Jeden dzień więcej na wypowiedzenie umowy OC

Komisja Nadzoru Finansowego uznała, że na wypowiedzenie umowy OC mamy jeden dzień więcej niż uznają to towarzystwa ubezpieczeń – donosi „Gazeta Prawna”(Nr z 29.02.2008 r.)
Według organu nadzoru, towarzystwa już od 1 lutego muszą uznawać, że wypowiedzenie umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC,  zawartej na przykład  w dniu 20 lutego 2008 r. powinno do nich dotrzeć nie później niż 19 lutego 2009 r. Okazało się bowiem, że ubezpieczyciele korzystnie dla siebie interpretowali zapisy art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, który mówił, że jeśli ubezpieczyciel nie później niż na jeden dzień przed końcem umowy o ubezpieczeniu OC nie dostał pisemnego wypowiedzenia tejże umowy, umowa ta została automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy.  W ten sposób wielu klientów wpadało w pułapkę podwójnego ubezpieczenia OC – pisze „Gazeta Prawna”.

Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne według PIU

Polska Izba Ubezpieczeń ( PIU) przedstawiła swój projekt dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych. W opinii PIU, za  dwa lata do systemu ochrony zdrowia może napłynąć dodatkowe 3,5 mld zł dzięki dodatkowym ubezpieczeniom – informuje „Gazeta Ubezpieczeniowa” (www.gu.com.pl z 27.02.2008 r.). Projekt zakłada, że pacjent będzie mógł wybrać instytucję, której powierzy zarządzanie swoją składką obowiązkową. Składka powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego pozostałaby bez zmian, natomiast wybrany przez ubezpieczonego fundusz otrzymywałby pieniądze na jego leczenie – tzw. stawkę kapitacyjną, czyli kwotę równą średniemu kosztowi leczenia, zależną od płci i wieku. Osoby wybierające prywatny fundusz zdrowia opłacałyby zawsze składkę dodatkową, której wysokość zależałaby od wariantu ubezpieczenia. W NFZ pozostałoby 20 proc. stawki kapitacyjnej każdej prywatnie ubezpieczonej osoby, dzięki czemu do systemu publicznego wpływałoby więcej pieniędzy niż dotychczas. Ponadto dodatkowe ubezpieczenia spowodowałyby napływ środków do systemu. W opinii prezesa Naczelnej Izby lekarskiej Konstantego Radziwiłła, zaproponowane przez PIU rozwiązanie zawiera wiele ciekawych propozycji, które odpowiadają na postulaty samorządu lekarskiego,  jednak  nie da się tego projektu wprowadzić w życie bez podwyższenia podstawowej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jego zdaniem,  kluczowy jest koszyk świadczeń gwarantowanych. Natomiast według wiceministra zdrowia Andrzeja Włodarczyka,  społeczeństwo może nie być na takie rozwiązanie przygotowane, a resort musi brać pod uwagę poziom akceptacji tych rozwiązań przez pacjentów.

Generali: rekordowa  dynamika zbioru składki z polis AC
 
W opinii „Gazety Ubezpieczeniowej” (www.gu.com.pl z 28.02.2008 r.),
2007 r. był dla Grupy Generali Polska najlepszy w historii pod względem wyników operacyjnych i sprzedażowych. Na koniec 2007 r. składka przypisana brutto Grupy Generali wzrosła – w porównaniu z rokiem 2006 – o 28 proc. do 940,7 mln zł.  Najszybciej rozwijały się  ubezpieczenia majątkowe, a zwłaszcza  ubezpieczenia komunikacyjne. I gdy Generali T.U. S.A. zebrało do  końca grudnia 2007 r.  403,2 mln zł (niemal 63 proc. więcej), to  przypis składki z ubezpieczeń komunikacyjnych  wyniósł 237,2 mln zł (94 proc. wzrost). Tymczasem wg danych za III kwartały 2007 r. wzrost w tym segmencie rynku w Polsce wyniósł jedynie 8,9 proc. Ubezpieczyciel odnotował najdynamiczniejszy wzrost przypisu składki w ubezpieczeniach  AC (115 proc.). Wyniki te – pisze gazeta - wspiera m.in. nowy proces likwidacji szkód AC (wypłata odszkodowania w ciągu 48 godzin z wykorzystaniem karty płatniczej), a także dobrze rozwijająca się współpraca z salonami dealerów samochodowych oraz bliskie partnerstwo z sieciami multiagencyjnymi. Warto podkreślić, że wzrost portfela ubezpieczeń komunikacyjnych Generali nie jest spowodowany tzw. ubezpieczeniami flot,  a  ubezpieczeniami indywidualnymi, charakteryzującymi się lepszą rentownością.  Towarzystwo w 2007 r. wypracowało 33,2 mln zł zysku netto, poprawiając wynik – w porównaniu z rokiem 2006 – o niemal 40 mln zł.

Rynek zbiera 11 proc. składki więcej

W ubiegłym roku cały polski  rynek ubezpieczeń majątkowych wzrósł o około 11 proc. – szacuje „Gazeta Prawna”(Nr z  29.02.2008 r.).Na  koniec 2007 r.  towarzystwa zebrały ponad 18 mld zł składek. Zdaniem dziennika, oznacza to, że przy utrzymaniu podobnej  dynamiki w br.  ubezpieczyciele majątkowi  rok  2008  zamkną przypisem składki w wysokości około 20 mld zł. „Gazeta Prawna” zastrzega jednak, że rozwój sytuacji jest uzależniony od tego, jak będzie sobie radził lider rynku PZU SA. Albowiem bez uwzględniania wyników największego polskiego ubezpieczyciela (odnotował około 5-proc. wzrost), pozostałe większe towarzystwa już w tym roku wykazały ponad 17-proc. wzrost przypisu. A wzrost składki zależy także od ostatecznych losów podatku Religi (12-proc. opłata od każdej polisy OC), ponieważ  jeśli  PZU SA podwyższy stawki, to  reszta rynku automatycznie postąpi tak samo. Wówczas  w segmencie OC komunikacyjnego (odpowiada za 34 proc. przychodów rynku), odnotowany zostanie przynajmniej 10-15-proc. wzrost. Towarzystwa liczą też –zauważa dziennik -  że ten rok będzie równie dobry jak poprzedni, w przypadku sprzedaży AC komunikacyjnego. Gazeta przypomina, że ubiegły rok był znakomity zarówno dla sprzedawców nowych aut (wzrost o 23 proc.), jak importerów używanych (wzrost o 21 proc.).
Gazeta Prawna” podkreśla, że przychody ze składek z ubezpieczeń komunikacyjnych stanowią około 60 proc. przychodów towarzystw działu II. Pozostałe 40 proc. to ubezpieczenia mienia i firm..

Polisy komunikacyjne motorem wzrostu rynku

Wzrost sprzedaży samochodów sprzyja rynkowi ubezpieczeń majątkowych. Firmy majątkowe zebrały w 2007 r. o blisko jedną piątą więcej składek - wynika z ankiety "Rzeczpospolitej"(Nr z 29.02.2008 r.).Dziennik przeanalizował  10  największych firm oferujących polisy majątkowe (jednak bez PZU SA). Ankietowani ubezpieczyciele spodziewają  się w 2008 roku jeszcze większej dynamiki przychodów ze składki. Zdaniem Michaela Mullera, wiceprezesa Allianz Polska, wzrost ten będzie większy wobec zapowiedzi PZU uwolnienia cen polis OC. Uwolnienie to może spowodować, że wzrośnie dynamika zbieranej składki. Dziennik przypomina, że w październiku  2007 r. PZU mimo wprowadzenia tzw. podatku Religi (12 proc. składki z OC) na leczenie ofiar wypadków drogowych nie podwyższyło cen tych polis, a decyzja ta spowodowała ograniczone podwyżki u konkurentów. Gazeta podkreśla, że rynek podzielony  między siebie przez głównych  graczy: PZU, Allianz, Ergo Hestia i Generali, staje się coraz bardziej konkurencyjny. W opinii Michała Gomowskiego z zarządu Generali,  w tym roku również rosnący import nowych aut przyczyni się do popularności polis komunikacyjnych, a cała branża odnotuje wzrost przychodów o 10 - 15 procent (w 2006 roku było to 5 procent). Ubezpieczyciele oprócz zapowiadanej koniunktury na ubezpieczenia samochodowe spodziewają się też wzrostu popularności ubezpieczeń finansowych i gwarancji m.in. w związku z  dofinansowywanymi przez Unię Europejską kontraktami..

Sprawdź zakres ubezpieczeń oferowanych Ci przez kartę kredytową

Coraz bogatsze pakiety ubezpieczeń dodawane do  kart  kredytowych  są sposobem  na przyciągnięcie klientów i zapewnienie  dodatkowych przychodów przez bank. „Gazeta Prawna" (Nr z 29.02.2008 r.)  radzi  więc  użytkownikom kart, aby  sprawdzali zakres takiej ochrony, by przy próbie jej wykorzystania nie czuć się oszukanymi.  Na przykład ubezpieczenie na wypadek utraty pracy dodawane do kart kredytowych nie pozwala na spłatę całego kredytu zaciągniętego w karcie – pisze dziennik.  Towarzystwa i banki uzgadniają bowiem pewne limity odpowiedzialności, zapisują  przykładowo, że ubezpieczyciel przejmie na siebie obowiązek dokonywania spłat salda zadłużenia w formie 12 miesięcznych rat, jednak okazuje się, że to saldo nie może być wyższe niż 5 proc. zadłużenia i nie więcej niż np. 2 tys. zł  Z kolei tzw. ubezpieczenie najniższej ceny, reklamowane jako oferta dla oszczędnych i pozwalające na zwrot różnicy między ceną zakupu towaru ( przy płatności kartą) a niższą ceną tego samego towaru, którą klient w ciągu 30 dni od zakupu wypatrzy w ofercie sprzedaży towaru, np. w prasie, katalogu czy reklamie nie dotyczy  np. żywności, roślin czy zwierząt oraz wszelkich towarów kupionych za pośrednictwem internetu lub telefonu.

Ruszy rewolucja w leczeniu

W styczniu 2010 r. ruszy rewolucja w leczeniu – donosi  "Dziennik"(Nr z 29.02.2008 r.), powołując się na  szczegóły nowych zasad działania funduszy ubezpieczeń zdrowotnych, które przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Dzisiejszy  Narodowy Fundusz Zdrowia za dwa lata zostanie zastąpiony przez  sześć niezależnych od siebie funduszy  regionalnych. Nasze składki zdrowotne będą wiec trafiać do funduszu, który sami wybierzemy na postawie katalogów ofert ubezpieczycieli. Na  przykład  Fundusz X będzie oferował leczenie w renomowanej klinice kardiochirurgicznej z Zabrza, a Fundusz Y kontrakty z prywatnym szpitalem ortopedycznym w Krakowie. Jeśli więc chorujemy na serce, wybierzemy raczej ubezpieczenie w Funduszu X.  Zdaniem gazety, jednak bez względu na to,  który wariant  wybierzemy, zapłacimy identyczną składkę, której  wysokość  ustali  odgórnie Sejm. Zamożność ubezpieczyciela będzie więc zależała wyłącznie od tego, ilu płatników uda mu się pozyskać. A to oznacza z kolei ostrą selekcję szpitali.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT