Komunikacyjne polisy OC dla młodych kierowców przeważnie najtańsze w direct

Czy ubezpieczenia direct to dobra oferta dla młodych ludzi? Młodzi kierowcy, zwłaszcza jeśli nie ukończyli 26 roku życia, należą do tzw. największej grupy ryzyka. Podwyższone  składki za komunikacyjne  OC dotyczą zazwyczaj młodych  kierowców, a  tymczasem to przede wszystkim młodzi  najczęściej sięgają po polisy do internetu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 26.02.2010 r.). Dziennik we współpracy z Ogmą porównał ceny komunikacyjnych polis dla młodych kierowców (ceny OC i pakietów OC+AC). Okazało się, że  w obszarze direct dobrze wypadły AXA, Liberty Direct, Link4, mBank oraz oferta proponowana przez uruchomioną niedawno przez Ergo Hestię platformę You Can Drive, skierowana do osób w wieku do 30 lat. "Z porównań wynika, że polisy komunikacyjne oferowane młodym klientom na stronie You Can Drive są zwykle tańsze niż te oferowane do tej pory przez dwie spółki z grupy: Ergo Hestię i MTU" - podaje gazeta. Nie oznacza to jednak, że będzie ona zawsze najtańsza - podkreśla "DGP" - ale  jest najbardziej korzystna dla osób, które już wypracowały zniżki. Albowiem   dla 20-letniego mężczyzny, niemającego żadnych zniżek i kupującego samo OC lub pakiet OC i AC,  oferta YCD zazwyczaj nie mieści się  w trójce najtańszych - szacuje gazeta.

Polisa OC w życiu prywatnym zabezpieczy przed płaceniem odszkodowań

Mając roczną polisę za kilkadziesiąt - sto złotych rocznie, można uniknąć płacenia odszkodowań. Przed odpowiedzialnością finansową za szkody wyrządzone innej osobie ochroni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym - informuje "Rzeczpospolita" (Nr z 25.02.2010 r.). Poszkodowany może wystąpić o zwrot wydatków poniesionych w związku z wypadkiem, na przykład  kosztów leczenia, rehabilitacji czy  naprawy samochodu. Ma on  też prawo do zadośćuczynienia, czyli rekompensaty za krzywdę. Roszczenia jednak  trzeba udowodnić, przedstawiając odpowiednie dokumenty - podkreśla dziennik. Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych twierdzi w "Rzeczpospolitej", że najczęstszą przyczyną odmowy wypłaty świadczenia jest brak wystarczających dowodów. Dlatego więc należy  precyzyjnie udokumentować zdarzenie - radzi mec. Daszewski. Czyli  zebrać zeznania świadków, dokumenty z pogotowia ratunkowego, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia i rehabilitacji. Jeżeli na miejscu zdarzenia była policja, warto dostarczyć przygotowaną przez nią notatkę. Dobrze jest też zrobić zdjęcia i uzyskać oświadczenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę.
"Z roszczeniem zgłaszamy się do osoby, instytucji czy firmy, która ponosi odpowiedzialność za zdarzenie. Jeżeli podmiot ten ma polisę OC, udajemy się bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego. Precyzujemy swoje żądania i przedstawiamy wszystkie dowody świadczące o winie posiadacza polisy" .
Jeśli w wypadku ucierpiał człowiek, odszkodowanie może sięgnąć nawet kilkuset tysięcy zł - podaje gazeta.

Roszczenie za błąd medyczny przedawnia sie po 3 latach

 Pacjent, który  wyniku błędu lekarskiego doznał uszczerbku na zdrowiu, może domagać  się z tego tytułu  odszkodowania od szpitala lub od konkretnego lekarza - twierdzi " Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 24.02.2010 r.). Świadczenia wynikające z odpowiedzialności za błąd medyczny mogą obejmować m.in. odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu, rentę czy  zadośćuczynienie  - informuje dziennik. Gazeta podkreśla, że roszczenie poszkodowanego pacjenta ulega przedawnieniu po trzech latach od dnia, w którym dowiedział się on o powstałej  szkodzie oraz  tym, który z lekarzy jest  za nią odpowiedzialny. 

Polisa od klęsk żywiołowych nierzadko bez ryzyka powodzi

Ubezpieczenie mienia od klęsk żywiołowych nie zawsze obejmuje ryzyko powodzi. Niektóre towarzystwa oferują taką ochronę dopiero po opłaceniu dodatkowej składki. Jak podaje  "Rzeczpospolita" (Nr z 25.02.2010 r.), "wysokość składki zależy od zakresu polisy, wartości mienia, limitów odpowiedzialności, a także stopnia zagrożenia powodzią. Przed wyborem konkretnej oferty trzeba sprawdzić przede wszystkim zakres ochrony. Cena jest kryterium drugorzędnym. Jeśli będziemy się tylko nią kierować, po szkodzie może się okazać, że zakres ubezpieczenia był zbyt wąski, aby zrekompensować straty". Dziennik radzi, aby kupując to ubezpieczenie wziąć pod uwagę te zagrożenia, które mogą nas bezpośrednio dotyczyć. Przed podpisaniem umowy należy sprawdzić, czy polisa obejmuje to, o co nam chodzi, a z drugiej strony, czy nie płacimy za ochronę, której w ogóle nie potrzebujemy.
Majątek możemy ubezpieczać według wartości odtworzeniowej albo rzeczywistej - podkreśla gazeta i wyjaśnia, że przyjęcie wartości odtworzeniowej oznacza, iż "odszkodowanie powinno być wypłacone w takiej wysokości, żeby był możliwy zakup rzeczy tej samej jakości i rodzaju, co zniszczone". Natomiast "wartość rzeczywista to z kolei wartość odtworzeniowa pomniejszona o stopień zużycia przedmiotów."  Składka jest wyższa, jeżeli ubezpieczamy według  wartości odtworzeniowej.  Ubezpieczyciele przygotowują także wykaz tzw.  wyłączeń odpowiedzialności  towarzystwa, kiedy nie odpowiada ono za szkodę.
Gazeta ostrzega, że w ubezpieczeniach nieruchomości znajdują się  zapisy pozbawiające czasami klienta realnej ochrony.

ZDM wypłaca odszkodowanie za zniszczone przez dziury na drodze  auto

Od  początku 2010 r. do  Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie wpłynęło już 21 wniosków poszkodowanych właścicieli aut o odszkodowanie za uszkodzony na dziurawej drodze samochód - informuje "Polska" (Nr z 24.02.2010 r.).  Dziennik podaje, że w całym  2009 r. takich wniosków złożono  124, z czego jednak tylko 20 wniosków było pozytywnie rozpatrzonych przez warszawski ZDM. Według gazety, która powołuje się na Adama Sobieraja, rzecznika Zarządu Dróg Miejskich, dla ZDM najlepszym dowodem poniesionych strat przez  poszkodowanego jest protokół z zajścia wypadku (w tym m.in. opis uszkodzeń pojazdu etc.), sporządzony przez policję. W przypadku, gdy takiego dokumentu nie ma, rzecznik proponuje udokumentowanie miejsca i godziny zdarzenia.

TUiR  Warta  przygotowuje zmianę taryf polis komunikacyjnych
 
TUiR Warta SA zamierza zmienić konstrukcję taryf ubezpieczeń komunikacyjnych jeszcze w marcu br. Wprowadzone będą nowe zasady oceny ryzyka, które mają się opierać na indywidualnej ocenie, m.in. uwzględniając  historię szkodową klientów - informuje w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" (Nr z 26.02.2010 r.) Paweł Bednarek, wiceprezes Warty Życie, odpowiedzialny także za  rozwój produktów indywidualnych w Warcie  majątkowej. Ubezpieczyciel  przy szacowaniu ryzyka chce także korzystać z danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) dotyczących szkodowości za ostatnie 3 lata klientów z wybranych grup. Zdaniem prezesa Bednarka, Warta planuje  promować szczególnie klientów w grupie  wiekowej powyżej 50-u lat oraz rodziny z dziećmi. Zniżek mogą spodziewać sie  także rolnicy po przedstawianiu dowodu zapłacenia podatku rolnego czy  dotychczasowi, najlepsi klienci towarzystwa (specjalną ofertę)- podaje gazeta. Paweł Bednarek  tłumaczy, że blisko 190 mln zł straty technicznej Warty w 2009 r. było spowodowane wypłatami za szkody żywiołowe oraz pogorszeniem rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych.

Konta osobiste obciążone pakietami ubezpieczeń
.
Wiele banków oferuje klientom korzystającym z kont osobistych ubezpieczenie assistance -  pakiety ubezpieczeniowe zapewniające pomoc w nagłych przypadkach: w razie choroby, awarii samochodu czy sprzętu domowego. Zazwyczaj kosztują one kilka zł miesięcznie - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 25.02.2010 r.). Według dziennika, najczęściej dodatkowo muszą za nie zapłacić posiadacze tańszych rachunków. natomiast do droższych wersji kont assistance z reguły jest dodawane za darmo.  Ubezpieczenie takie często obejmuje całodobową pomoc medyczną w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. - pisze gazeta.  W pakiecie "bywa" też  pomoc w usuwaniu domowych awarii - zapewnienie interwencji hydraulika czy elektryka. Assistance może też dotyczyć samochodu. Jak podkreśla "Rzeczpospolita", zakres usług zależy od umowy z bankiem. Na ogół im więcej płacimy za rachunek, tym więcej możemy oczekiwać. W wersjach najprostszych dostajemy tylko dostęp do informacji. Pomoc jest świadczona do wyznaczonej maksymalnej kwoty rocznej przypisanej do każdego zdarzenia. Do kont osobistych bywa też dodawane na przykład ubezpieczenie NNW.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT