Jaka polisa dla auta przed wyjazdem zagranicznym ?

Jeśli przed wyjazdem na zagraniczne wakacje  nie sprawdziliśmy, czy ubezpieczenie naszego samochodu działa także w kraju, do którego jedziemy, możemy mieć kłopoty - ostrzega  "Rzeczpospolita" (Nr z 30.06.2011 r.). Problem  nie dotyczy krajów  Unii Europejskiej – wykupione w Polsce obowiązkowe ubezpieczenie OC jest ważne i nie musimy mieć innej polisy. Jednak przed wyjazdem  na  Ukrainę  czy  Białoruś  trzeba się  zaopatrzyć  w  tzw. zieloną kartę – radzi w gazecie Wojciech Rabiej, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Rankomat.pl.  O zieloną kartę, która jest wydawana bezpłatnie,  trzeba wystąpić do towarzystwa, które wystawiło polisę OC.  Najlepiej postarać się o nią na  kilka dni przed wyjazdem, aby uniknąć ewentualnych kłopotów z dostarczeniem dokumentu - pisze gazeta. Na przykład niektóre towarzystwa  dają zieloną kartę od razu z polisą.  Przed wyjazdem powinniśmy także sprawdzić, czy poza granicami Polski obowiązuje posiadane przez nas ubezpieczenie autocasco. Dlaczego ? Albowiem  z powodu rosnących kosztów niektóre towarzystwa ograniczają zasięg terytorialny autocasco. Bardzo często wyłączona jest Rosja czy Ukraina. Do autocasco nierzadko jest dołączany pakiet assistance, które w razie awarii lub stłuczki zapewni organizację pomocy technicznej, medycznej, czasem także prawnej lub tłumacza. Warto się jednak zainteresować, czy dodane do AC  assistance działa za granicą.  Często ubezpieczyciele stosują rozgraniczenie i za zagraniczne assistance trzeba dopłacić kilkadziesiąt zł, a nawet krótkie holowanie może kosztować 200 – 300 euro – mówi dziennikowi Piotr Brzeski z Mondial Assistance. Zakres pakietu assistance bywa różny. Może obejmować pomoc w razie awarii, wypadku, kradzieży, wandalizmu, ale też np. zatrucia pokarmowego podróżujących.

PZU wypłaci akcjonariuszom 2,25 mld zł dywidendy

Z   zysku  wypracowanego  w 2010 r. przez Grupę  PZU  na dywidendę trafi , co stanowi 26 zł na jedną akcję - zdecydowało Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZU SA. Według "Pulsu Biznesu"(Nr  z  30.06.2011 r.),  PZU planuje przeznaczać w przyszłości na dywidendę  od 50 proc. do 100 proc. zysku grupy. Jak pisze dziennik,  dniem ustalenia prawa do dywidendy  jest   30 września br.,  a jej wypłaty -  21 października  2011 r.   Wysokość dywidendy nie może być wyższa od jednostkowego zysku netto PZU,  liczonego zgodnie z polskimi standardami rachunkowości i nie może spowodować obniżenia siły finansowej grupy PZU poniżej poziomu odpowiadającego ratingowi AA według Standard & Poor's. Dotychczasowa polityka dywidendowa PZU zakładała przeznaczanie na ten cel od 25 proc. do 45 proc. skonsolidowanego zysku netto - podkreśla "PB".
"Dywidenda nie może także powodować obniżenia funduszy własnych PZU poniżej wartości odpowiadającej 250 proc. marginesu wypłacalności" -  zauważa gazeta. Margines  wypłacalności za 2010 r.  wynosił 3,1 mld zł.

KUKE:  polski eksport wyższy niż przed rokiem 

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych szacuje, że w maju 2011 r. eksport z Polski wyniósł 11,67 mld euro i był  o 3,5 proc. wyższy niż w kwietniu br. oraz o 16,1 proc. większy niż w maju 2010 r.  Liczony w złotych eksport wyniósł 45,96 mld zł tj. o 2,7 proc. więcej niż w kwietniu 2011  r.  i o 12,8 proc. więcej niż przed rokiem - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl  z  01.07.2011 r.). KUKE  prognozuje, że  w okresie V– VII 2011  r.  eksport okaże się większy niż przed rokiem o 13,9 proc. w euro, a w wymiarze złotowym o 10,4 proc. Według "GU", zainteresowanie klientów Korporacji prowadzeniem działalności eksportowej było w  maju  br.  zbliżone do obserwowanego w kwietniu i jednocześnie silniejsze niż przed rokiem. Natomiast   wartość dostępnych  dla  klientów limitów  na transakcje eksportowe była  w końcu maja br.  porównywalna z notowaną w końcu kwietnia, a jednocześnie o 16,4 proc. wyższa od obowiązującej przed rokiem.  Kwoty dostępnych limitów dotyczących ochrony obrotu krajowego w maju były niższe od kwietniowych  o 3,7 proc., a ich wartość była o 12,3 proc.  wyższa niż w analogicznym czasie ub.r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT