Kiedy warsztat samochodowy może zwlekać z wydaniem naprawionego po stłuczce pojazdu

Do Rzecznika Ubezpieczonych przychodzi bardzo dużo  skarg, w których  właściciele remontowanych po stłuczkach aut skarzą się, iż ubezpieczyciele przedłużają wydanie decyzji co do wysokości odszkodowania, w związku z tym poszkodowani nie mogą odebrać swoich pojazdów  z warsztatu  - pisze "Gazeta Wyborcza"(Nr z 12.07.2011 r.). Jak powiedziała gazecie Krystyna Krawczyk, dyrektor biura Rzecznika Ubezpieczonych, towarzystwa  "wysyłają do sprawcy dwa listy i twierdzą, że zrobili wszystko, co mogli. Ubezpieczyciel wstrzymuje wypłatę odszkodowania, a auto stoi w warsztacie. Poszkodowany nie dostaje nawet zwrotu kosztów wynajmu auta zastępczego oraz odszkodowania za zwłokę".
Zdaniem mec. Dariusza Rozpary  z kancelarii Barczak Rozpara Kancelaria Radców Prawnych, warsztat nie ma prawa zatrzymać pojazd, jeżeli warsztat naprawił samochód,  wezwał klienta do jego odbioru i zapłaty, a klient odmówił zapłaty. W takiej sytuacji warsztat z jednej strony zobowiązany jest do wydania pojazdu, a z drugiej uprawniony jest do zażądania od klienta zapłaty, również na drodze postępowania sądowego.

KBC wystawił Kredyt Bank i Wartę na sprzedaż

KBC złożył wniosek do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na zamianę planowanej oferty publicznej mniejszościowego pakietu banku CSOB i K&H Zrt. na sprzedaż polskich spółek zależnych - Kredyt Banku i Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta - informuje "Puls Biznesu"(Nr z  14.07.2011 r.). Według gazety, KBC oczekuje, iż  zmiany zaproponowane we wniosku przedłożonym Komisji "uwolnią taką samą ilość kapitału jak zakładano pierwotnie".
Dziennik przypomina, iż w KE zatwierdziła wcześniej  plan restrukturyzacji i uwolnienia aktywów grupy KBC na podstawie postanowień regulacji pomocy rządowej. Plan zakładał restrukturyzację w oparciu o  upłynnienie bądź wprowadzenie na giełdę wybranych aktywów. Przewidywał m.in. ofertę mniejszościowego pakietu akcji banku CSOB (Ceskoslovenska obchodni banka) oraz węgierskiego banku K&H Zrt. (Keresekedelmi es Hitelbank) oraz sprzedaż i leasing zwrotny biur centrali KBC w Belgii.
Grupa KBC ma obecnie 80 proc. udział w kapitale akcyjnym Kredyt Banku.

Akcje giełdowej TU Europa z rekomendacją "kupuj"

TU Europa utrzymała przyznaną przez analityków  UniCredit  rekomendację "kupuj" dla swoich akcji - donosi "Parkiet" (Nr z 12.07.2011 r.). Cena docelowa papierów TU Europy  została  wyznaczona na 236 zł. Analitycy UniCredit szacują, że zysk netto ubezpieczyciela w 2011 r. wyniesie 179 mln zł i będzie wyższy o 19 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. W ich opinii - podaje dziennik -  " spółka oferuje atrakcyjny potencjał wzrostu ze względu na swoją dochodowość, niskie ryzyko segmentu w którym działa i rosnący segment produktów inwestycyjnych".

PTU odzyskuje formę po przyjęciu nowej strategii

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń zarobiło w  okresie od stycznia do maja 2011 r.  blisko 2,6 mln zł zysku netto (1,7mln zł po I kw. 2011) - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 12.07.2011 r.). Według "GU", pomimo restrukturyzacji portfela umów, przypis składki brutto zanotował niewielki wzrost . W okresie od stycznia do końca maja 2011 r. PTU uzyskało 193,2 mln zł przypisu składki brutto, o 1,2 proc. więcej niż w tym samym okresie 2010 r. (106,8 mln zł po I kwartale 2011).
PTU chce w 2011 r. utrzymać  tempo wzrostu,  rozwijając przede wszystkim sprzedaż ubezpieczeń pozakomunikacyjnych. Ubezpieczyciel świadomie ograniczył sprzedaż OC komunikacyjnego, ze względu na jego wysoką szkodowość w 2010 r. Rósł za to udział klasycznych ubezpieczeń majątkowych: od szkód spowodowanych żywiołami, od kradzieży oraz ubezpieczeń autocasco, assistance oraz chorobowych oraz pozostałych OC (np. OC zawodowej).
 Po dokapitalizowaniu (ok. 30 mln zł) zakład spełnia wszystkie ustawowe wskaźniki bezpieczeństwa. Olgierd Jatelnicki, prezes PTU twierdzi, że  wsparcie finansowe i know how, jakiego firmie udziela  główny akcjonariusz -niemiecki Gothaer, pozwoli  wkrótce "nie tylko na odbudowanie pozycji, ale docelowo wejście do grona dziesięciu największych polskich ubezpieczycieli".
Poprawie uległy wskaźniki bezpieczeństwa a zwłaszcza wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi, który na koniec maja 2011 roku wynosi 110,3  proc.. Wskaźnik pokrycia rezerw techniczno – ubezpieczeniowych aktywami na koniec maja 2011 wynosi 108,8 proc..
"Ubezpieczeniowa" przypomina, iż od niemal roku w akcjonariacie Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń jest obecny niemiecki koncern Gothaer Finanzholding. W związku z tym ubezpieczyciel przyjął nową strategię, zakładającą m.in. dywersyfikację portfela i restrukturyzację struktury organizacyjnej.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT