KNF ukarała PTU SA i Link4 TU SA za niewywiązanie się z ustawowych terminów wypłaty odszkodowań

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podczas 162 posiedzenia ukarała  dwa towarzystwa ubezpieczeniowe. Według "Dziennika Gazety Prawnej" (Nr z 28.08.2012 r.), kary zostały nałożone za niedotrzymanie ustawowego terminu wypłaty odszkodowań. I tak,  Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA otrzymało karę pieniężną w wysokości 25 tys. zł za  niewypłacenie w ustawowym terminie dziewiętnastu odszkodowań z obowiązkowego posiadaczy pojazdów mechanicznych, w trzech przypadkach za "niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu" - pisze dziennik. "DGP" podkreśla, iż "naruszenie tego rodzaju zostało stwierdzone w działalności towarzystwa po raz trzeci".
KNF  nałożyła także  na Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł  za niewypłacenie w ustawowym terminie jedenastu odszkodowań z obowiązkowego komunikacyjnego OC.

W br. spadek o 70 proc. udzielonych gwarancji  budowlanych

Ubezpieczyciele obawiają się wypłat odszkodowań  z tytułu gwarancji udzielonych  na budowę dróg - informuje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 29.08.2012 r.). Według gazety, spółki ubezpieczeniowe rocznie gwarantują kontrakty w tej branży na  wartość blisko  30 mld zł. Teraz część z tych pieniędzy muszą wypłacić - pisze "DGP". Ostatnia fala upadłości firm z tego sektora oznacza, że są one narażone na większe ryzyko wypłaty pieniędzy. W opinii mec.  Jana Góralskiego z kancelarii Góralski & Goss Legal, "gwarancje są bezwarunkowe, ale nieautomatyczne (...)  to produkt ubezpieczeniowy, który nie służy wzbogaceniu się, ale kompensacji szkody. Jeśli jest podejrzenie, że dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji ma służyć wzbogaceniu się przez beneficjenta, to można się zastanowić, czy nie stanowi to nadużycia prawa". Tymczasem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad żąda gwarancji ubezpieczeniowej lub kaucji- podkreśla dziennik -  przy każdym kontrakcie na budowę autostrad.  Coraz częściej sprawy związane z gwarancjami trafiają do sądu, zaś  prawnicy "zwykle starają się udowodnić, że wezwanie do wypłaty gwarancji stanowi nadużycie prawa albo że oświadczenie złożone przez GDDKiA jest nieprawdziwe" - podaje "DGP".
Towarzystwa ubezpieczeń  tłumaczą zaś, że do zachwianej płynności firm budowlanych doszła "brutalizacja relacji pomiędzy inwestorami a wykonawcami" Ponadto, wzrosła liczba sporów i wzajemnych roszczeń, co zwiększyło ryzyko. Dziennik  pisze, iż ubezpieczyciele ponieśli  duże straty w związku  z  zabezpieczeniem  kontraktów spółek PBG. Jak informuje gazeta, obecnie  firmy mocno zaostrzyły kryteria i mniej hojnie udzielają gwarancji, prześwietlając  bardzo dokładnie każdy wniosek. W efekcie liczba udzielonych gwarancji spadła o 70 proc. w porównaniu do stanu sprzed roku.
GDDKiA uruchomiła w tym roku 10 gwarancji na łączną kwotę 295 mln zł na 9 kontraktach; "w trzech przypadkach pieniądze już wpłynęły na konto Skarbu Państwa".

Rekordowe zyski PZU za pierwsze półrocze br.

PZU wypracowało  w pierwszym  półroczu 2012 r.  rekordowe zyski.  Zysk ubezpieczyciela był o 10 proc. wyższy niż przed rokiem i przekroczył 1,7 mld zł  - podaje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 30.08.2012 r.). Według "Wyborczej",  tylko od kwietnia do czerwca br. PZU SA zarobiło 895 mln zł. Jest  to o 127 mln zł więcej, niż oczekiwali analitycy. Wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie gwarancje wystawione przez ubezpieczyciela  firmom  budowlanych, m.in. dla  PBG czy  Budimex. Na poczet przyszłych wypłat towarzystwo  musiało utworzyć rezerwy w wysokości 133 mln zł. PZU zarobiło natomiast  na akcjach i obligacjach (1,5 mld zł w pół roku). Jak pisze "GW", jest to o 40 proc. więcej niż w pierwszym półroczu ub.r. .
Przy tym  wzrosły koszty administracyjne ubezpieczyciela  aż o 8,5 proc.  Ponad 10 mln zł kosztowały przygotowania do zmiany systemu informatycznego, a około 25 mln zł zmiana logo firmy. PZU musiało też zawiązać rezerwę na trwające zwolnienia grupowe.
PZU  zebrało w omawianym czasie blisko 8,3 mld zł składki (o 0,5 mld zł więcej niż przed rokiem). W tym przypis w  majątku wyniósł  4,6 mld zł, a w ubezpieczeniach na życie 3,7 mld zł.  Na sprzedaży ubezpieczeń majątkowych PZU zarobiło na czysto ponad 400 mln zł.
Jak podkreśla gazeta, PZU SA nadal  traci jednak udziały w rynku. I tak udział PZU w  komunikacyjnym OC  sięga juz poniżej 30 proc., a  w AC ok. 33 proc. Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA ma nadzieję, iż "w 2012 r. pobijemy ubiegłoroczny wynik" (w 2011 r. ubezpieczyciel zebrał 15 mld zł składki). PZU wypłaciło w pierwszych sześciu miesiącach br. ponad 5,5 mld zł odszkodowań, czyli o 0,5 mld więcej niż rok wcześniej.
"Wyborcza" przypomina, iż  20 września br. PZU ma wypłacić  1,9 mld zł dywidendy z zysku za 2011 r. W  tym Skarb Państwa otrzyma  679 mln zł.

Ergo Hestia poprawia rentowność

Wszystkie towarzystwa  z grupy Ergo Hestia  wykazały  za  pierwsze sześć miesięcy br. wzrost przychodów ze składek oraz  poprawę rentowności - donosi "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 28.08.2012 r.). I tak, w  I poł.  2012 r.  STU Ergo Hestia,  MTU oraz  STUnŻ Ergo Hestia  wypracowały łącznie 160,04 mln zł zysku netto, a więc o 96,35 proc. więcej niż w tym samym okresie 2011 r. Towarzystwa zebrały łącznie  2228,53 mln zł składki przypisanej brutto, a więc o 5,84 proc. więcej  niż na koniec czerwca 2011 r. Jak podaje "GU", wzrosła także rentowność techniczna grupy do  poziomu 137,68 mln zł . W pierwszym półroczu br.  Ergo Hestia wypłaciła łącznie 923,22 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto. Przy tym STU Ergo Hestia zarobiła 115,85 mln zł i zebrała  1,41 mld zł  przypisu składki brutto. Ubezpieczyciel tłumaczy  zaś poziom dynamiki wzrostu składki "efektem kontraktów długoterminowych" zawartych w ubezpieczeniach korporacyjnych" w ub.r.  Przez sześć miesięcy 2012 r. spółka  wypłaciła łącznie 596,89 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto, podczas gdy rok wcześniej  665,72 mln zł . Z kolei w I poł. 2012 r.  MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń zebrało 369,2 mln zł składki przypisanej brutto (311,4 mln zł na dzień 30 czerwca 2011 r.,+18,56 proc. r/r) i odnotowało  zysk netto  na poziomie17,71 mln zł (14,78 mln zł rok wcześniej).  Do końca czerwca 2012 r. ubezpieczyciel wypłacił 106,19 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto (wzrost z 99,37 mln zł na koniec czerwca ub.r.).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT