Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych pomoże kierowcom

Podczas wypadku szok jest tak duży, że łatwo stracić głowę. Jeśli kierowca i jego współpasażerowie będą mieli dostęp do zrozumiałej instrukcji, co zrobić w takiej sytuacji, pomoże im to zarówno w ratowaniu swojego zdrowia, życia i majątku,  jak  również znacząco usprawni  procedurę likwidacji szkody przez ubezpieczycieli – powiedział Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu .Polskiej Izby Ubezpieczeń na konferencji prasowej w  Ministerstwie Sprawiedliwości, w której udział wzięli  Krzysztof Kwiatkowski -   minister sprawiedliwości,  Piotr Kluz – wiceminister sprawiedliwości oraz  Andrzej Matejuk, komendant główny Policji.  Tematem spotkania -  podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 27.06.2011 r.) - była Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych, przygotowana wspólnie przez PIU, Ministerstwo Sprawiedliwości,  Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundację Św. Krzysztofa we Wrocławiu.
Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych to prosty, czytelny dokument, który ma osobom zaangażowanym w zdarzenie komunikacyjne dostarczyć konkretnych wskazówek, co powinny zrobić i jakie mają prawa. Koszt druku ulotek pokryła Polska Izba Ubezpieczeń - pisze "GU".
Docelowo każdy polski kierowca ma mieć w aucie ulotkę z Kartą Praw. W procesie dystrybucji będą uczestniczyli agenci ubezpieczeniowi, policjanci oraz współpracownicy organizacji samorządowych.
Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w całej Unii Europejskiej. Ma służyć  za wzór dla innych państw UE. Jako pierwsze z naszych doświadczeń skorzystają Węgry, które już w lipcu br.  rozpoczynają pracę nad podobnym dokumentem.

OC urzędników ubezpieczeniem dobrowolnym

 W związku z wejściem w życie ustawy o odpowiedzialności urzędników za rażące naruszenie prawa, ministerstwo finansów  "nie neguje i nie sprzeciwia się przystępowaniu urzędników skarbowych do ubezpieczeń OC" . Resort  nie zgadza się jednak, aby pośrednikami lub organizatorami takich ubezpieczeń byli dyrektorzy izb i naczelnicy urzędów, aby nie "instytucjonalizować" tego typu ochrony – pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z  28.06.2011 r.), powołując się na  Andrzeja Parafianowicza, wiceministra finansów. Zdaniem ministra - podaje gazeta -  naruszałoby to sens ustawy o odpowiedzialności urzędników. Każdy urzędnik może indywidualnie opłacić sobie ubezpieczenie. Andrzej Parafianowicz powiedział "DGP",  że  "szefowie urzędów i MF nie będą ingerować w zasady ubezpieczeń, a tym bardziej w sposób ich opłacania".  Tym bardziej, iż ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych nie nakłada na urzędników, w tym zatrudnionych w administracji podatkowej, obowiązku ubezpieczenia OC za rażące naruszenia prawa; to ubezpieczenie jest dobrowolne - twierdzi w dzienniku Jakub Rychlik, doradca podatkowy. I przypomina,  że organy podatkowe mogą czynić jedynie to, co nakazuje lub do czego uprawnia ich prawo.

KBC sprzedaje Wartę i Kredyt Bank?

Belgijska grupa bankowo-ubezpieczeniowa KBC  rozważa sprzedaż Kredyt Banku i Warty.  Belgowie szukają  chętnych na swoje udziały w Kredyt Banku i Warcie za około 2,5 mld euro – informuje "Parkiet"(Nr z 29.06.2011 r.) za  agencją Bloomberg. Według dziennika, KBC  dopiero  zaczyna  zbierać wstępne oferty na zakup akcji polskich spółek. Belgowie mogą także zdecydować się na osobną sprzedaż firm. „Decyzja w sprawie sprzedaży jeszcze nie zapadła, a jej harmonogram będzie zależał od warunków rynkowych” – podaje gazeta za  agencją Bloomberg, która  cytuje osoby znające sytuację w belgijskiej grupie.
Viviane Huybrecht,  rzeczniczka KBC  zapytana o komentarz do doniesień o zamiarze sprzedaży polskich spółek  powiedziała, że grupa "zajmuje się obecnie wdrażaniem strategicznego planu przedstawionego Komisji Europejskiej"  i nie chce komentować pogłosek.
KBC otrzymało 7 mld euro pomocy od rządu po    wybuchu światowego kryzysu finansowego i obecnie " pozbywa się spółek z grupy, aby spłacić tę kwotę i spełnić zobowiązanie zaciągnięte wobec Komisji Europejskiej, która w zamian za zaakceptowanie pomocy publicznej zażądała sprzedaży części aktywów grupy" - komentuje "Parkiet".

Polisa turystyczna ważna  dla podróżujących indywidualnie

Turyści podróżujący na własną rękę powinni zaopatrzyć się w ubezpieczenie turystyczne - radzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z  28.06.2011 r.), ponieważ w  przypadku wyjazdów zorganizowanych taką umowę podpisuje na rzecz uczestników wycieczki biuro podróży. Organizator wyjazdu musi przede wszystkim zawrzeć na rzecz uczestników umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kosztów leczenia za granicą (KLZ).  Warto jednak wiedzieć, że organizatorzy wyjazdów często zawierają umowy na jak najniższe możliwe sumy ubezpieczenia, aby obniżyć własne koszty - podkreśla "DGP". Nie ma przepisów określających minimalne sumy ubezpieczenia, które w prawidłowy sposób zabezpieczyłyby interesy wyjeżdżających - wyjaśnia gazeta.  Dziennik pisze, iż powinniśmy przed wyjazdem zażądać od biura podróży szczegółowych  informacji na temat zakresu ubezpieczenia i  wysokości limitów. Jeżeli stwierdzimy, że zakres ubezpieczenia zagwarantowany przez biuro podróży jest zbyt mały, powinniśmy się dodatkowo ubezpieczyć we własnym zakresie.
Natomiast jeśli lista wyłączeń  od odpowiedzialności ubezpieczyciela (kiedy wypłata odszkodowania nie wchodzi w grę) jest  zbyt duża, to powinniśmy  poszukać innego zakładu ubezpieczeń - podpowiada gazeta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT