Eureko wychodzi z PZU

Prawie 4,1 mld zł zarobią Holendrzy na akcjach PZU. Ponad 11,2 mln walorów ubezpieczyciela zostanie sprzedanych po 365 złotych za sztukę. W opinii gazety "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 19.11.2010 r.), jest to  "wyższa cena od tej, którą spodziewali się dostać Holendrzy". 'DGP" pisze, powołując się na  nieoficjalne informacje, że doszło do kilkukrotnej nadsubskrypcji, co pozwoliło  Eureko podnieść cenę. "Z transakcji spółka dostanie blisko 4,1 mld zł" - twierdzi dziennik. Zdaniem Piotra Palenika, analityka ING Securities, "od dłuższego czasu instytucje czekały na moment sprzedaży akcji PZU przez Eureko. Dlatego były na to przygotowane i już wcześniej zrobiły miejsce w swoich portfelach". W jego opinii,  zakup większego pakietu akcji  PZU od Eureko był dla wielu  szansą, aby szybko zwiększyć zaangażowanie w akcje ubezpieczyciela. W posiadaniu Eureko  pozostało niecałe 2 tys. papierów PZU, które  Holendrzy zobowiązali się trzymać przez kolejne 90 dni.
Jak podkreśla dziennik,  "wyjście Eureko z PZU definitywnie zamyka historię jednej z największych wpadek prywatyzacyjnych. Holenderska grupa, wraz z BIG Bankiem Gdańskim (obecnie Bank Millennium), zapłaciła w 1999 r. 3 mld zł za 30 proc. największego polskiego ubezpieczyciela. Szybko doszło do konfliktu z resortem skarbu o możliwość dokupienia przez Holendrów kolejnego pakietu akcji. domagało się gigantycznego odszkodowania w wysokości 35,6 mld zł. (...) Rok temu doszło do ugody, w efekcie której akcje PZU w maju tego roku trafiły na warszawski parkiet".

Droższe polisy dla flot

Podwyżki cen ubezpieczeń komunikacyjnych zmuszą firmy do większej dbałości o służbowe auta. Przedsiębiorstwa posiadające  floty samochodów służbowych muszą zacząć monitorować to, jak auta wykorzystują pracownicy, tym bardziej że podwyżki stawek już uderzyły w firmy zarządzające flotami innych przedsiębiorstw - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 18.11.2010 r.), powołując sie na . Krzysztofa Sosnowskiego, eksperta Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. W październiku i listopadzie br. ubezpieczyciele wprowadzili  znaczące podwyżki kosztów ubezpieczeń rzędu od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu proc.– mówi Sosnowski. Z  kolei zdaniem Joanny Kitowskiej z Ergo-Hestii, " o ich skali decydowała szkodowość każdej floty. Im więcej wypadków powodowali pracownicy, tym większy był wzrost cen" - twierdzi w gazecie. Natomiast  w opinii Witolda Jaworskiego, wiceprezesa PZU, "potrzebne są radykalne zmiany w sposobie zarządzania flotami przez przedsiębiorców. Towarzystwo rozpoczęło już rozmowy na ten temat ze swoimi klientami.  Możliwości ograniczenia szkodowości aut służbowych jest sporo. W grę wchodzi np. partycypacja pracowników w kosztach naprawy szkód, które spowodowali" - pisze "DGP".
Tym bardziej, iż według  Romana Czarnowskiego, prezesa firmy brokerskiej BIK Brokers,  obecnie na rynku nie można znaleźć ubezpieczeń flotowych, które różniłby się od siebie ceną. Uważa on, że firmy flotowe będą usiłowały przerzucić koszt podwyżek na swoich klientów. "To będzie jednak trudne ze względu na dużą konkurencję na tym rynku oraz wieloletnie umowy gwarantujące najmującym stałe opłaty za auta" - twierdzi Czarnowski. Uważa on - podaje gazeta- że problemów z podwyżką stawek uniknęła branża leasingowa, która już od kilku lat zaczęły zwracać coraz większą uwagę na szkody w swoich flotach.

Ochrona Prawna Firmy  z  D.A.S.

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej zaoferowało  nowy produkt -  „Ochronę Prawną Firmy”. Ubezpieczyciel obiecuje firmom skuteczną możliwość ochrony własnych interesów, mniejsze ryzyko ponoszenia wydatków związanych z prowadzeniem sporów prawnych, oszczędność czasu i poczucie bezpieczeństwa - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 18.11.2010 r.) . Według "GU", nowa rynkowa propozycja D.A.S.  w zamian za miesięczną składkę  zapewnia telefoniczną asystę prawnika od momentu pojawienia się problemu prawnego. Ponadto,  w razie potrzeby gwarantuje środki finansowe na  pokrycie kosztów i wydatków prawnych z tytułu dochodzenia swoich praw albo ich obrony przed sądem cywilnym lub karnym. Jeśli natomiast  sprawy nie można rozwiązać polubownie, wtedy  D.A.S. zapewnia nie tylko pokrycie kosztów wytoczenia powództwa, kosztów opinii biegłych sądowych, honorarium adwokata (lub radcy prawnego) za reprezentowanie przedsiębiorcy, ale także zapłatę kosztów procesu sądowego w sytuacji przegrania sprawy przed sądem - w całości lub częściowo.
Ubezpieczeniem objęci są właściciel i współwłaściciele firmy, a także członkowie zarządu uprawnieni do jej reprezentacji, jeżeli sprawa objęta ubezpieczeniem wystąpiła w związku z wykonywaniem obowiązków na rzecz firmy - podaje "Ubezpieczeniowa".  Ponadto,  ochronie podlegają pracownicy przedsiębiorstwa, jeżeli wypadek ubezpieczeniowy wystąpił w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych.

BGŻ rozszerza współpracę z ubezpieczycielami

Bank Gospodarki Żywnościowej rozszerza współprace z ubezpieczycielami. Ostatnio  zawarł umowę z Concordią TUW, dzięki czemu będzie oferował ubezpieczenia dla rolników: polisy ubezpieczeń obowiązkowych, ubezpieczenia upraw z dopłatami do budżetu państwa, maszyn, środków do produkcji, osobowe i assistance - informuje "Parkiet"(Nr z 19.11.2010 r.). Według gazety, pozwoli  to   ubezpieczycielowi zwiększyć  przypis składki. Dziennik podaje, powołując się na informacje od  Jacka Koronkiewcza, członka zarządu Avivy Życie, że towarzystwo to  rozmawia z bankiem BGŻ o współpracy. Bank BGŻ  obecnie ma już w  ofercie ubezpieczenia m.in.   Mondial Assistance, Warty, Allianz i PZU - wylicza gazeta.

Polisa pogrzebowa z Allianz
 
Allianz we współpracy z koszalińską firmą doradczą FB Milton, dwiema największymi organizacjami funeralnymi oraz jednym z banków przygotował produkt o nazwie Allianz Semper, produkt  skierowany do osób, które ukończyły 18 rok życia - donosi  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 17.11.2010 r.).  W tym ubezpieczeniu składka miesięczna zależy m.in. od wieku, płci i czasu trwania ochrony i mieści się w granicach od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych - pisze "DGP".  Ubezpieczenie  jest oferowane w  trzech pakietach. I tak, tzw. pakiet brązowy, którego wartość wynosi 10 tys. zł  w razie śmierci zapewni 4,5 tys. zł na pogrzeb, a resztę odszkodowania otrzyma rodzina. Natomiast  w  przypadku pakietu srebrnego, szacowanego  na  20 tys. zł , koszt  usługi pogrzebowej jest wyliczony na około  6 tys. zł. Z kolei kupując pakiet złoty,  warty  30 tys. zł można liczyć na pokrycie usługi pogrzebowej   do 8,5 tys. zł.
Dziennik podkreśla, ze ubezpieczenie pogrzebowe  Allianz Semper  to reakcja na propozycję obniżenia zasiłku pogrzebowego. Podobne produkty są  oferowane juz w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Holandii.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT