Klienci nie rozumieją zawieranych umów z instytucjami finansowymi

Do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) do 29 września  2008 r. wpłynęło 1117 skarg na ubezpieczycieli na łączną ilość 2559 złożonych skarg na wszystkie nadzorowane przez KNF instytucje finansowe – informuje „Parkiet" (Nr z 30.08.2008 r.). Zdaniem A. Ochotnickiej,  dyrektor Departamentu Edukacyjnego w KNF,  głównym  problemem skarżących jest nieczytanie zawieranych przez nich umów. Według dziennika,  tym roku 93-94 proc. skarżących klientów przyznało, że nie przeczytało umowy, podczas gdy  rok wcześniej było to 75 proc..(W 2007 r. klienci skierowali do KNF łącznie 2418 skarg).  Stanisław Kluza, szef KNF powiedział „Parkietowi”, że wzrost bezradności i niewiedzy osób poruszających się na rynku finansowym wynika między innymi z faktu, że wkroczyły na niego nieprofesjonalne osoby zachęcone dużymi zyskami osiąganymi przez ich znajomych w latach poprzednich. Natomiast zdaniem prof. Witolda Orłowskiego, szefa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, nawet gdyby 95 proc. klientów zawierane umowy przeczytało, to i tak nic by z tego nie wynikło, albowiem niewiedza Polaków wynika z  braku  znajomości podstawowych terminów i zależności ekonomicznych, które klienci powinni poznać w czasie edukacji w szkole podstawowej i gimnazjum.

Jaki bank przejmie zobowiązania Lehman Brothers w sprawie konfliktu z Eureko ?

Lehman Brothers, jeszcze przed ogłoszeniem bankructwa miał złożyć propozycję rozwiązania sporu o PZU między Skarbem Państwa a Eureko – twierdzi "Rzeczpospolita" (Nr z 30.09.2008 r.). Według gazety, która powołuje się na nieoficjalne  źródła  informacji,  propozycja banku Lehman Brothers została jednak odrzucona przez Skarb Państwa.
Maciej Wiewiór, rzecznik resortu skarbu nie zechciał dziennikowi skomentować tych informacji, wyjaśniając, że ministerstwo czeka na to, co stanie się z londyńskim oddziałem Lehman Brothers, z którym Polska miała podpisaną umowę.
Europejską częścią Lehman Broters jest zainteresowany m.in. japoński bank inwestycyjny Nomura – pisze „Rzeczpospolita” i  przypomina, że bank Nomura występował przed międzynarodowym arbitrażem o znacjonalizowany w 2000 r. IBP Bank. Inwestor wygrał sprawę i dostał 3,6 mld koron odszkodowania.

Ubezpieczenia  ochrony prawnej idą  w górę

Rynek ubezpieczeń ochrony prawnej rośnie w Polsce  szybko, przede wszystkim  dzięki dołączaniu prostych polis ochrony prawnej do innych umów ubezpieczenia. Tylko w  I półroczu 2008 r. przypis składki z tych  ubezpieczeń wyniósł 30,6 mln zł, podczas gdy w  analogicznym okresie 2007 r. było to 12 mln zł. Wzrost w tym segmencie ubezpieczeń wyniósł 156 proc., przy średniej dla całego rynku 12 proc., natomiast liczba polis wzrosła w tym czasie ze 118 tys. do 351 tys. sztuk.- podaje  „Gazeta Prawna” (Nr z 30.09.2008 r.). Według dziennika, spadła natomiast kwota przeciętnej składki płaconej za  polisę – z nieco ponad 100 zł do niecałych 90 zł.  Ponad połowę rynku kontrolują trzy firmy: Concordia (6,2 mln zł przypisu), DAS (blisko 6 mln zł) i Allianz. Takie polisy oferują również m.in. Benefia, CU, Europa, Signal Iduna, Link4, Uniqa, a  przymierza się Ergo Hestia.   Zdaniem Macieja Dittmajera, członka zarządu Coris Lex Services, spółki zajmującej się obsługą ubezpieczeń ochrony prawnej, coraz większe znaczenie będzie miała w tych  ubezpieczeniach segmentacja klientów i  dedykowanie polis określonym grupom odbiorców np. dla grupom zawodowym (np. lekarze) klientom banków hipotecznych w zakresie spraw związanych z zakupem nieruchomości. Istotnym elementem takich umów powinien być dostęp do infolinii prawnej, gdzie można uzyskać np. wzory umów czy poradę w prostszych sprawach – uważa Dittmajer. Natomiast Bartłomiej Janyga, prokurent w Concordia Polska podkreśla, że obecnie dobrze rozwijają się ubezpieczenia ochrony prawnej jako część pakietu oferowanego przez firmy leasingowe. „gazeta Prawna’ zauważa, że DAS jest jedyną firmą na naszym rynku, która zajmuje się wyłącznie ubezpieczeniami ochrony prawnej, zaś pozostali gracze  oferują polisy ochrony prawnej jako odrębny produkt lub opcje do innych ofert (np. turystycznych, mieszkaniowych, pakietów dla firm czy odpowiedzialności menedżerów). Jest to o tyle istotne, iż firmy poza DAS  oferując np. ubezpieczenia komunikacyjne i ochrony prawnej dla kierowców w pakiecie, wyłączają swoją odpowiedzialność w wypadku sporów związanych z likwidacją szkody w ich towarzystwie. A to jest, jak przypomina „Gazeta Prawna”, najczęstsza przyczyna korzystania z polisy ochrony prawnej kierowcy.

Ubezpieczyciel tylko jako oskarżyciel posiłkowy

Z samej istoty interesu prawnego  strony postępowania, jako strony oskarżającej, ubezpieczyciel może działać tylko jako  oskarżyciel posiłkowy  i może podejmować czynności procesowe tylko na niekorzyść oskarżonego. Nie może więc działać na jego korzyść – orzekł Sąd Najwyższy (wyrok z 23 września 2008 r., sygn. akt I KZP 21/08). Sąd Najwyższy przypomniał także – donosi „Rzeczpospolita" (Nr z 29.09.2008 r.)-  że zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego autem zwrotu wypłaconego odszkodowania, kiedy m.in. kierujący pojazdem wyrządził szkodę pod wpływem alkoholu (wyrok z 23 września 2008 r., sygn. akt I KZP 21/08).
Do procesu Mirosława P., dwukrotnie zatrzymanego  przez policję za jazdę po pijanemu (w czasie drugiego zajścia ucierpiał pasażer kierowcy Tadeusz M. - miał złamany kręgosłup)  w charakterze oskarżyciela posiłkowego przystąpił m.in. jeden z ubezpieczycieli, który wniósł apelację o uniewinnienie oskarżonego ewentualnie o uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd rozpatrujący apelację zastanawiał się, czy apelacja wniesiona przez ubezpieczyciela na korzyść oskarżonego jest w ogóle dopuszczalna..
Ubezpieczyciel tłumaczył, że w związku z łączącą go z oskarżonym umową OC wypłacił na rzecz Tadeusza M. 18 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Wyjaśnił też, że zgłoszone przez pokrzywdzonego wypadkiem roszczenie przekracza 300 tys. zł, więc stwierdzenie odpowiedzialności oskarżonego pociągać będzie za sobą odpowiedzialność gwarancyjną ubezpieczyciela za skutki wypadku

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT