KUKE: fala upadłości firm dopiero przed nami

Ekonomiści spodziewają się, że w 2012 r. upadnie więcej przedsiębiorstw niż w 2011r. Z danych  Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) wynika zaś, że tylko w lipcu br. upadło 70 firm - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 09.08.2012 r.). Według  analityków,  firmy borykają się głównie z problemami finansowymi. "Przeterminowane faktury i zatory płatnicze zmuszają do zamknięcia biznesu coraz większą grupę przedsiębiorców". Kłopoty dotykają głównie budownictwo, poligrafię, hotele, firmy transportowe oraz branżę spożywczą (z wyjątkiem sektora farmaceutycznego).  Piotr Soroczyński, główny ekonomista KUKE twierdzi w dzienniku, że "firm średnich i dużych upadnie w tym roku 13 proc. więcej niż rok temu, czyli ok. 675 przedsiębiorstw. Tych najmniejszych upadnie około 200 i to będzie około 60-procentowy wzrost” . Zdaniem Soroczyńskiego,  duża liczba upadłości firm dotyczy najdrobniejszych podmiotów. Firmy te nie są w stanie tego ryzyka rozproszyć przez różne rodzaje działalności - pisze "DGP". Gazeta podkreśla,  iż w lipcu  najgorzej radziła sobie branża budowlana. Częstym problemem  było niedopasowanie biznes-planu do rzeczywistości oraz zaniżanie cen usług poniżej kosztów po to, by zdobyć zamówienie. Wynikające  z  raportu KUKE prognozy  dla budowlanki nie są najlepsze. Fala upadłości jeszcze przed nami - pisze dziennik.
Według danych KUKE,  najlepiej radzą sobie firmy z branży farmaceutycznej, a także producenci samochodów i ich części (natężenie upadłości wynosi 0,23 proc.), komputerów i wyrobów elektronicznych (0,63 proc.), wyrobów z papierów (0,48 proc.), metali (0,79 proc.) oraz maszyn i urządzeń (0,53 proc.).

Waga społeczna regulacji prawnych w ubezpieczeniu komunikacyjnym OC

Umowy ubezpieczenia obowiązkowego zawierane z klientami nie mogą przewidywać niższej sumy gwarancyjnej niż ta, która jest określona w ustawie - twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr z 09.08.2012 r.)  Zmiany regulacji prawnych dotyczących tego ubezpieczenia mają bardzo duże znaczenie,  chociazby ze względu na wagę społeczną ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych  podkreśla  gazeta. "Rz" zauważa, iż  polisy komunikacyjne OC  są najpowszechniej zawieranymi umowami ubezpieczenia,  zarówno dla przedsiębiorców zajmujących się przewozami drogowymi, dla przeciętnych  kierowców,   jak i poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Aviva TUO odrabia straty

Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych w pierwszym  półroczu 2012 r. wypracowała 12,7 mln zł  zysku,  zwiększając przy tym  o 15 proc. przypis składki do prawie 187 mln zł - donosi "Parkiet" (Nr z 09.08.2012 r.). Według dziennika, ubezpieczyciel  wypracował  zysk także na poziomie technicznym. Wyniósł on  3,4 mln zł, wobec 33 mln zł straty w 2011 r.  Spółka zebrała z ubezpieczeń komunikacyjnych  112,2 mln zł brutto, wobec 110 mln zł przed rokiem. W opinii "Parkietu", wzrost składki oraz jednoczesny wzrost udziału w rynku  został  osiągnięty  przez towarzystwo przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów działalności ubezpieczeniowej. Spadły one z 62,7 mln zł  do 51,5 mln zł.- podaje gazeta. I podkreśla, że o " ile w majątkowej spółki zysk rósł, tak w życiowej spadł". Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie zarobiła netto 295,8 mln zł i było to o prawie 8 proc. mniej niż w  I półroczu 2011 r. Także przypis składki spadł do  927 mln zł składki brutto, wobec 938,7 mln zł przed rokiem.

GDDKiA zażądał od TUiR  Allianz Polska około 43,21 mln zł z tytułu gwarancji kontraktu


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zażądała od TUiR  Allianz Polska około 43,21 mln zł z tytułu gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu, dotyczącego budowy odcinka autostrady A1 - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 06.08.2012 r.), powołując się na komunikat grupy PBG.
"Zarząd PBG (...) informuje, że otrzymał od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska informację o otrzymaniu od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 31 lipca 2012 roku wezwania do zapłaty kwoty w wysokości 43.205.986,73 zł tytułem udzielonej Gwarancji Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy z dnia 14 czerwca 2010 roku na zadanie 'Budowa Autostrady A1 Toruń-Stryków, Odcinek III Brzezie-Kowal od km 186+348 do 215 + 850'" - podaje dziennik. I podkreśla, że GDDKiA uzasadnia żądanie wypłaty środków z gwarancji niewywiązaniem się Konsorcjum (PBG, Hydrobudowa Polska, Aprivia, SRB Civil Engineering Limited oraz John Sisk&Son Limited) ze zobowiązań realizacji robót mostowych i drogowych.

Ubezpieczyciele konsumują skutki wyroku SN o aucie zastępczym


Sąd Najwyższy  orzekł, że zastępczy samochód należy się każdemu, kto udowodni, że jest mu potrzebny, a jego używanie jest ekonomicznie uzasadnione. Towarzystwa  ubezpieczeniowe zaczynają  już boleśnie  odczuwać skutki tego wyroku - donosi "Puls Biznesu"(Nr z 10.08.2012 r.). Koszty samochodów zastępczych obciążają  ubezpieczcieli, którzy  nie wykluczają podwyżki cen ubezpieczeń OC.Według gazety, coraz więcej klientów występuje  do towarzystw o przyznanie im zastępczego auta. Wnioski te  stanowią jednak   tylko kilka  proc. ogółu roszczeń. Według "PB", ubezpieczyciele otrzymują  najwięcej wniosków o samochód zastępczy od wypożyczalni  samochodów i warsztatów naprawczych. Wnioski od osób  prywatnych -poszkodowanych właścicieli aut - zajmują w tym rankingu  dopiero trzecie miejsce.
Polska Izba Ubezpieczeń i Komisja Nadzoru Finansowego zmienią swoje wytyczne dotyczące prawa do korzystania z auta zastępczego - twierdzi "Puls Biznesu".

Niższe ceny komunikacyjnego OC za parę lat ?

Ubezpieczycieli  cieszą nowe odcinki autostrad czy dróg,. jednak ceny polis komunikacyjnych nie spadną. Towarzystwa  twierdzą, że trzeba jeszcze poczekać, aby się upewnić, że  rzeczywiście kierowcy jeżdzą bezpieczniej. Zdaniem  "Dziennika Gazety Prawnej"(Nr z 08.08.2012 r.), policja  już dysponuje danymi, które to potwierdzają.  Jednak  spadek liczby wypadków, a więc i ograniczenie wypłacanych odszkodowań, nie wpłynie na ceny polis – pisze gazeta. W opinii dziennika, ktory powołuje się na Macieja Kuźmicza, rzecznika Ergo Hestii,  składki komunikacyjnego OC  w Polsce już dzisiaj  należą do najniższych w Europie. Na wysokość składki OC wpływa wiele czynników, trudno wnioskować, że składki zmienią się tylko z powodu oddania do użytkowania nowych dróg. Nie jest jednak  wykluczone, że "spadek tzw. wskaźnika szkodowości na terenach z nową infrastrukturą drogową pozwoli w przyszłości obniżyć stawki ubezpieczeń dla mieszkających tam kierowców" - zauważa "DGP". O wysokości stawek decyduje nie tylko liczba szkód, ale też wysokość świadczeń i odszkodowań. I na razie  "nie wiadomo czy rzeczywiście mniejsza liczba wypadków, przełoży się na niższe wypłaty, bo może się zdarzyć, że będą one miały poważniejsze konsekwencje finansowe".  Jeśli jednak analizy pokażą, że spadła zarówno liczba, jak i wartość szkód, poziom składek zostanie odpowiednio dostosowany – podaje gazeta. 
Z kolei Rafał Karski, dyrektor sprzedaży i marketingu Liberty Direct podkresla, iż zwiększenie bezpieczeństwa na drogach przekłada się na mniejszą liczbę szkód, może więc długoterminowo wpływać na spowolnienie wzrostu stawek ubezpieczeń komunikacyjnych, ale "towarzystwa będą mogły o tym pomyśleć za parę lat". – Zdaniem Karskiego, lokalnie niższe stawki będą mogły zaoferować firmy stosujące zaawansowaną taryfikację oraz sprawne operacyjnie – dodaje "DGP".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT