Finamo Direct - nowa platforma sprzedaży ubezpieczeń

Finamo,  firma doradztwa finansowego  uruchamia holistyczny internetowy portal ubezpieczeniowy Finamo Direct, komplementarny w stosunku do sieci tradycyjnych Centrów Finansowych Finamo.  - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 06.11.2009 r.). Według "GU", ten   kompleksowy portfel ubezpieczeń (polisy  komunikacyjne, mieszkaniowe,  turystyczne, zdrowotne po OFE) został oparty na badaniach potrzeb internautów, według których niska cena, oszczędność czasu i komfort podejmowania decyzji to podstawowe przyczyny korzystanie z kanału internetowego. Finamo planuje po 6 miesiącach funkcjonowania portalu Finamo Direct osiągnąć 3 procentowy udział w rynku.
 Jak podkreśla "Ubezpieczeniowa", platforma internetowa. Finamo Direct daje  nie tylko możliwość porównania ubezpieczeń, ale również dobrania optymalnego rozwiązania dla konkretnego klienta, poprzez wbudowany proces doradczy, polegający na odpowiednim systemie pytań i opcji wyboru.. Portal jest skierowany również do osób, które mają małe zaufanie do w pełni wirtualnych instytucji finansowych (można  skorzystać z platformy za pośrednictwem doradcy w oddziale Finamo).
Obecnie na Finamo Direct znajdują cię ubezpieczenia sześciu partnerów, tj.: Uniqa, Hestia, Benefia, Aviva, Aegon, Signal Iduna. W kolejnych etapach rozwoju projektu zostanie zwiększona również liczba ubezpieczycieli dostępnych na platformie.
Na portalu Finamo Direct znajduje się również sekcja Obszar Klienta, dzięki której można śledzić zakupione polisy, sięgnąć w każdej chwili do ważnych dokumentów, takich jak Ogólne Warunki  Ubezpieczeń czy edytować swoje dane. Osoby, które wysłały aplikację, a nie dokonały płatności mają możliwość dokończenia transakcji w późniejszym terminie przez dostępny w tej sekcji link. Klient może również śledzić status zakupu swojej polisy oraz wykorzystać wcześniej wprowadzone dane przy wybieraniu następnych ubezpieczeń.

PZU SA ma mieć nowy statut

PZU SA ma mieć nowy statut,  uchwalony przez akcjonariuszy  ubezpieczyciela prawdopodobnie 2 grudnia br. Statut ma  zmienić  sposób wyboru prezesa największego polskiego ubezpieczyciela oraz pozbawić Eureko dotychczasowych  przywilejów  w  spółce - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 04.11.2009 r.). Nowy statut po  przyjęciu go  przez walne zgromadzenie PZU, musi być następnie zatwierdzony przez nadzór i zarejestrowany przez sąd. Według gazety, od czasu prywatyzacji spółki w listopadzie 1999 r. ,  szefa PZU mianował bezpośrednio sam minister Skarbu Państwa. Natomiast po przyjęciu i zarejestrowaniu zmian w statucie, wyboru prezesa ma dokonywać jej rada nadzorcza.
Jak wyjaśnia dziennik, nowy statut jest elementem podpisanej przed miesiącem ugody między Skarbem Państwa a firmą Eureko o kontrolę nad PZU. Holenderski inwestor zgodził się w niej na stopniowe zmniejszanie swojego pakietu akcji ubezpieczyciela z obecnych 33 proc. "Rzeczpospolita" przypomina, że inwestor miał  większe prawa, niż wynika to z jego procentowego udziału w PZU, na  przykład powoływał czterech członków rady nadzorczej i wyrażał zgodę na kandydaturę jej przewodniczącego (Skarb Państwa ma takie same prawa).  Teraz radę PZU będzie powoływać walne zgromadzenie, a  cały zarząd ma być powoływany przez radę nadzorczą na trzyletnią kadencję. Przy czym przywilej wyboru członków zarządu otrzyma prezes PZU (będą oni powoływani i odwoływani na jego wniosek). Ponadto, projekt nowego statutu porządkuje procedury związane z planowanym wprowadzeniem akcji spółki na warszawską giełdę, co  ma  nastąpić najpóźniej do końca 2012 r. (PZU SA  szykuje się zaś do giełdowego debiutu w drugiej połowie 2010 r.). Wartość ubezpieczyciela banki Nomura i JP Morgan ustaliły na prawie 38 mld zł;  po wypłacie zaległej dywidendy wartość PZU ma spaść  do 25,2 mld zł.

Polisa z Orange

Klienci coraz chętniej korzystają z oferty ubezpieczeń dostępnych przez telefon, kupili  już ponad 200 tys. polis - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 06.11.2009 r.).  Umowę ubezpieczenia można zawrzeć przez telefon a dodatkowo ubezpieczenie majątkowe w  każdym salonie sprzedaży Orange.  W przypadku ubezpieczenia podróżnego wystarczą już dwa SMS-y, które można wysłać nawet podczas pobytu zagranicą. I tak, w ofercie ubezpieczeniowej Orange do wyboru są m.in. ubezpieczenie "Bezpieczny Telefon" (we współpracy z ACE European Group), które chroni  od  kradzieży aparatu telefonicznego i jego uszkodzenia oraz kosztów nieautoryzowanych rozmów telefonicznych, wykonanych w wyniku kradzieży nawet do 4 tys. zł.  Opłata miesięczna wynosi średnio 12,99 zł  i dopisywana jest do faktury za usługi telekomunikacyjne. Orange oferuje także "Bezpieczne Zdrowie",  ubezpieczenie hospitalizacyjne, chroniące klienta od kosztów pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (za każdy dzień hospitalizacji klient otrzymuje 200 zł) czy   "Pakiet Podróżnika",  dzięki któremu  klient otrzymuje dostęp do infolinii - Centrum Pomocy Generali, partnera oferty. Ubezpieczony dostanie tam przydatne informacje o kraju, do którego wyjeżdża m. in.: wymagane dokumenty i szczepienia, adresy ambasad i konsulatów, prognozę pogody, ceny podstawowych produktów, telefony do hoteli, rozkład jazdy środków komunikacji. W cenie pakietu, każdy klient otrzymuje ubezpieczenie podróżne obowiązujące we wszystkich krajach świata. Pokrywa ono koszty i organizację usług powstałych na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania ubezpieczonego oraz wypłaty świadczeń związanych z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. By kupić usługę, wystarczy wysłać SMS na numer 8099. Usługę można zamówić również będąc już za granicą.
Jak zauważa "GU", Orange jest pierwszym i do tej pory jedynym operatorem telekomunikacyjnym, oferującym ubezpieczenie telefonów od kradzieży, uszkodzenia lub nieautoryzowanego użycia. W ofercie Orange są także ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia hospitalizacyjne i podróżne.

Wysoka dynamika przypisu składki w AXA Direct

Według "Gazety Ubezpieczeniowej"(www.gu.com.pl z 05.11.2009 r.), po  trzech kwartałach 2009 r. AXA Direct odnotowała 78 proc.  wzrost liczby sprzedanych polis w porównaniu do analogicznego okresu 2008 r. I tak, w  od stycznia do września  2009 r. ubezpieczyciel osiągnął przypis składki brutto z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych na poziomie  97 mln zł, przy  dynamice  169 proc.  w stosunku do pierwszych dziewięciu miesięcy 2008 r.  Zdaniem Ryszarda Bocionga, dyrektora generalnego  Avanssur S.A. Oddział w Polsce, wynik osiągnięty przez AXA Direct może świadczyć o systematycznym wzroście akceptacji dla tego kanału sprzedaży. Udział tego kanału w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych przekroczył próg 5 proc. na koniec czerwca 2009 roku, w porównaniu z 3.9 proc.  na dzień 30.06.2008 r. - szacuje Bociong. Przy czym na zakończenie pierwszego półrocza ’09 cały rynek AC/OC wykazał ujemną dynamikę w stosunku do poprzedniego roku. Wskazuje to - pisze "GU" -  że wzrost sprzedaży poprzez kanał direct nastąpił kosztem sprzedaży kanałem tradycyjnym. Według AXA Direct, osiągniecie 10 proc.  udziału w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych do 2012 r. jest całkowicie realne.

Będą testować największych ubezpieczycieli

Już w grudniu br. 30 największych ubezpieczycieli Europy zostanie poddanych  testom  wytrzymałościowym,  sprawdzającym ich odporność na trudne warunki ekonomiczne - podaje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 04.11.2009 r.), powołując sie na  informacje Komitetu Europejskich Nadzorów Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (CEIPOS) . Według gazety, testy wystartują, biorąc za punkt wyjściowy stan finansów ubezpieczycieli na czerwiec 2009. Wśród testowanych znajdą się m.in. Allianz, Aviva i Axa.  Testy wytrzymałościowe będą obejmować jeden niekorzystny scenariusz i dwa inne. I tak, jeden z nich - pisze dziennik -   będzie zakładał dotkliwszą i dłuższą recesję, a drugi szybki wzrost inflacji, "prowadzący do gwałtownej podwyżki stóp procentowych". "DGP" cytuje opinię Europejskiego  Stowarzyszenia Ubezpieczeniowego  CEA, że  branża ubezpieczeniowa "zdaje sobie sprawę z celu testów, rozumie wolę polityczną za nimi stojącą i oczywiście dostosuje się do nich".
 W skład CEIPOS, który  pełni rolę komitetu doradczego Komisji Europejskiej ds. tworzenia i wdrażania wspólnotowych regulacji prawnych dotyczących rynku finansowego,  wchodzą członkowie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT