Grupowe ubezpieczenia mieszkania z banku

Bank może ubezpieczyć nasze mieszkanie - wówczas najczęściej przystępujemy do ubezpieczenia grupowego klientów banku, w którym zaciągamy kredyt. Nie musimy załatwiać wtedy  żadnych formalności związanych z cesją  z  polisy - radzi "Polska" (Nr z  20.10.2009 r.).  Dlaczego ? " W momencie ubezpieczania mieszkania zgłaszamy, że będzie cesja z polisy i podajemy nazwę banku. Towarzystwo wpisuje cesję już przy wystawianiu polisy i czasami to wystarcza" - pisze gazeta. Jednak - w opinii dziennika - część banków chce mieć  osobną umowę cesji, którą podpisują wszyscy współkredytobiorcy w trzech egzemplarzach, a ubezpieczyciel potwierdza przyjęcie cesji do wiadomości. Z kolei decydując się  na ubezpieczenie indywidualne,  co wiąże się z dodatkowymi formalnościami, możemy nieco zaoszczędzić. W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia grupowego klientów banku nie ma bowiem znaczenia, czy nasza nieruchomość znajduje się na terenie osiedla chronionego, czy mamy zamki antywłamaniowe, co wpłynie natomiast na cenę przy ubezpieczeniu indywidualnym. Również zakres ubezpieczenia grupowego jest ograniczony i dotyczy zazwyczaj tylko nieruchomości i związanych z nią zdarzeń losowych, np. pożaru, a nie obejmuje zniszczenia podczas tych zdarzeń mebli oraz nie obejmuje włamania czy kradzieży ruchomości- twierdzi „DGP". Jeżeli chcemy ubezpieczyć się przed takimi wydarzeniami, musimy zawrzeć polisę indywidualnie lub doubezpieczyć mieszkanie.

Leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych powinno być za środki  z ubezpieczeń sprawców wypadków

Leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych powinno  być pokrywane bezpośrednio z ubezpieczeń sprawców wypadków - twierdzi Ewa Kopacz, minister zdrowia w wywiadzie dla gazety "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr  z 20.10.2009 r.).  Jak podkreśla, niezbędne do tego byłoby jednak sprawne identyfikowanie sprawców wypadków. Ponadto,  projekt ustawy wprowadzający  dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne ubezpieczenia jest już gotowy i oczekuje   jedynie na akceptację.  Niestety,  z powodu kryzysu zrezygnowano z wprowadzenia ulgi podatkowej dla korzystających z dodatkowych ubezpieczeń - informuje minister zdrowia. Natomiast  leczenie ofiar wypadków mają usprawnić centra urazowe, które mają powstać do końca 2013 r. Ewa Kopacz powiedziała dziennikowi, że centrów takich prawdopodobnie będzie 14, a ich budowa pochłonie 34 mln zł z funduszy unijnych.
Według Kopacz, od 2006 r.,  to jest  od momentu wejścia w życie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym udało się wzmocnić finansowo system ratownictwa. Nakłady Narodowego Funduszu Zdrowia  na szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) w 2009 r. w porównaniu z 2008 r. wzrosły o 27 proc., a z 2007 r.- o prawie 70 proc. Obecnie na ratownictwo wydajemy 1,7 mld zł.  Ponadto, coraz więcej stacji pogotowia dysponuje nowymi karetkami. Jest to duża zasługa funduszy europejskich. Do tej pory, dzięki programom unijnym udało się już kupić ponad 150 nowych karetek. Łącznie tylko na ten cel do końca 2013 r.  jest do wykorzystania 53 mln euro. To pozwoli na zakup 345 karetek. Ponadto,  na wynagrodzenia ratowników  trafiły dodatkowe środki - ponad 130 mln zł  z rezerwy budżetowej.

VIG stawia w Polsce na tradycyjną sieć sprzedaży

Franz Fuchs, szef Vienna Insurance Group Polska, członek  zarządu Vienna Insurance Group zaprzeczył w wywiadzie dla  "Parkietu" (Nr z 20.10.2009 r.), aby VIG przeprowadzała  due diligence w Warcie. jego zdaniem, właściciele Warty nie podjęli jeszcze decyzji  w sprawie sprzedaży. Prezes Fuchs powiedział, że Austriacy nie są obecnie  zainteresowani Polskim Towarzystwem Ubezpieczeń, ponieważ  struktura akcjonariatu PTU spowodowała, że  przejęcie tej firmy  byłoby skomplikowane. Fuchs przyznał, że obecnie "są pewne oferty na rynku", ale VIG nie jest nimi zainteresowana. Jeśli niektóre firmy chcą się wycofywać z tego rynku, to oznacza, że nie jest to, przynajmniej w Polsce, dobry biznes". W opinii prezesa VIG Polska, teraz na polskim rynku "są sprzedający, ale nie ma kupujących. Ci, jeśli już się znajdą, to chcą przejmować za bardzo małe sumy (...) w ciągu najbliższego roku, dwóch lat może się to zmienić". "Wszystkie spółki VIG mają obowiązek poprawiania wyników, w tym pilnowania kosztów. Nie widzimy jednak powodów, dla których mielibyśmy zmieniać politykę multibrandingu" - oświadczył Fuchs gazecie. W jego opinii, dopóki poszczególne towarzystwa rosną szybciej niż rynek, na którym działają i  wypracowują  dobre wyniki, nie będzie sie ich łączyć.
VIG Polska w  pierwszych  trzech  kwartałach 2009 r..  zebrała  ok. 2 mld zł składek i zarobiła  ok. 70 mln zł, czyli i tyle, ile w całym 2008 r. Prezes Fuchs spodziewa sie, że  w całym 2009 r. grupa  zbierze łącznie 2,5 mld zł składek brutto i osiągnie 100 mln zł zysku. W najbliższych kwartałach VIG Polska chce bardziej uniezależnić się od OC komunikacyjnego, rozwinąć ofertę ubezpieczeń majątkowych i korporacyjnych, a także zdrowotnych. Jednak nie wszystkie duże czynniki ryzyka są dla  firmy interesujące. Austriacy nie chcą   ubezpieczać elektrowni czy rafinerii, a .planują j skupić się na ubezpieczaniu budynków.  Chcą się w najbliższej przyszłości przede wszystkim skupić na wykorzystaniu potencjału  własnego portfela, który w przypadku całej grupy VIG Polska stanowi około 2 mln klientów (statystycznie na  klienta przypadają mniej niż dwie polisy). VIG chce to zmienić. Grupa planuje postawić  na dobrą współpracę z agentami, multiagentami i brokerami. "Wolę jednak płacić agentowi 15 proc. prowizji niż przeznaczać cały przychód z polis sprzedanych w systemie direct na kampanię reklamową" - powiedział Franz Fuchs gazecie.

TUW SKOK chce skupić akcje eCardu

TUW SKOK ogłosiło wezwanie do sprzedaży 16,32 mln akcji spółki eCard - informuje "Parkiet" (Nr z 17.10.2009 r.). Według gazety, ubezpieczyciel zamierza przeznaczyć na walory  eCard około 11,75 mln zł. Towarzystwo, które  kontroluje obecnie 66 proc. akcji spółki eCard, poprzez przejęcie pełnej kontroli nad tą spółką  chce doprowadzić do integracji działalności  firmy eCard z innymi podmiotami grupy SKOK. Jak podaje dziennik, zapisy w wezwaniu będą przyjmowane od 5 listopada do 4 grudnia 2009 r. w punktach obsługi klienta należących do DM BZ WBK.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT