Kluczowe zapisy w umowie ubezpieczenia muszą być czytelne i zrozumiałe dla klienta

Od 1 stycznia 2016 r. towarzystwa  ubezpieczeń objęte są rozporządzeniem ministra finansów  (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie informacji zamieszczanych we wzorcach umów stosowanych przez zakład ubezpieczeń), aby jasno informować, co zawiera umowa, którą klient otrzymuje do podpisu - donosi "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 14.01.2016 r.).  W szczególności dotyczy to  ogólnych  warunków ubezpieczenia (tzw. OWU) - pisze gazeta. I tak, ubezpieczyciele zostali zobowiązani, aby " we wzorach umów dla klientów stosować czcionki, formaty i odstępy między wierszami, które pozwolą na poznanie ich treści bez konieczności użycia lupy. Chodzi o wskazanie, gdzie w OWU są najważniejsze zapisy umowy, np. dotyczące potrąceń ze składek".  Minister finansów, aby  skłonić ubezpieczających się do przeczytania kluczowych elementów OWU (umowy ubezpieczenia) - podkreśla "DGP”  - zobligował  więc zakłady ubezpieczeń do wyraźnego poinformowania ubezpieczonych,  jakie konkretne paragrafy lub artykuły w umowie dotyczą najważniejszych kwestii.
Według rozporządzenia, "tekst informacji sporządza się w formacie  nie mniejszym niż A5 na białym tle, czcionką Times New Roman, Arial lub Tahoma, w kolorze czarnym o rozmiarze nie mniejszym niż 12.  Ponadto odstępy między wierszami (interlinia) musi mieć rozmiar co najmniej 1 wiersza, a cały tekst takiej informacji sporządza się w jednolitej wielkości".

Podatek  Religi od  2017 r. ?

Ministerstwo Zdrowia chce od  2017 r.   przywrócić "podatek Religi",   doliczany do obowiązkowego dla kierowców ubezpieczenia OC -  informuje "Dziennik Gazeta  Prawna"(Nr z 11.01.2016 r.) za   RMF FM.  Jak powiedział gazecie Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, "pomysł jest taki, żeby częściowo z ubezpieczenia komunikacyjnego pokrywać koszty leczenia ofiar wypadków”.  Według  ministra  K.Radziwiłła,  resort  zdrowia planuje wprowadzić 6-procentową stawkę tegoż podatku.  Nie ma jeszcze szczegółów dotyczących przekazywania tych pieniędzy szpitalom  -  pisze dziennik. "DGP" podkreśla, iż  w opinii ekspertów,  wprowadzenie "podatku Religi" przełoży się na wyraźny wzrost stawek ubezpieczeniowych dla kierowców".
Podatek Religi",  nazywany tak  od nazwiska jego pomysłodawcy, ówczesnego ministra zdrowia, wybitnego kardiochirurga, prof. Zbigniewa Religi,  "obowiązywał już w Polsce w latach 2007-2008 ze stawką  12 proc.  Ubezpieczyciele musieli  co miesiąc wnosić do NFZ-u opłatę od każdej wykupionej przez kierowców składki ubezpieczenia komunikacyjnego OC.

Rzecznik Finansowy: nowela ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  korzystna dla ubezpieczonych

Zdaniem Aleksandry Wiktorow, Rzecznik Finansowego, obowiązująca od nowego roku nowela ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zakłada poprawę bezpieczeństwa klientów na rynku ubezpieczeń - informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 11.01.2016 r.). Aby tak się stało, potrzebna jest edukacja finansowa -  twierdzi A. Wiktorow. Ustawa wprowadza bowiem  rozszerzone obowiązki informacyjne o warunkach umowy ubezpieczenia, jak  i   uprzednie przeprowadzenie analizy potrzeb i możliwości finansowych klienta - podkreśla Rzecznik Finansowy. I  tak - podaje dziennik - towarzystwa ubezpieczeń mają pełniej  i prostszym językiem informować klientów o warunkach podpisywanej umowy; o szczegółach usługi, także ryzykach czy włączeniach. Klient ma przed podpisaniem umowy wiedzieć, co i kiedy mu przysługuje, jaka jest wysokość składki, jak przebiega likwidacja szkody, jak mogą reklamować działania towarzystwa etc. Sprzedawcy są  po to, żeby sprzedać jak najwięcej - stwierdziła Wiktorow.  Byli więc szkoleni tak, żeby pokazać tylko dobre strony produktu, klienci bardzo rzadko dowiadywali się więc o wyłączeniach ochrony ubezpieczeniowej oraz o ciążących na nich obowiązkach. W opinii Rzecznika Finansowego,  "zapisy ustawy idą w dobrym kierunku i popieramy je, bo chcemy, żeby chroniły dodatkowo klientów, ale z drugiej strony to dopiero początek tej edukacji, którą muszą mieć klienci rynku finansowego" -  informuje gazeta.

Weszły w życie nowe przepisy   ustawy  o  państwowej kompensacie dla ofiar przestępstw

Wchodzi  właśnie w życie nowelizacja ustawy o państwowej kompensacie dla ofiar przestępstw - podaje "Rzeczpospolita" (Nr z 12.01.2016 r.). Na  pieniądze będą  mogli liczyć pokrzywdzeni, którzy nie dostaną pieniędzy od sprawcy wypadku, z ubezpieczenia czy z pomocy społecznej. Dzięki temu  więcej osób poszkodowanych będzie  mogło  skorzystać z finansowej pomocy państwa, ponieważ będzie je  o tym obowiązkowo informował prokurator  - tłumaczy gazeta.
Warunkiem uzyskania środków   jest jednak brak jakiegokolwiek  wpływu na  zdarzenie  świadomego ryzyka ze   strony osoby poszkodowanej, na  przykład. aby  np. nie brała ona  udziału w nielegalnych wyścigach samochodowych itp. Państwo  "zapłaci za utracone zarobki, środki utrzymania i koszty np. leczenia, rehabilitacji, dojazdów do szpitala, turnusu rehabilitacyjnego czy specjalistycznych zabiegów niepokrywanych w pełni z ubezpieczenia".
Według "Rz", obecnie  kompensata nie może być niższa niż 1 tys. zł i nie może przekroczyć 25 tys. zł, a gdy ofiara poniosła śmierć – 60 tys. zł.   Ustawa mówi o takich obrażeniach jak: ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci (np. pozbawienia wzroku, słuchu, mowy)); kalectwie, chorobie nieuleczalnej zeszpeceniu lub zniekształceniu ciała oraz naruszeniu czynności narządu ciała lub jego rozstroju powyżej 7 dni - podaje dziennik.
Warunkiem ubiegania się o kompensatę jest złożenie do sądu rejonowego, w którego okręgu popełniono czyn zabroniony, odpisu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i dokumentacji medycznej. "Termin złożenia wniosku o kompensatę wynosi trzy lata od ujawnienia się skutków czynu zabronionego lub pięciu – od popełnienia przestępstwa. Po tych okresach prawo do pomocy wygasa" - podkreśla "Rzeczpospolita".
Ustawa o państwowej kompensacie obowiązuje od 2005 r. (nowela z 5 sierpnia 2015 r., Dz.U. z 12 października 2015 r., poz. 1587).

SO: Odpowiedzialności   na zasadzie winy nie można przypisać osobie normalnie przechodzącej przez drzwi otwierające się na zewnątrz

Zdaniem Sądu Okręgowego w Gliwicach - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 11.01.2016 r.) -  odpowiedzialności na zasadzie winy nie można przypisać osobie, która normalnie przechodzi przez drzwi otwierające się na zewnątrz – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach. Sklep nie zapłaci zadośćuczynienia staruszce za nieumyślne  uderzenie jej drzwiami przez ochroniarza sklepu. Dziennik podaje, iż mężczyzna nie zauważył kobiety i  otwierając drzwi w sklepie  potrącił ją,   która straciła równowagę i upadła. Staruszkę  zabrało pogotowie,  w szpitalu stwierdzono uraz głowy i złamanie ręki - pisze „Rz”. Poszkodowana, która w wyniku feralnego zdarzenia w sklepie  utraciła możliwość samodzielnego funkcjonowania, wystąpiła do sądu o odszkodowanie, domagając się 81 tys. zł. Powódka twierdziła, iż sklep odpowiada za zdarzenie, ponieważ  zamontowane drzwi do pomieszczeń służbowych stwarzały zagrożenie i doprowadziły do wypadku. Z kolei sklep odmówił zapłaty, twierdząc,  że do zdarzenia doszło z winy samej poszkodowanej oraz z uwagi na brak prawidłowego nadzoru ze strony jej opiekunki - podaje "Rz".
SO w Gliwicach (sygn. akt XII C 226/13) przyznał rację pozwanemu sklepowi.  Zdaniem sądu, "zaakceptowanie koncepcji winy prezentowanej przez stronę powodową oznaczałoby w tych warunkach ryzyko odpowiedzialności  każdej osoby, która opuszcza salę rozpraw, choć nie miała żadnego wpływu na urządzenie drzwi" – podkreślił sąd.

Wkrótce polisa z maszyny  vendingowej ?

Nowe technologie, zarówno cyfrowe, jak i związane z automatyzacją zmieniają rynek pracy. Dzięki nim w godzinę robimy to, na co kiedyś potrzebowaliśmy dnia lub tygodnia - pisze  "Puls Biznesu"(Nr z 13.01.2016 r.). Jak podaje gazeta, według  szacunków  Caral Benedikta Freya i Michaela A. Osborne'a, badaczy z Oksfordu, nowoczesne urządzenia  mogą w przyszłości wyręczyć  47 proc. pracowników transportu, produkcji, sprzedaży i usług. W opinii  dyr. Jacka Dymczaka  ze  spółki VSoft, odpowiadającego  za sprzedaż rozwiązań IT skierowanych do branży ubezpieczeniowej, to  m.in. w ubezpieczeniach zatrudnienie będzie spadać.
"Powodem jest rozpowszechnianie się tzw. maszyn vendingowych, za których pomocą możemy kupić napoje, batoniki i bilety. (...). Wkrótce czeka nas rozszerzenie oferty, m.in. o polisy turystyczne czy motoryzacyjne OC" - informuje dziennik . Dyr. Dymczak uważa - pisze "PB" - iż  przy zawieraniu takich umów można się obyć bez agenta ubezpieczeniowego. "Produkt jest nieskomplikowany (podobnie jak obsługa urządzenia) i nie wymaga wsparcia merytorycznego, inaczej niż w przypadku polis na życie" - tłumaczy dyrektor Dymczak.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT