Eureko nie zmieniło stanowiska co do inwestycji w PZU

Gerard van Olphen, wiceprezes Eureko odpowiedzialny za inwestycję w PZU,  zapytany  przez „Rzeczpospolitą ”(Nr z 28.04.2008 r.) o cenę, za jaką Eureko jest skłonne sprzedać PZU, powiedział, że grupa nie weryfikowała wartości PZU, a zatem wartości posiadanych  akcji. Według van Olphena,  do tej pory osiągnięto w rozmowach z polską stroną porozumienie w sprawie sposobu prowadzenia rozmów, jak również to, że będą one poufne.. Gerard van Olphen powiedział dziennikowi, że Eureko nie zmieniło swojego stanowiska co do inwestycji w PZU SA. ”Jesteśmy konsekwentni. Kupiliśmy pakiet akcji PZU i możliwość kontroli spółki. Taka była strategia w 1999 roku, taka jest również teraz. Rozmawiamy jednak ze Skarbem Państwa, żeby znaleźć polubowne rozwiązanie trwającego sporu. Uważamy, że to byłoby najlepsze zarówno dla obu stron, jak i dla samej spółki”. Wiceprezes Eureko jednocześnie podtrzymał czerwcowy termin, jako realny do osiągnięcia porozumienia.
Zapytany o odszkodowanie, jakiego żąda Eureko od Polski za opóźnianie prywatyzacji PZU Gerard van Olphen odpowiedział, że zgodnie z międzynarodowym prawem, jeżeli coś zostało zabrane, odszkodowanie liczone jest w odniesieniu do sytuacji, jak gdyby to coś nie zostało zabrane. Van Olphen przyznał, że grupa chce przywrócić swoich ludzi do władz spółki, po tym jak zostali wycofani półtora roku temu.

Odszkodowanie z ugody będzie bez podatku

Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za zmianą ustawy opowiedzieli się wszyscy z 425 głosujących posłów. Ustawą ma zająć się teraz Senat. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.– informuje „Gazeta Wyborcza” (Nr z  24.04.2008 r.). Przyjęta nowelizacja usuwa niespójność przepisów. Już pod koniec 2006 r. dotychczasowe regulacje  w tym względzie zakwestionował bowiem  Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie ze  znowelizowaną ustawą, odszkodowania wynikające z zawartych umów lub ugód innych, niż ugody sądowe będą teraz wolne od podatku – podkreśla dziennik..

Polisa dla motocyklisty

Kierowcy motocykli nie są oni ulubioną grupą klientów towarzystw ubezpieczeniowych w naszym kraju . W ofercie większości towarzystw ubezpieczeniowych takich produktów nie ma, a składkę wylicza się indywidualnie w każdym przypadku na specjalne życzenie klienta - twierdzi  „Dziennik.WSJ Polska”(Nr z 29.04.2008 r.). Produkt dla właścicieli jednośladów znalazł się jednak ostatnio w ofercie Link4. Do polis komunikacyjnych, mieszkaniowych, turystycznych sprzedawanych przez to towarzystwo w systemie direct, dołączyły także  ubezpieczenia OC motocykli. Oprócz podstawowego ubezpieczenia OC wszyscy klienci, którzy zdecydują się na zawarcie umowy ubezpieczenia  z Link4 otrzymają bezpłatnie Program Pomocy 24 oraz Informację Prawną 24.
Gazeta podkreśla, że dostępność tego typu polis w systemie direct nie przyniesie jednak cenowej rewolucji. I o ile w przypadku sprzedawanych  polis samochodów ich ceny są nawet o 30 proc. niższe, to w przypadku jednośladów różnica jest niewielka. Według dziennika, 30-letni  właściciel motocykla Suzuki  GS 500 z 2003 roku o wartości 10 tys. złotych zapłaci w Warszawie za to ubezpieczenie  od 90 do 200 zł. A  najtańsza polisa nie będzie w Link4, a w PZU SA, gdzie składka za OC wyniesie 94 złote, podczas gdy w Link4 będzie kosztować – 126,65 zł.

Obowiązek ubezpieczenia OC doradcy  istnieje  od chwili wpisu na licencję

W opinii Ministerstwa Finansów,  termin powstania obowiązku ubezpieczenia doradców podatkowych  powstaje nie w chwili rozpoczęcia wykonywanych czynności, ale w momencie ich wpisu na licencję podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych – podaje „Gazeta Prawna”(Nr z  28.04.2008 r.). Wysokość  tego ubezpieczenia zależy od zakresu działalności doradcy – pisze dziennik. Albowiem wykonywanie  tylko niektórych czynności,  określonych w art. 10 ustawy o biegłych rewidentach, skutkuje niższą minimalną sumą gwarancyjną ubezpieczenia OC. Sumy te są określane zaś oddzielnie w odniesieniu do poszczególnych rodzajów wykonywanych działalności.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT