KUKE zagrożona?

W przypadku upadłości stoczni polskich może wiele stracić KUKE, której czynne gwarancje na zaliczki armatorskie sięgają około 440 mln dolarów, a gwarancje czekające na wystawienie blisko 550 mln dolarów – podaje „Puls Biznesu”(Nr z 08.10.2008 r.) Zdaniem dziennika, który powołuje się na Agnieszkę Marcinkowską z KUKE, jednak ewentualna negatywna decyzja Komisji Europejskiej, która spowoduje upadłość stoczni, nie będzie oznaczała od razu konieczności automatycznej wypłaty kwot udzielonych gwarancji. KUKE wypłaca bowiem gwarancje na wyraźne żądanie armatora, jeśli ten oświadczy, że stocznia zalega z zaliczką – pisze gazeta. A zgodnie z podpisanymi przez KUKE umowami przewłaszczenia na statkach, w chwili upadłości stoczni ubezpieczyciel  przejmuje statki. Jednak od tego, ile KUKE będzie musiała wypłacić w całości lub znacznej części z własnego portfela za stoczniowe gwarancje ( KUKE będzie musiała przejąć statki  i które z nich uda się spieniężyć i za ile) zależy  również jej kondycja. A  tu w grę wchodzi nawet upadłość – ostrzega dziennik.
Według Agnieszki Marcinkowskiej, jeśli nawet dojdzie do wypłat, będą one realizowane z funduszu gwarantowanego przez skarb państwa, a jeśli zabraknie w nim pieniędzy, możliwa jest pożyczka od ministra finansów.

Polisy komunikacyjne umacniają ubezpieczycieli

Posiadacze pojazdów są żyłą złota dla ubezpieczycieli. Przypis składki z ubezpieczenia  AC wzrósł z 1,2 mld zł w 1995 r. do 4,3 mld zł w 2005 r., a z polis  OC - z 1 mld zł do 5,5 mld zł – donosi „Gazeta Wyborcza” (Nr z 09.10.2008 r.).
Liczba samochodów w Polsce rośnie o około miliona rocznie. Jeszcze w 2005 r. było ich ok. 12,3 mln. Według dziennika, w komunikacyjnym OC średnia składka wynosi 328 zł, średnia szkoda - 4676 zł, a średnie świadczenie osobowe - 13 291 zł. Natomiast – zauważa „Wyborcza”- czynniki, które wpływają na niższe składki to większa świadomość klientów, dobrze przygotowani brokerzy oraz kanały direct. Niebezpieczeństwo czai się jednak w zapisach  w umowie, które mogą spowodować zwiększenie składki czy obniżenie odszkodowania – ostrzega dziennik.

KNF sprawdzi OC za złotówkę z CU Direct

CU Direct kusi klientów polisą OC za 1 zł – podaje „Gazeta Prawna” (Nr z 10.10.2008 r.).  To jednak oferta tylko dla bezpiecznie jeżdżących, doświadczonych kierowców, którzy równolegle kupią polisę AC z rozbudowaną opcją assistance. Taka promocja budzi spore zainteresowanie, a firma liczy, że skłoni do sprawdzenia oferty przez telefon około 100 tys. klientów w ciągu miesiąca obowiązywania promocji. Tymczasem Komisja Nadzoru Finansowego ma do tego produktu zastrzeżenia - pisze dziennik, podkreślając, że zarzuty nie dotyczą treści przekazu reklamowego, ale istoty promocji . Chodzi o podejrzenie naruszenia zasady, że pobierane przez towarzystwa składki muszą być adekwatne do ryzyka. Nadzór ma ścigać takie sytuacje, bo jeśli jakiś zakład pobierałby zbyt niskie składki zbyt długo, mógłby, np. zbankrutować. Zaoferowanie niskiej ceny za OC komunikacyjne ma też drugie dno. Może zostać potraktowane jako sposób na ominięcie tzw. podatku Religi. To 12 proc. od każdej polisy OC, co oznacza, że Commercial Union odprowadzi 12 groszy od takich umów. Jeśli kosztowałyby one np. 300 zł - jak przeciętnie na rynku - danina na rzecz NFZ wyniosłaby 36 zł.  Zdaniem Łukasza Dajnowicza, rzecznika KNF,  nadzór zamierza wezwać ubezpieczyciela do przedstawienia wyjaśnień . KNF na początku 2009 r. ma  skontrolować  konstrukcję stawek za polisy komunikacyjne, żeby sprawdzić, czy towarzystwa nie obniżyły składek za OC, rekompensując sobie wyższymi składkami za AC, assistance czy ochronę prawną.

Solvency II niekorzystna dla polskiego systemu ubezpieczeniowego    

Parlament Europejski rozstrzygnie, kto będzie nadzorował międzynarodowe grupy ubezpieczeniowe. Wszystko wskazuje na to, że w listopadzie br. eurodeputowani zgodzą się na rozwiązania niekorzystne dla Polski  - alarmuje „Gazeta Wyborcza” (Nr z 10.10.2008 r.). Chodzi o dyrektywę ubezpieczeniową zwaną Solvency II, która oddaje kontrolę nad europejskimi ubezpieczycielami krajom, gdzie mają one swoją główną siedzibę i ogranicza tym samym rolę instytucji nadzorczych (np. KNF) w krajach, gdzie działają filie takich grup.
Oznacza to – pisze dziennik -  że w razie problemów finansowych spółki-matki np. polskie oddziały firmy zrzucą się na ratowanie centrali w Belgii, we Francji czy w Wielkiej Brytanii. Bo to z tych krajów wywodzą się najwięksi europejscy ubezpieczyciele. Taka możliwość będzie m.in. w przypadku Commercial Union należącego do brytyjskiej Avivy.
Zdaniem eurodeputowanego prof. Dariusza Rosatiego,  nowe rozwiązania są szkodliwe dla polskiego systemu ubezpieczeniowego i nadzoru finansowego. Przyjęcie dyrektywy w obecnym kształcie pozostawi KNF nadzór jedynie nad PZU i PTU. Na spotkaniu ministrów finansów 12 państw, w tym Polska zablokowało uchwalenie dyrektywy
Polskie "nie" poparły głównie nowe kraje Unii wsparte przez Austrię, Luksemburg, Grecję i Hiszpanię.  Kraje te obawiają się – pisze dziennik -  że w razie kłopotów takich jak obecny kryzys finansowy, zaproponowane rozwiązania mogą prowadzić do odpływu pieniędzy do Wielkiej Brytanii czy Francji. Opór jest tym większy, że Komisja rozważa wprowadzenie tego samego modelu również dla banków.

Nowe zasady ubezpieczenia OC doradców podatkowych

Wprowadzane nowe zasady  ubezpieczenia OC dla doradców podatkowych, będące  efektem aneksu do umowy generalnej z 18 grudnia 2003 r., zawartej między Gerling i Wartą a Krajową Izbą Doradców Podatkowych, mają być znacznie korzystniejsze, a przede wszystkim bardziej liberalne – twierdzi „Rzeczpospolita”(Nr z 10.10.2008 r.). Według zmienionych zasad,  w chwili, kiedy doradca wyrządzi jedną szkodę, utraci jedynie prawo do zniżek za bezszkodowość. Z kolei ten, który w trzech latach poprzedzających zawarcie umowy wyrządził dwie szkody, utraci prawo do zniżki i będzie musiał zapłacić o 30 proc. wyższą składkę – pisze dziennik. O połowę mają być droższe również polisy tych, którzy popełnią trzy błędy w obsłudze klientów, narażając tym firmy ubezpieczeniowe na wypłatę odszkodowań (obecnie przy jednej szkodzie składka od razu rośnie o 50 proc, a przy dwóch - aż o 80 proc.). Obniżona  zostanie także  składka podstawowa, która wyniesie 520 zł oraz składki dodatkowe. Wzrośnie  natomiast minimalna suma gwarancyjna, która ma wynosić  nie mniej niż 60 tys. zł.
Od listopada doradcy podatkowi będą mogli wysyłać przez internet wnioski w sprawie ubezpieczenia OC na 2009 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT