Ergo Hestia ubezpieczy prokuratora

Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP podpisał umowę generalną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prokuratorów i asesorów prokuratorskich z STU Ergo Hestia SA. Polisa, opłacana  w dwóch ratach rocznie ma kosztować  od 450 zł do 560 zł, w zależności od wysokości  sumy gwarancyjnej, którą wybierze prokurator  - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 13.06.2012 r.). A można kupić ubezpieczenie  z  najniższą sumą  40 tys. zł (na jeden i wszystkie wypadki w okresie umowy), w  ramach której  określa się "sublimit 5 tys. zł na ryzyko uszkodzenia, zniszczenia i utraty mienia". Natomiast drugi wariant to suma 50 tys. zł z 5 tys. sublimitem, zaś trzeci wynosi  60 tys. zł (sublimit 5 tys.) - pisze dziennik. Według gazety,  polisa ma być dla prokuratorów  "zabezpieczeniem roszczeń wynikających ze szkód w rzeczach osób trzecich będących w pieczy ubezpieczonego oraz roszczeń, których źródłem jest niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie" tegoż działania. Polisa ma chronić prokuratora na wypadek "szkód powstałych w związku z naruszeniem dóbr osobistych, związanych z uszkodzeniem wartości pieniężnych, papierów wartościowych, dokumentów itp." - wylicza "Rzeczpospolita" - jak i szkód wynikłych z  ewentualnego  uwzględnienia przez sąd "skargi o naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki." 
Jak jednak tłumaczy w  „Rz" prokurator Jacek Skała, "do tej pory nie zdarzały się takie roszczenia regresowe prokuratora generalnego. Ale nie można wykluczyć, że się pojawią."

WSA: usługi pomocnicze do usług ubezpieczeniowych  np. likwidacja szkód  są zwolnione z VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekł, iż  usługi pomocnicze do usług ubezpieczeniowych  np. likwidacja szkód, świadczone dla zakładu ubezpieczeń, są zwolnione z VAT (wyrok z 17 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Po 212/12.).Zwolnione z podatku są m.in. usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 12.06.12 r.). Odwołująca się do WSA spółka "chciała wiedzieć, czy po zmianie przepisów o VAT, która nastąpiła 1 stycznia 2011 r., odpłatne świadczenie usług dotyczące likwidacji szkód przez podatnika, który nie jest ubezpieczycielem i ubezpieczającym, jest opodatkowane VAT, czy też zwolnione z tego podatku". Według "DGP", skarżąca firma  świadczyła m.in.  usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi na rzecz zakładów ubezpieczeń, do których zaliczała: "przyjęcie zgłoszenia szkody, udzielenie ubezpieczonemu informacji o przysługujących mu prawach i obowiązkach związanych z likwidacją szkody, zorganizowanie pomocy w miejscu zdarzenia, udokumentowanie rozmiarów szkody, podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia szkody oraz sprawdzenie uprawnień ubezpieczonych do uzyskania pomocy".
Tymczasem minister finansów uznał - podaje dziennik - że podatnik nie wykonuje czynności ubezpieczeniowych, a te tylko są zwolnione z VAT.
Wyrok WSA w Poznaniu, wskazujący iż "świadczoną przez skarżącą usługę można traktować jako dającą się wyodrębnić całość", co  wiąże się też z usługą ubezpieczeniową i w efekcie jest zwolniona z VAT,  jest nieprawomocny - informuje gazeta.

Przed wyjazdem na wakacje zaopatrz się w polisę, która zabezpieczy Cię na wypadek rezygnacji z wyjazdu

Mondial Assistance szacuje, iż z blisko 5 mln dorosłych Polaków zdecydowanych   na zagraniczną podróż w wakacje, wielu będzie musiało nagle zrezygnować  z wyjazdu, czy to z powodu  choroby dziecka, utraty pracy czy kradzieży dokumentów. A to zazwyczaj oznacza  utratę pieniędzy wydanych na wyjazd - ostrzega "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 12.06.12 r.) Ochronić przed stratą  może  jednak polisa na wypadek rezygnacji z wyjazdu, w którą można zaopatrzyć się czy to w biurach podróży, czy  u ubezpieczycieli. W Polsce oferuje tego typu produkty m.in. Mondial Assistance, Signal Iduna i TU Europa - pisze dziennik. Cena polisy  kosztuje od kilkudziesięciu do kilkuset zł i zależy od zakresu ubezpieczenia i wartości całego wyjazdu.  "DGP" podkreśla, iż ubezpieczyciele zapewniają ochronę rezygnacji z określonych przyczyn. I tak,  Signal Iduna uwzględnia ryzyko nieszczęśliwego wypadku, przedwczesny poród, nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub osób bliskich, a także np. w wyniku pożaru, który uniemożliwił wyjazd. Natomiast Mondial Assistance (współpracuje m.in. z Neckermannem) sprzedaje ochronę  All Risk - podkreśla gazeta - byle przyczyna rezygnacji  była udokumentowana. "Otrzymamy zwrot pieniędzy za wycieczkę, jeżeli np. zostaliśmy zwolnieni z pracy" - twierdzi dziennik.
I tak, za  ubezpieczenie rezygnacji z wyjazdu o wartości 3 tys. zł za osobę  w Signal Iduna trzeba zapłacić około 72 zł, a w Mondial Assistance ok. 240 zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT