Karta euro z ubezpieczeniem na Euro 2012

W czasie Euro 2012 przyjedzie  do Polski  nawet milion kibiców z całej Europy. Rządowa spółka PL.2012 chce stworzyć dla nich uniwersalną kartę euro, która podczas mistrzostw byłaby jednocześnie biletem miejskim w miastach – gospodarzach imprezy, biletem kolejowym PKP, potwierdzeniem rezerwacji hotelu oraz ubezpieczeniem zdrowotnym - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 19.08.2010 r.). Posiadacz karty miałby mieć w jej ramach np. ubezpieczenie NNW. Według gazety, karta euro  ma przypominać kartę pokładową na samolot ( dokument będzie można mieć  w pliku formatu PDF we własnym smartfonie). Karty euro mają być  w sprzedaży od września 2011 roku; mają je dystrybuować portale hotelowe, z którymi PL.2012 ma wkrótce podpisać odpowiednie umowy. Na razie wszystko jest na etapie ustaleń i negocjacji - pisze "DGP". PL.2012 prowadzi już takie rozmowy z ubezpieczycielami.
Te rozmowy też nie są łatwe - twierdzi dziennik, albowiem "standardowo ubezpieczyciele wykluczają bowiem swoją odpowiedzialność, w przypadku gdy ubezpieczony był pod wpływem alkoholu. Jak tłumaczy jednak Rosiejak, impreza piłkarska i kibice, którzy na nią przyjadą, mają swoje prawa".

Allianz Polska z większą składką

TUiR Allianz Polska  w I połowie 2010 r. odnotował przypis składki brutto na poziomie  861 mln zł., to jest o  8 proc. więcej od uzyskanego rok wcześniej (797 mln zł). W tym sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych wzrosła o 14 proc.  - z 411 do 469 mln zł -  informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 18.08.2010 r.). Ubezpieczyciel uzyskał lepsze niż przed rokiem wyniki w większości produktów majątkowych. I tak, przypis z  ubezpieczeń NNW zwiększy a się o 47 proc., z polis OC – o 21 proc., transportowych – o 14 proc., małego i średniego biznesu – o 5 proc., a z  ubezpieczeń mieszkań i budynków – o 19 proc.
Jak podaje "GU", wynik techniczny towarzystwa za I półrocze uległ pogorszeniu i wyniósł – 58 mln zł. Natomiast półroczny wynik finansowy netto wyniósł – 78 mln zł (po konsolidacji wyników z Allianz Bankiem, który został dokapitalizowany przez właściciela, TUiR Allianz Polska).Ubezpieczyciel wypłacił łącznie  470 mln zł  odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto (459 mln zł  przed rokiem).

PIU za wprowadzeniem obowiązkowego systemu ubezpieczeń katastroficznych
 
Doświadczenia ostatnich lat wskazują na konieczność wprowadzenia w Polsce systemowego rozwiązania w zakresie ubezpieczeń katastroficznych  - uważa Polska  Izba Ubezpieczeń. W opinii PIU, musi ono jednak  być powszechne - pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 20.08.2010 r.).  Według Jana Grzegorza Prądzyńskiego, prezesa zarządu PIU, "powszechność nie musi oznaczać obowiązkowości. Musimy jednak pamiętać, że żyjemy w kraju, w których skłonność do dobrowolnego ubezpieczania się jest dość niska. Jeżeli więc chcemy zbudować sprawnie działający system powszechnych ubezpieczeń katastroficznych, to obowiązkowość wydaje się być najlepszym rozwiązaniem". System ten miałby   objąć wszystkie budynki mieszkalne, należące do osób prywatnych. W opinii PIU,  ubezpieczenia powinny być istotną, lecz nie jedyną częścią tego systemu. „System powinien bowiem określać także rolę państwa oraz samorządów, choćby jeżeli chodzi o budowę i usprawnianie infrastruktury przeciwpowodziowej. Ważne jest także rozwiązanie kwestii osiedlania się ludzi na terenach zalewowych". Zdaniem samorządu ubezpieczycieli, rozwiązania takie jak dopłaty do składek (np. Francja) czy  powołanie „reasekuratora ostatniej szansy” można zastosować również w Polsce.
"Ubezpieczeniowa" podkreśla, że pomimo wielokrotnych zapowiedzi strony rządowej, system polis klęskowych do tej chwili nie został nawet zaprezentowany. PIU zaś w  specjalnym komunikacie  podkreśla, że cieszy się, iż „ ze strony rządu padły deklaracje, co do konieczności budowy systemu ubezpieczeń katastroficznych.”

TU Europa chce ubezpieczać firmy sprzedające tzw. odwrócona hipotekę
 
TU Europa myśli o zaoferowaniu polis dla firm oferujących tzw. odwróconą hipotekę czyli dożywotnie renty w zamian za domy lub mieszkania – informuje "Parkiet"(Nr z 20.08.2010 r.). W Polsce taką działalność prowadzą na razie dwie spółki: Fundusz Hipoteczny DOM i Centralny Fundusz Hipoteczny. Grzegorz Czestkowski, udziałowiec Centralnego Funduszu Hipotecznego, powiedział gazecie, iż jego firma rozmawia z  TU Europa na temat nowego ubezpieczenia -  produktu, który zabezpieczałby interesy  funduszu na wypadek, gdyby osoba, której CFH płaci rentę, żyła znacznie dłużej, niż wynika ze statystyk. "Długość jej życia, a więc i wysokość renty, szacujemy bowiem na podstawie tzw. tablic przeżywalności. W takim wypadku koszty utrzymania tej osoby ponosiłoby towarzystwo"  –  mówi Czestkowski. "Jesteśmy zainteresowani oferowaniem polis związanych z tzw. odwróconą hipoteką"  – twierdzi w dzienniku  Jacek Podoba, prezes TU Europa. " Mamy dużą wiedzę w zakresie ubezpieczania kredytów, którą moglibyśmy w tym wypadku wykorzystać". Zdaniem  "Parkietu",  "wejście do akcjonariatu funduszy może być dla ubezpieczycieli drugim sposobem na zarobienie na odwróconej hipotece. Nie będą mogli bowiem sprzedawać tego produktu. (...) Tymczasem - według Adama Fornalika, partnera firmy doradczej Ernst&Young specjalizującego się w ubezpieczeniach, to właśnie towarzystwa są najbardziej kompetentne, by oferować odwróconą hipotekę" Ubezpieczyciele mają aktuariuszy od szacowania ryzyka, którzy dysponują wiedzą i umiejętnościami, by obliczać kwoty rent.

AXA Direct: wysoka dynamika składki

W II kwartale 2010 r. AXA Direct odnotowała 38 proc.  wzrost liczby sprzedanych polis w porównaniu do II kwartału 2009 roku. W tym samym okresie przypis składki brutto z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych wyniósł 80 mln zł, wykazując dynamikę na poziomie 136 proc. - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 18.08.2010 r.).  Według Ryszarda Bocionga,  dyrektora generalnego  AXA Direct,  drugi kwartał tego roku można  uznać za udany. "Zarówno wyniki sprzedaży,  jak  i  rozwój wewnętrzny organizacji są zgodne z naszymi  oczekiwaniami. (...) Wdrożyliśmy do naszej oferty nowy produkt – ubezpieczenia dla motocyklistów. Rozwinęliśmy kolejne funkcjonalności naszej strony internetowej,  co znacząco wpłynęło na podniesienie jej wartości w obszarze self service. Od czerwca jesteśmy również obecni z nowym formatem kreatywnym, w komunikacji koncentrując się na obszarach  istotnych dla naszych klientów, czyli na wysokiej jakości serwisie i obsłudze, jaką zapewnia AXA Direct".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT