KNF nałoży kary za opieszałość w wypłacie odszkodowania z polisy OC

Komisja Nadzoru Finansowego  przygotowała 34 wnioski o ukaranie firm ubezpieczeniowych mandatami za opóźnienia  wypłat odszkodowań w ubezpieczeniach OC komunikacyjnego. Tym razem na celowniku nadzoru znalazło się aż 14 z 24 towarzystw ubezpieczeniowych. Kolejne firmy dostają coraz wyższe kary za to, że pieniądze nie trafią do nas tak szybko, jak powinny - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 13.10.2009 r.). Według Andrzeja Kicińskiego, dyrektora Departamentu Ochrony Klientów w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, spośród liczby  przygotowanych  wniosków KNF wobec  14 towarzystw ubezpieczeń majątkowych,  nawet po pięć wniosków dotyczy tych ubezpieczycieli, na których klienci skarżą się najczęściej. KNF twierdzi, że najwięcej skarg dotyczy OC komunikacyjnego - 57 proc. z ubezpieczeń majątkowych. W II kwartale br. było 242 takich zgłoszeń; 140  spraw zostało rozpatrzonych -  stwierdzono nieuzasadnioną opieszałość ze strony ubezpieczycieli. W przypadku kar z KNF - pisze gazeta - większość postępowań związanych jest z przekroczeniem 30-dniowego terminu wypłaty odszkodowania. Często ubezpieczyciele przekraczają nawet 90-dniowy termin na wypłatę odszkodowania.
Według dziennika, który powołuje się na  Krystynę Krawczyk z Biura Rzecznika Ubezpieczonych, z podobnymi problemami zgłaszają się poszkodowani do Rzecznika Ubezpieczonych, a najczęstszym uzasadnieniem przy zwłoce z OC jest brak potwierdzenia ze strony sprawcy wypadku informacji, które zawarł w oświadczeniu spisanym na miejscu wypadku.

Sejm uchwalił nowe regulacje ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa

Z zabezpieczonych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych będą mogły korzystać nie tylko firmy krajowe, ale także zagraniczne, powiązane kapitałowo z polskimi - przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.
Zmiany  w ustawie są  częścią rządowej  "Strategii rozwoju gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych w latach 2006-2009" - donosi "Puls Biznesu"(Nr z 0910.2009 r.) i mają umożliwić Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpieczanie kredytów i kontraktów eksportowych realizowanych przez firmy powiązane kapitałowo z przedsiębiorcami krajowymi, które pośredniczą w eksporcie towarów na zagranicznych rynkach. Obecnie - pisze gazeta -  KUKE ubezpiecza jedynie eksport realizowany przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce.
Ustawa przewiduje, że ubezpieczenie eksportowe dotyczy ryzyka handlowego i politycznego, jeżeli kontrakt zawarto na okres kredytu powyżej dwóch lat, natomiast w  przypadku, gdy kontrakt obejmuje okres poniżej dwóch lat, ubezpieczenie eksportowe będzie związane z ryzykiem nierynkowym. Ponadto ubezpieczenie eksportowe może dotyczyć także ryzyka związanego ze zmianami kursów walutowych, zarówno w odniesieniu do kontraktów, jak i kredytów krótko-, średnio- i długoterminowych.
Zgodnie z nową regulacją  minister finansów będzie mógł co najmniej raz w roku przeprowadzać kontrolę w KUKE, a  członkowie zarządu spółki będą powoływani i odwoływani przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.
Teraz ustawa trafi do Senatu.

Odszkodowania za szkody spowodowane wiatrem w Polsce  nie są wysokie

Około 1 tys. katastrof budowlanych w 2008 r.  spowodowane było działaniem silnego wiatru, podczas gdy w 2007 r. było ich 401, w 2006 r. tylko 56 - wynika  danych GUS.  Natomiast dane Komisji Nadzoru Finansowego pokazują natomiast, że nawałnice, które wystąpiły na przełomie czerwca i lipca br. spowodowały 66 tys. szkód, z czego 46 proc. dotyczy budynków - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 13.10.2009 r.). Według KNF, żywioły te spowodowały straty, za które odszkodowania wyniosły 171 mln zł. Natomiast na  kolejne niemal 104 mln zł spodziewanych wypłat towarzystwa ubezpieczeniowe utworzyły rezerwy, co średnio dało to nieco ponad 4 tys. zł na każdą zgłoszoną szkodę - pisze gazeta. W opinii "DGP", stosunkowo nieduża kwota wypłat wynika m.in. z tego, że w Polsce nadal znaczna część majątku nie jest ubezpieczona. A nawet jeśli nieruchomość ma polisę, to jest tak bardzo zaniedbana, że wypłaty są niewielkie. Tymczasem istnieje pewna prawidłowość: im mniejsza jest wartość majątku, tym większe ryzyko jego zniszczenia.
 Szkody z powodu silnych wiatrów  nie są jednak jedynie polską specyfiką, a polskiej branży ubezpieczeniowej daleko do gromadzenia rezerw w takiej skali, w jakiej czynią to chociażby amerykańskie towarzystwa ubezpieczeniowe - twierdzi "GDP". W USA  w związku z częstymi huraganami, wypłaty sięgają miliardów dolarów; np.  huragan Katrina kosztował ubezpieczycieli aż 66 mld dol.. Zdaniem Zbigniewa Jęksy  z Allianz, w najbliższych 10 latach w USA prawdopodobny jest huragan, który spowoduje szkody ubezpieczeniowe na 300 mld USD.  

Firmy świadczące usługi  płatnicze  będą musiały mieć ubezpieczenie lub gwarancję
 
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o usługach płatniczych. Nowe regulacje  dotyczą tzw. okienek kasowych, które zaczną funkcjonować jako "biura usług płatniczych", w których można taniej niż np. na poczcie zapłacić rachunki - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 13.10.2009 r.). I tak,  wśród proponowanych rozwiązań jest  przepis, że firmy funkcjonujące jako biura usług płatniczych  będą zobowiązane do wykupienia gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, albo umowy ubezpieczenia. Minimalną wysokość sumy gwarancji, a także szczegółowy zakres ubezpieczenia, minimalną sumę gwarancyjną oraz termin powstania obowiązku ubezpieczenia określić ma  minister finansów w drodze rozporządzenia - twierdzi gazeta. Zdaniem dziennika, działalność okienek kasowych obecnie nie jest uregulowana przez zapisy prawne. Dlatego często zdarzało się, że właściciele uciekali z pieniędzmi klientów.
"Rzeczpospolita" przypomina, że  w Przemyślu rozpoczyna się proces wytoczony przez dwie poszkodowane osoby,  dotyczący poznańskiej spółki Okienko Kasowe, której ubezpieczycielem było AIG. Okienko Kasowe  2 lata temu ogłosiło upadłość, a tysiące klientów firmy pozostało z nieopłaconymi rachunkami.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT