyki

Minister finansów będzie zobowiązany do określenia wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, które są wymagane od organizatorów turystyki - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 12.10.2010 r.).Dziennik  wyjaśnia, iż ma to związek z wejściem w życie zmian w ustawie o usługach turystycznych. I tak, według gazety, minimalna suma takiej gwarancji wynosić będzie  18 proc.  przychodów rocznych z tytułu wykonywanej działalności, kiedy wykorzystuje się transport lotami czarterowymi, zaś  9 proc., w sytuacji  gdy będzie wykorzystywany  inny transport. Dziennik tłumaczy, iż  z kolei na minimalną sumę gwarancji ma też wpływ wysokość pobranych przez organizatorów przedpłat.
 
Tegoroczne straty powodziowe na poziomie   12,5 mld zł
 
Według Jerzego Millera, ministra spraw wewnętrznych i administracji, Komisja Europejska w odpowiedzi na skierowany przez Polskę wniosek, oszacowała  tegoroczne straty powodziowe na 12,5 mld zł - informuje "Parkiet"(Nr z 11.10.2010 r.). Tymczasem budżet państwa przeznaczył na usuwanie skutków powodzi ponad 2 mld zł. Dziennik wylicza, iż z tej kwoty 653 mln zł przeznaczono na zasiłki celowe dla poszkodowanych oraz odbudowę domów, a 368 mln zł na naprawę wałów przeciwpowodziowych. Ponadto,  wypłacono 207 mln zł na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej przez samorządy. Natomiast na wypłatę zasiłków dla powodzian do 6 tys. zł przeznaczono w sumie 248 mln zł, z czego wypłacono 152 mln zł dla ponad 54 tys. rodzin. Nie wiadomo, dlaczego nie wszyscy zgłosili się po odbiór zasiłków.
Co dziesiąte gospodarstwo domowe z tych, które dotknęła powódź, było ubezpieczone na wypadek klęsk żywiołowych - pisze gazeta.

Firmy brokerskie zwiększyły przychody

Pierwsza  siódemka  największych ubezpieczeniowych firm brokerskich,  funkcjonujących  w Polsce wypracowała w  I połowie br. przychody z działalności podstawowej na  poziomie  o 13,7 proc. wyższym  niż w analogicznym okresie 2009 r. Jak donosi "Parkiet"(Nr z 11.10.2010 r.), największy przychód odnotowała   Gras Savoye - 19,88 mln zł w stosunku do 15,16 mln zł w pierwszej  połowie 2009 r. Firma ta  wzmacnia obecnie specjalizacje w poszczególnych liniach i produktach, a ostatnio ponosi znaczne nakłady inwestycyjne, które zapewniają jej postęp technologiczny - twierdzi dziennik, powołując sie na  Artura Grześkowiaka, wiceprezesa Gras Savoye Polska. W zestawieniu drugie miejsce zajął  Aon, osiągając w I półroczu br. przychód  18,7 mln zł, a rok wcześniej 15,5 mln zł. Z  kolei trzecie miejsce zajęła   grupa brokerska  Marsh and McLennan z przychodem 14,95 mln zł (w pierwszej  połowie 2009 r. było to 15,53 mln zł). I gdy w przypadku spółki Marsh przychód spadł o 6,6 proc. do 13,05 mln zł, to wchodząca w skład  grupy firma  Mercer odnotowała wzrost przychodów o 23 proc. do 1,9 mln zł.
Poza podium na liście "Parkietu" uplasowali się:  na czwartym miejscu Nord Partner z wynikiem 13,07 mln zł, EIB - 12,22 mln zł, PWS Konstanta - 10,43 mln zł  oraz  STBU - 9,29 mln zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT