Ile kosztuje akcja PZU SA ?

Ile jest wart największy polski ubezpieczyciel?  Eureko proponując ugodę zażądało  za jedną akcję PZU SA 116,5 zł, co wzbudziło  sprzeciw  Aleksandra Grada, ministra skarbu.  Jak  podaje „Rzeczpospolita”(Nr z 29.01.2009 r.),  szef MSP oszacował różnicę między propozycją Holendrów a rzeczywistą wartością spółki na 1,5 – 1,8 mld euro. Według wyliczeń gazety, dla resortu skarbu cena jednej akcji PZU SA to 480 – 550 zł. Z kolei zdaniem Macieja Wiewióra, rzecznika resortu skarbu,  w resortowych szacunkach  aktualnej wartości spółki ostatnio dokonana została niewielka korekta. Różnica między Skarbem Państwa a Eureko w wycenie 21-proc. pakietu akcji, o który walczy inwestor, wynosi 1,3 – 1,5 mld euro. Gazeta wylicza, że dla resortu skarbu aktualna cena akcji PZU mieści się w kwocie pomiędzy 430 a480 zł, co daje łączną wartość całej spółki na poziomie 37 – 42 mld zł.
Piotr Samojlik, szef polskiego biura austriackiej firmy Vienna Capital Partners, na którego powołuje się dziennik, uważa, że minister Grad może znaleźć się w trudnej sytuacji, gdy Eureko sprzeda pakiet na giełdzie za wielokrotność ceny, którą chwilę wcześniej zapłaci Skarbowi Państwa.
"Rzeczpospolita" zauważa,  że ostatnia oficjalna wycena największego polskiego ubezpieczyciela pochodzi z czerwca 2007 r. Ówczesny główny ekonomista grupy Rafał Antczak oszacował wartość PZU na 50 mld zł. W takim wypadku za jedną akcję firmy można byłoby żądać  580 zł. Kilka miesięcy później Andrzej Klesyk, prezes PZU SA, ujawnił, że w ocenie banków inwestycyjnych lider polskiego rynku ubezpieczeń jest wart 44 – 68 mld zł (510 – 787 zł za akcję). Jednak od tego czasu - pisze dziennik -  ceny akcji firm ubezpieczeniowych notowanych na europejskich giełdach spadły o 46 proc. i choć rezultaty polskiego ubezpieczyciela nie uległy takiemu pogorszeniu jak wyniki zachodnich konkurentów, jednak sama firma oszacowała wstępnie, że jej zysk za 2008 r. będzie niższy o ok. 30 proc.
„Rzeczpospolita” pisze, że znajdujące się w obrocie pozagiełdowym akcje ubezpieczyciela można obecnie kupić za cenę nie przekraczającą 250 zł.

Dopłaty do polis rolnych w 2009 r. zaplanowane na 150 mln zł

Od 2008 r. budżet państwa dofinansowuje odszkodowania wypłacane rolnikom za szkody spowodowane suszą. Z tego tytułu ubezpieczyciele złożyli wnioski o dofinansowanie odszkodowań wypłacanych rolnikom na kwotę blisko 87 mln zł. Według wiceministra rolnictwa Kazimierza Plocke, w  2008 r. ubezpieczyciele zawarli z producentami rolnymi ponad 87 tys. umów ubezpieczenia upraw rolnych oraz zwierząt gospodarskich dotowanych przez państwo - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl  z 29.01.2009 r.). Najwięcej umów zawarł PZU SA - 54,226 tys., następnie Concordia Polska TUW - 28,853 tys., a także TUW TUW - 4,251 tys. Ubezpieczyciele złożyli także wnioski na dopłaty do składek. I tak, PZU SA wnioskuje o 34,38 mln zł, Concordia Polska TUW - 24,21 mln zł, a TUW TUW - 2,74 mln zł.
Minister Kazimierz Plocke  powiedział, że w budżecie państwa na 2009 r. zaplanowano 150 mln zł na dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Kwota ta jest wyższa od kwoty wykorzystanej na dopłaty w roku 2008, w którym wyniosła 146 mln zł.

Zleceniobiorcy zapłacą składkę wypadkową ?

Niespełna 13 tys. osób pracujących na podstawie umowy zlecenia oraz agentów pracujących poza siedzibą pracodawcy będzie obowiązkowo podlegać ubezpieczeniom wypadkowym - podaje "Gazeta Prawna"(Nr z  29.01.2009 r.). Według dziennika, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej skierowało pod obrady rządu projekt nowelizacji ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.). Zgodnie z nim, zleceniobiorcy wykonujący prace na podstawie umowy zlecenia poza siedzibą zleceniodawcy lub miejscem prowadzenia przez niego działalności będą obowiązkowo podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu. Zdaniem prof. Danuty Koradeckiej, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, jest to  dobre rozwiązanie, które jest zgodne z polityką Unii Europejskiej. Wszyscy pracownicy bez względu na rodzaj umowy muszą mieć porównywalne warunki pracy oraz ochrony zdrowia i życia.  Jak pisze gazeta, propozycję krytykują pracodawcy.  Przedsiębiorcy nie zgadzają się także z szacunkami resortu pracy, według którego problem dotyczy wyłącznie 13 tys. osób. Według Andrzeja Malinowskiego, prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich, obowiązkowe składki za osoby pracujące poza terenem zakładu zwiększą koszty prowadzenia działalności. Nowe składki obciążają bowiem właścicieli małych firm. Z kolei w opinii Jeremiego Mordasewicza, nowe rozwiązanie będzie szczególnie dotkliwe dla firm prowadzących sprzedaż bezpośrednią.
Obecnie osoby wykonujące prace na podstawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, tylko gdy wykonują pracę w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy.

Grupa TP szuka ubezpieczyciela

 Ubezpieczyciele ustawili się w długiej kolejce do Telekomunikacji Polskiej. Firma poszukuje partnera, z którym będzie wdrażać usługi ubezpieczeniowe, przede wszystkim  ubezpieczenia  mieszkaniowe - donosi "Puls Biznesu"(Nr z 29.01.2009 r.). Według Krzysztofa Sieczkowskiego, dyrektora rozwoju produktów Grupy TP, telekom pod koniec ub.r. wysłał wstępne zapytanie ofertowe do firm ubezpieczeniowych i zainteresowanie jest  spore. Ubezpieczycieli przyciąga do Tepsy wielka baza klientów (kilkanaście milionów). To niemal gwarancja zebrania sporej składki. Dla telekomu zaś prowizja ze sprzedaży polis jest dodatkowym źródłem dochodów -  twierdzi dziennik. Zdaniem gazety, apetyt na bliższe związki z Tepsą ma m.in. Generali, które od kilku miesięcy sprzedaje polisy turystyczne z Orange, komórkowym ramieniem grupy oraz  BRE Ubezpieczenia.
TP zamierza dokonać wyboru partnera w pierwszej połowie 2009 r.  Jak powiedział dziennikowi dyr. Sieczkowski, plany spółki sięgają jednak dalej. Decyzja o wyborze firm do realizacji następnych usług ubezpieczeniowych zależeć będzie m.in. od rezultatów współpracy z dotychczasowym partnerem i - każdorazowo - od negocjacji. W opinii Sieczkowskiego, na razie nie ustalono docelowego kanału sprzedaży ubezpieczeń w TP. Ubezpieczenia są ważnym elementem strategii grupy, ale firma nie liczy na to, że przyniosą dochody takie, jak np. usługi szerokopasmowe. Polisy mają być raczej sposobem na przywiązanie klientów usług telekomunikacyjnych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT