KNF: coraz więcej wypłat na szkody katastroficzne

Towarzystwa  mają dużo pracy z likwidacją szkód katastroficznych – wynika  z cotygodniowego raportu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Liczba szkód z tego tytułu sięga już niemal 40 tysięcy, znacznie wzrosły również: wartość odszkodowań i założonych na ich wypłatę rezerw - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www. gu.com.pl z 28.07.2009 r.). Według danych KNF  za okres 18-24 lipca br., z tytułu strat powstałych w wyniku zjawisk naturalnych (liczonych od 22 czerwca ulewnych deszczy, wichur, itp.) poszkodowani zgłosili łącznie 38 539 szkód (wzrost o 5 043 zgłoszeń w ciągu tygodnia). Niemal połowa z nich (49 proc.) dotyczy uszkodzeń budynków mieszkalnych i gospodarczych. Do 35 280 umów ubezpieczenia wzrosła liczba polis (+5 047), z których zgłoszono szkody.
Ubezpieczyciele wypłacili z nich łącznie 26 mln  482,34 tys. zł odszkodowań, o  ponad 10 mln 605 tys. zł więcej  od ogólnej puli wypłat wykazanej na dzień 17 lipca br. Przy czym, według szacunków  nadzoru, 70 proc. tej sumy zostało wypłaconych z ubezpieczeń dobrowolnych. Zakłady zwiększyły również poziom rezerw na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia do 136 mln 987,08 tys. zł (wzrost o 11 644,58 tys. zł).
Minimalnie spadła średnia wartość brutto szkody do  4,24 tys. zł (3,82 tys. zł przy udziale własnym), podczas gdy tydzień wcześniej nadzór obliczał ją na 4,29 tys. zł (3,9 tys. zł przy udziale własnym).
Istnieje jednak ryzyko, że  kolejne sprawozdanie odnotuje znaczne wzrosty  ze względu na nawałnice, które ostatnio przeszły nad Polską. Trudną sytuację w Wielkopolsce sygnalizował już PZU SA.

Pogorszenie ratingu TU Europa z "A" do "BBB"

Agencja Fitch Ratings obniżyła krajowy rating Towarzystwa Ubezpieczeń Europa i jego spółce życiowej z „A” do „BBB” - informuje "Parkiet" (Nr z 25.07.2008 r.).I tak,  perspektywa ratingu została skorygowana ze stabilnej na negatywną; obniżeniu uległ także – z poziomu „BBB-„ do poziomu „BB”-   międzynarodowy rating Siły Finansowej (IFS). Według gazety, która  powołuje się  na komunikat  ubezpieczyciela, obniżenie ratingu spółki odzwierciedla znaczny wzrost koncentracji portfela inwestycji i wzajemnego ryzyka kredytowego  z powodu wzrostu udziału inwestycji w depozyty bankowe Getin Banku i Noble Banku.  Zysk TU Europa w 2008 r. sięgnął 78,8 mln zł. Spółka gwarantowała wiele produktów strukturyzowanych emitowanych przez Noble Bank.
Fitch podkreślił równocześnie - podaje dziennik -  że sytuacja operacyjna i finansowa ubezpieczyciela jest dobra. Agencja ratingowa pozytywnie oceniła niską ekspozycję portfela inwestycyjnego na ryzyko rynkowe – z uwagi na to, że spółka inwestuje mniej niż 10 proc. środków w akcje i obligacje nieskarbowe.

W sprawie sporu o akcje PZU SA: nadal bez  ugody

Jak donosi  "Rzeczpospolita", (Nr z 25.07.2009 r.), spór Ministerstwa Skarbu Państwa  z Eureko, holenderskim udziałowcem PZU SA prawdopodobnie jest  bliski końca.  Negocjacje dotyczą teraz ceny za rezygnację z akcji PZU - twierdzi gazeta.  Według dziennika, który powołuje się  na  anonimowego rozmówcę, resort skarbu nie może się porozumieć z Eureko w sprawie wysokości odszkodowania dla Holendrów.  z akcji PZU. Potwierdza to z  kolei "opinia "źródła",  związanego  z MSP :  negocjacje nadal trwają, ale  stronom pozostały do akceptacji " ważne parametry finansowe".
Akcjonariusze lidera  polskich  ubezpieczeń nie chcą  zaś oficjalnie komentować tych informacji . Rozmowy  trwają -  pisze dziennik.

Składka na ubezpieczenie OC członka zarządu spółki i przez nią opłacona, jest przychodem członka zarządu 

Opłacona  przez spółkę dla członków zarządu składka  z tytułu umowy ubezpieczenia stanowi dla tegoż członka zarządu dodatkowy przychód ze stosunku pracy lub przychód z działalności wykonywanej osobiście, podlegający PIT - wyjaśnia "Gazeta Prawna" (Nr  z 27.07.2009 r.). Według interpretacji  indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 lipca 2009 r. (Nr IPPB2/415-287/09),  w pojęciu przychodu mieści się "każda realna korzyść, jaką uzyskał podatnik. Do tych korzyści zaliczyć należy również kwoty składek OC pokrywanych przez spółkę"  członkom swojego zarządu.  A wobec braku przepisów zwalniających je z opodatkowania,  stanowią one, co do zasady, przychód podlegający opodatkowaniu.
Jak podaje dziennik,  przychody członków organów spółki, w tym członków zarządu, są kwalifikowane do źródeł przychodów, których rodzaj określany jest w zależności od sposobu, w jaki powierzono im wykonywanie obowiązków. A  członkowie zarządu osiągają przychody ze stosunku pracy lub z działalności wykonywanej osobiście.  Argument, iż składka ubezpieczeniowa nie jest przypisana do konkretnej osoby, w tym przypadku nie znajduje uzasadnienia, gdyż w chwili wpłaty składki, znany jest skład zarządu spółki. Dlatego też, ustalenie, jakiej osobie przysługuje przysporzenie majątkowe z tytułu opłacanej składki, nie budzi wątpliwości.

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl

Directy obcięły wydatki na reklamę

Wydatki niektórych firm sprzedających polisy przez telefon i internet na reklamę telewizyjną spadły nawet o połowę - donosi "Gazeta Prawna"(Nr z 27.07.2009 r.). Według dziennika, jest to  efektem  zmian strategii reklamowych, ale też i  spadku cen. Albowiem  ceny reklam w telewizji  w tzw. dobrych miesiącach spadły o około 10–15 proc., a w pozostałych się utrzymały. Jak twierdzi Agnieszka Dąbrowska, z AXA Direct, oficjalnie ceny w prasie spadły o około 15–20 proc., ale bez uwzględnienia popularnych ostatnio  tak zwanych ofert last minute. Przy podobnym poziomie liczby emisji, ubezpieczyciele wydają więc  znacznie mniej pieniędzy. . Zdaniem Marii Grzywaczewskiej  z Aviva Direct,  directy nie opierają swojej strategii reklamowej wyłącznie na telewizji, ale w dużej mierze na kampaniach internetowych realizowanych w modelu CPA (z ang. Cost per Action, w którym płaci się za np. wejście na stronę direct przez kliknięcie bannera na danej stronie) oraz na korzystaniu z baz danych .Niższe wydatki towarzystw na reklamę  są też związane ze zmianami strategii marketingowych.
 Według AGB Nielsen w II kwartale wydatki AXA Direct na reklamy w telewizji spadły nawet o 30 proc.- podaje "Prawna". Expert Monitor szacuje, iż w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2009 r. wydatki reklamowe ubezpieczyciela  stanowiły niemal 25 mln zł, a rok wcześniej niecałe 27,5 mln zł.  AXA Direct na reklamy wydała w I półroczu  najwięcej, a po I kw.  br.  zebrała 97 proc. więcej składek niż rok wcześniej -  27 mln zł , co daje jej drugie miejsce wśród operatorów direct. Z kolei Link4, który w  I półroczu wydawał na reklamy najmniej z czwórki największych graczy w segmencie direct,   zanotował 2-proc. spadek przychodów ze składek, do 58 mln zł.

Pełna wersja wiadomości prawno - gospodarczych - czytaj na gazetaprawna.pl

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT