Komunikacyjna polisa OC szyta na miarę

Indywidualne dopasowywanie wysokości stawki OC do kierowcy ma zabezpieczać firmy  ubezpieczeniowe przed wypłatami dużych odszkodowań. Jest to jedna z  metod zmniejszania  ryzyka, związanego  z rentownością  sprzedaży polis OC - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z  10.07.2012 r.).   Według "DGP", wprowadziła to już Ergo Hestia i Warta. I tak,  każdy, kto wykupuje w Ergo Hestii  polisę OC lub AC, ma stawkę indywidualnie dopasowaną do historii swojej jazdy. Firma analizuje też szkodowość poszczególnych grup wiekowych i marek  samochodów. I jeśli "z obserwacji towarzystwa wynika, że np. wyjątkowo dużo wypadków powodują młodzi kierowcy np. mitsubishi lancera, profil dla nich zmienia się na bardziej ryzykowny - pisze gazeta. Z  kolei TUiR Warta  uszczelniła  system tak,  aby młody początkujący kierowca nie mógł już korzystać ze zniżek wypracowanych przez rodziców. Zdaniem  Marcina Jaworskiego, rzecznika Warty, "w przypadku gdy właścicielami auta są dwie osoby: młody kierowca i starszy, firma bierze pod uwagę parametry dotyczące tego pierwszego jako niosącego za sobą większe ryzyko". " Nie widzimy powodu, dlaczego doświadczeni kierowcy mają się składać na szkody spowodowane przez początkujących" – mówi dziennikowi  Jaworski. Natomiast Uniqa zwiększyła liczbę modeli dla kierowców do ponad 700 tys., niemal dziesięciokrotnie. W zależności od ryzyka, jakie niesie za sobą ubezpieczenie danej osoby, przydzielono ją do określonej grupy. Znacznie mocniej zróżnicowano też stawki OC.

Ubezpieczyciel odmówił Narodowemu Centrum Sportu  wypłaty środków z  gwarancji ubezpieczeniowej

Zurich Insurance, ubezpieczyciel Stadionu  Narodowego, którego gwarancję należytego wykonania kontraktu: prac budowlanych,  posiadała  inwestycja, odmówił  wypłaty środków z  tejże gwarancji. Jak podaje "Puls Biznesu" (Nr z 12.07.2012 r.), powołując się na komunikat Hydrobudowy Polska, kilka. dni temu z  takim  żądaniem - chodzi o kwotę 152 mln zł -  wystąpiło do szwajcarskiego towarzystwa ubezpieczeniowego  Narodowe Centrum Sportu (NCS) . NCS uzasadniła swoje żądanie  niewywiązaniem się wykonawcy ze zobowiązań wynikających z umowy - pisze gazeta.
Budowę warszawskiego stadionu realizowało konsorcjum: Hydrobudowa Polska, PBG, Alpine Bau Deutschland, Alpine Bau, Alpine Construction Polska. Tymczasem  Zurich Insurance stwierdził w uzasadnieniu odmowy, iż  że określone w gwarancji formalne warunki żądania wypłaty środków zamawiającemu zostały "w oczywisty sposób niespełnione".
Łączne roszczenia konsorcjum wobec NCS wynoszą  ponad 400 mln zł.

Atradius: około 10 proc. polskich firm skorzysta z ubezpieczenia kredytu kupieckiego
 
Według "Rzeczpospolitej"(Nr z 12.07.2012 r.), która powołuje się na raport firmy Atradius, ubezpieczającej należności kupieckie,  blisko 10 proc. ankietowanych   polskich firm w drugim półroczu br. będzie musiało skorzystać z ubezpieczenia kredytu, a 37 proc. z nich  rozszerzy zakres posiadanego już ubezpieczenia.
Z raportu Atradiusa, dotyczącego praktyk płatniczych polskich firm wynika  także, iż  polskie przedsiębiorstwa  chętniej oferują odroczenie terminu płatności swoim kontrahentom w kraju, traktując to narzędzie jako środek budowania długotrwałych relacji handlowych  - pisze gazeta. Raport Atradiusa stwierdza, iż   Polska ma -w porównaniu do innych krajów europejskich - krótszy wskaźnik okresu spłaty należności (DSO). Według "Rz", wynosi on 31,7 dni, podczas gdy dla Europy Wschodniej  kształtuje się na poziomie  39,7 dni, a  dla Europy Zachodniej -  51,4 dni.

Wyłudzenie ubezpieczenia może kosztować karę 5 lat pozbawienia wolności

Każdy, kto w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego świadczenia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - wynika z art. 298 par. 1 kodeksu karnego. W związku z tym, "upozorowanie kolizji drogowej czy umyślne podpalenie budynku w celu uzyskania odszkodowania to przestępstwo, za które grozi równie surowa odpowiedzialność karna, jak za kradzież i paserstwo" - ostrzega "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z  11.07.2012 r.). Gazeta wyjaśnia, że przy tym „odpowiedzialność za wyłudzenie odszkodowania nie jest uzależniona od rodzaju wykupionej polisy". Dlaczego ? Ponieważ "na takich samych zasadach są traktowane osoby, które doprowadziły do bezpodstawnej wypłaty z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, autocasco czy nieszczęśliwych wypadków powodujących uszczerbek na zdrowiu” - wyjaśnia "DGP".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT