Kiedy wypowiedzenie OC komunikacyjnego skuteczne?

W opinii "Gazety Prawnej"(Nr z 30.12.2008 r.), ubezpieczyciele różnią się w podejściu do możliwości wypowiedzenia OC komunikacyjnego. Tymczasem  możliwość objęcia ochroną bez konieczności uprzedniego opłacania składki oferują już  CU Direct i Liberty Direct. Według   Elżbiety Wójcik, wiceprezes CU TUO  ochrona w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych rozpoczyna się następnego dnia po opłaceniu składki, gdy  w przypadku umowy OC ochrona rozpoczyna się w dniu wskazanym na polisie jako pierwszy dzień okresu ubezpieczenia. Natomiast w   Liberty Direct, gdzie umowy i OC, i AC mogą działać przed opłaceniem składki, którą należy uregulować w ciągu 14 dni od zawarcia umowy - pisze dziennik - co jest wygodne, bo daje możliwość szybkiego zawarcia umowy, działającej np. od północy danego dnia. Jednak standardem na naszym rynku jest, że polisa zaczyna działać dopiero po opłaceniu składek. Oznacza to – podkreśla "GP" -  że zwykle klient deklarujący zawarcie umowy przez telefon czy w internecie może rozmyślić się, dopóki nie opłaci składki. Skutkiem tego jest to, że część klientów wpada w pułapkę i ma np. dwie polisy, jeśli w międzyczasie wykupi ubezpieczenie OC w innej firmie. Z wypowiedzeniem takiej umowy jest problem, jeśli towarzystwo uznaje prymat ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i  klient nie może jej wypowiedzieć przed upływem tego terminu w innych przypadkach niż m.in. sprzedaż auta.
Według Rafała Karskiego z Liberty Direct firma ta  wyjątkowych okolicznościach, jeśli klient posiada dwie ważne umowy OC, dopuszcza możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron, w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy. Z kolei  zdaniem Elżbiety Wójcik  ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów pozwala na wypowiedzenie w terminie 30 dni również umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC (termin dla umów ubezpieczenia, zawartych na odległość, czyli przez telefon lub internet).

Wyższa ochrona ubezpieczeniowa dla prawników

Ubezpieczyciele wraz z samorządami zawodowymi prawników przygotowali bardziej korzystne oferty ubezpieczeniowe na 2009 r. Od 2009 r. radcowie prawni mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia nadwyżkowego o sumie gwarancyjnej do 15 mln zł za składkę roczną w wysokości 8,9 tys. zł lub ochroną do wysokości 10 mln zł za składkę 4,9 tys. zł - donosi "Gazeta Prawna"(Nr z 30.12.2008 r. W opinii dziennika, poszerzy się także grupa docelowa dla ubezpieczenia nadwyżkowego. "GP" przypomina, że w 2008 r.  ten rodzaj ubezpieczenia skierowany był do kancelarii prawnych zatrudniających do dziesięciu prawników, natomiast od 2009 r. polisę ubezpieczenia nadwyżkowego będą mogły wykupić także kancelarie liczące 25 prawników. Od 1 stycznia 2009 r. wejdą w życie również zmiany w ubezpieczeniach adwokatów. Według  Zenona Marciniaka, wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, suma gwarancyjna ubezpieczenia podstawowego OC zostanie podwyższona do równowartości 100 tys. euro, czyli ok. 400 tys. zł (nie zmieni się wysokość składki). Do tej pory  każdy adwokat posiadał polisę na minimalną sumę gwarancyjną w wysokości 250 tys. zł, zaś  radca prawny  ubezpieczenie podstawowe na sumę 100 tys. euro oraz dodatkowo 50 tys. euro na koszty obrony sądowej. Każdy radca ma także 200 tys. euro ubezpieczenia dodatkowego w zakresie pokrywającym się z zakresem ubezpieczenia podstawowego oraz kolejne 125 tys. euro kosztów obrony cywilnej. .

Będą wysokie odszkodowania w sprawach o  zadośćuczynienie za śmierć bliskich

Zdaniem Konrada Piecha, radcy prawny z CMS Cameron McKenna, w tegorocznych sprawach o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej zasądzane  odszkodowania będą bliższe poziomu 300 tys. zł  niż 50 tys. zł. Piech powiedział w wywiadzie dla ":Gazety Prawnej - Forsal"(Nr z 02.01.2009 r.), że  wiele zależy od okoliczności konkretnej sprawy, w której zapadnie wyrok. Jego zdaniem,  ta kwestia może stanowić problem w skali całego rynku, który dodatkowo będzie istotnym czynnikiem wywierającym presję na wzrost składek na ubezpieczenie OC. Piech  wskazał również inne rozstrzygnięcie, które w 2009 roku może spowodować wyższe wypłaty z polis OC - rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego o tym, czy świadczenie wypłacane przez towarzystwo z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu można pomniejszać o kwotę zasiłku przyznanego przez ZUS. A niektóre towarzystwa już stosują taką praktykę ( Rzecznik Ubezpieczonych uważa, że jest ona wadliwa i wystosował w tej sprawie pytanie prawne). W opinii eksperta z CMS Cameron McKenna,  nawet jeśli Sąd Najwyższy poprze stanowisko RzU,  nie należy spodziewać się, że ewentualne kwoty, które będą musiały wypłacać towarzystwa, zachwieją rynkiem. Według Piecha  mogą jednak być kolejnym czynnikiem wywierającym presję na wzrost kosztów polis OC.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT