KNF przygotowuje wytyczne dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”(Nr z 01.09.2014 r.), obecnie  trwają konsultacje w sprawie wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego,  dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych.” Jednolite standardy dla ubezpieczycieli mają ograniczyć liczbę nadużyć” - pisze gazeta. Według raportu Rzecznika Ubezpieczonych  w I półroczu 2014 r. oku, wpłynęło 7960 spraw, z czego 4015 (ponad 50 proc.) dotyczyło polis komunikacyjnych , przede wszystkim OC (3242 spraw, czyli 40,7 proc.). Klienci narzekają na wysokość przyznanego świadczenia, oddalenie roszczenia  i opieszałość w postępowaniu odszkodowawczym. Zdarzają się również problemy z wynajmem samochodu zastępczego, np. firmy uzależniają to od komunikacji miejskiej w pobliżu miejsca zamieszkania klienta. Krystyna Krawczyk, dyrektor Biura Rzecznika Ubezpieczonych twierdzi w dzienniku, iż  „ wydany przez KNF dokument wskazuje, jak jej zdaniem powinna wyglądać likwidacja szkody w oparciu o powszechnie obowiązujące prawo i orzecznictwo Sądu Najwyższego. Myślę, że powinno to w znaczący sposób wpłynąć na zmniejszenie liczby skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych. To, co dzieje się przy likwidacji szkód z obowiązkowego  ubezpieczenia  jest niestety w wielu przypadkach patologią.(...) działania Komisji Nadzoru Finansowego powinny zdecydowanie poprawić tę sytuację.„  Projekt wytycznych został przekazany do publicznych konsultacji, które potrwają do 15 września. Docelowo wskazane w dokumencie standardy mają być wprowadzone najpóźniej do 31 marca 2015 r.

Ubezpieczenia szkolne NNW nie są obowiązkowe

Ubezpieczenia uczniów nie są obowiązkowe. Według „Rzeczpospolitej”(Nr z 02.09.2014 r.), dyrektorzy, wybierając polisę dla uczniów, często kierują się korzyściami szkoły, a nie interesem dziecka. Zdaniem gazety, która powołuje się na opinię Krystyny Krawczyk, dyrektora Biura Rzecznika Ubezpieczonych, RzU  otrzymuje zaś różne  sygnały, iż ubezpieczyciele dają szkołom darowizny w postaci np. dofinansowania wycieczki czy zakupu sprzętu do sali komputerowej. Tymczasem wśród rodziców uczniów wiedza o tym, że szkolne NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, nie jest powszechna – pisze dziennik.  Tymczasem ubezpieczenie NWW jest umową zawartą pomiędzy firmą ubezpieczeniową a rodzicami, dlatego decyzję o ewentualnym zawarciu umowy ubezpieczeniowej podejmują właśnie rodzice. „To oni lub osoba przez nich upoważniona podpisują polisę. Oznacza to, że jeśli rodzice podejmą taką decyzję, mogą upoważnić dyrektora szkoły, aby działał w ich imieniu” - podkreśla „Rzeczpospolita”. Jednak dyrektor szkoły może reprezentować rodziców w kontaktach z ubezpieczycielami, ale nie może swobodnie dysponować funduszami rodziców.
 
PZU SA otrzymało zgodę KNF na przejęcie Link4 
 
Nic już nie stoi na przeszkodzie, żeby Grupa PZU SA,  największy polski ubezpieczyciel,  sfinalizowała  przejęcie towarzystwa ubezpieczeniowego Link4 – donosi „Gazeta Wyborcza” (Nr z 02.09 .2014 r.).  Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła właśnie  zgodę na tę  transakcję . A dzięki temu, że umowa przejęcia przez PZU 4 spółek  od  RSA,  brytyjskiej grupy ubezpieczeniowej  dojdzie do skutku przed końcem września br., lider polskich ubezpieczeń może zaoszczędzić na podatkach – pisze dziennik. Nadzór finansowy stwierdził brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do planowanego bezpośredniego nabycia akcji Link4 w liczbie zapewniającej przekroczenie 50 proc.  liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Wcześniej, 11 sierpnia br. na przejęcie Link4 przez PZU SA pozwolił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
PZU SA zamierza utrzymać Link4 jako odrębną spółkę.

Kiedy nie trzeba wzywać policji na miejsce wypadku komunikacyjnego ?

Na miejscu wypadku lub kolizji drogowej nie zawsze wymagana jest obecność policji. ”Dziennik Gazeta Prawna” (Nr z 29.08.2014 r.) ostrzega, że  źle udokumentowane zdarzenie może doprowadzić do niewypłacenia nam odszkodowania z OC sprawcy.  Przepisy polskiego prawa nie nakładają na nas obowiązku informowania policji o każdym  wystąpieniu zdarzenia drogowego – pisze gazeta, powołując się na  Agnieszkę Rosa z PZU SA. W jej opinii, jeżeli zdarzenie jest niewielkie, nie występują kwestie sporne co do winy sprawcy stłuczki, można  zrezygnować z wezwania policji i sporządzić „wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym”. Dokument ten będzie niezbędny do szybkiej likwidacji szkody z OC. „DGP” informuje, iż  na stronach firm ubezpieczeniowych oraz komend policji dostępne są gotowe  formularze  ułatwiające spisywanie wyżej wymienionych oświadczeń, dlatego warto kilka ich egzemplarzy wozić w aucie. Jednak  w przypadku, gdy takiego dokumentu zabraknie, konieczne będzie sporządzenie odpowiedniego oświadczenia, które musi zawierać „ pełne dane pojazdów i kierujących nimi kierowców, dokładny opisu kolizji wraz z określeniem odpowiedzialności sprawcy, zakresów uszkodzeń pojazdów, potwierdzenia ubezpieczenia OC (z numerem polisy ubezpieczeniowej), podpisów obu kierowców oraz ewentualnych świadków”. Gazeta radzi, aby, poza sporządzeniem oświadczenia wykonać także kilka  poglądowych fotografii.

Pośrednicy finansowi od marca 2016 r.  z obowiązkową polisą OC

Rynek pośrednictwa finansowego czeka rewolucja – twierdzi „Dziennik Gazeta Prawna”(Nr z `27.08.2014 r.). Według gazety, wiele nowych obowiązków nakłada na pośredników  unijna dyrektywa o kredytach hipotecznych, między innymi  wymóg posiadania obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Dziennik  podkreśla, iż dyrektywa   nie definiuje szczegółowo  „warunków takiej polisy”.  Jak podaje „DGP”,  dostosowaniem dyrektywy do polskiego prawa ma się zająć specjalna grupa robocza,  powołana przez Ministerstwo Finansów w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego. Przepisy dyrektywy mają zacząć obowiązywać dopiero od marca 2016 r.

Reakcja  ubezpieczycieli należności na rosyjskie embargo symbolicznym  gestem dla producentów

Dwóch ubezpieczycieli należności postanowiło zareagować na rosyjskie embargo – informuje „Puls Biznesu”(Nr z 01.09.2014 r.). Według gazety, KUKE ogłosiła obniżenie stawek ubezpieczeń i gwarancji, natomiast  Euler Hermes proponuje tańszą weryfikację kontrahentów.  W opinii „PB”, jednak propozycje ubezpieczycieli są raczej tylko symbolicznym  gestem dla producentów. Na przykład  nie mają  większego znaczenia dla firm handlujących żywnością .  I tak,  zaproponowane przez KUKE  obniżki rzędu 20 proc. mają obowiązywać do końca pierwszego kwartału 2014 r. i  dotyczą krótkoterminowych ubezpieczeń należności oraz gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty należności związanych z akredytywami (obydwa produkty są gwarantowane przez skarb państwa.) Z propozycji mogą skorzystać przedsiębiorcy eksportujący towary objęte rosyjskim embargiem, których listę można znaleźć na stronie Ministerstwa Gospodarki. Natomiast Euler Hermes – pisze dziennik - oferuje posiadaczom ubezpieczeń należności o 50 proc. obniżone koszty sprawdzania wiarygodności i wypłacalności kontrahentów w ponad 240 krajach. „Propozycja nie ogranicza się tylko do przedsiębiorców poszkodowanych embargiem, ale dotyczy wszystkich firm, które działają w branży rolno-spożywczej — zarówno obecnych, jak i nowych klientów spółki. Akcja nie ma też na razie ograniczeń czasowych.”  Zdaniem Marcina Olczaka, dyrektora działu ryzyka kredytowego w firmie brokerskiej Marsh, propozycje ubezpieczycieli „to raczej gesty niż rzeczywiste wsparcie”. Problemem przedsiębiorców nie są stawki ubezpieczeń, tylko brak dostępności limitów kredytowych. Natomiast Paweł Gaca, wiceprezes Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek uważa, iż „ zaproponowaną przez KUKE 20-procentową obniżkę cen polis można odbierać jako miły gest, ale w rzeczywistości ta oferta jest nadal bardzo droga. Kilka razy droższa niż u komercyjnych ubezpieczycieli”.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT