Konsekwencje finansowe wypadku bez OC komunikacyjnego nawet po latach

Po polskich drogach jeździ około 200 tys. nieubezpieczonych pojazdów - szacuje  Ubezpieczeniowy  Fundusz Gwarancyjny. Według UFG - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 30.04.2012 r.) - osoby kierujące autami bez ważnej polisy OC powodują rocznie blisko 5,5 tys. wypadków, z których  20 proc. wypadków powodują osoby niebędące właścicielami samochodu. Dziennik podkreśla, ze "za konsekwencje wypadków, w którym brało udział auto bez ważnego OC, odpowiedzialny jest nie tylko właściciel auta, lecz także kierujący". UFG pokryje wprawdzie roszczenia związane z wypadkiem,   ale potem zwróci się do właściciela i kierowcy o  pełny zwrot wypłaconej kwoty. Jak wyjaśnia w "DGP" Magdalena Barcicka, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego "w chwili gdy otrzymamy całą należność, zamykamy sprawę". A UFG  należy się zwrot odszkodowania oraz  kosztów poniesionych w związku z wypłatą roszczeń, np. likwidacji szkód ( powołania biegłych itp.).  Zdaniem Aleksandry Biały, rzecznika prasowego  Funduszu, "likwidacja szkody osobowej kosztuje UFG średnio około 500 zł".
Gazeta podkreśla, iż kierowcy bez OC "muszą się liczyć z koniecznością zapłaty za wyrządzone szkody nawet po wielu latach od wypadku. Zdarza się, że ofiary dopiero wtedy zgłaszają roszczenia".  Obecnie liczba spraw o odszkodowania za wypadki np. sprzed trzech lat spadła do ok. 50 spraw rocznie.

Ustawa deweloperska  ważna dla rynku ubezpieczeń

Obowiązują już  nowe zapisy ustawy  o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego .Nowy akt prawny ma również znaczenie dla podmiotów z branży ubezpieczeniowej - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 30.04.2012 r ). Ustawa definiuje m.in. standard umowy deweloperskiej, wprowadza obowiązek przygotowania prospektu informacyjnego . W opinii mec. Tomasza Kurka, Partnera w CMS Cameron McKenna,  jest to o tyle istotne, że "niezgodność prospektu z faktami może spowodować   rozwiązanie umowy deweloperskiej   oraz sankcje   karne   wobec osób odpowiedzialnych za przygotowanie prospektu" - pisze "Ubezpieczeniowa". Wpłaty osób kupujących mieszkanie lub dom od dewelopera będą chronione;  gromadzone na mieszkalnym rachunku powierniczym prowadzonym przez bank. Nabywca będzie mógł skorzystać z czterech rodzajów zabezpieczeń. Na przykład  otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy "wzmocniony jest gwarancją ubezpieczeniową (wpłaty nabywców są ubezpieczone przez dewelopera) lub gwarancją bankową (deweloper wpłacił zabezpieczenie odpowiadające wpłatom dokonywanym przez nabywców" - informuje 'GU".  Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa wygasa w dniu podpisania aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo własności w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń, na które wyraził zgodę nabywca.

Wiek i doświadczenie kierowcy przede wszystkim decyduje o cenie komunikacyjnego OC

Obowiązkowe ubezpieczenie OC to jeden z najpopularniejszych produktów ochronnych. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, komunikacyjne OC muszą nabyć wszyscy posiadacze czterech kółek. Produkt w swoim zakresie jest w każdym z towarzystw jednorodny, a różnica tkwi w cenie. Ta z kolei w dużej mierze zależy od wieku kierowcy i czasu, który spędził za kółkiem.
Zakres i działanie obowiązkowego komunikacyjnego ubezpieczenia OC określa  ustawa, dlatego polisy są w swojej istocie jednakowe.  Jedyną  cechą różnicującą oferty towarzystw  jest cena. Jak informuje "Bankier.pl" (www.bankier.pl z 24.04.2012 r.), zależy ona  od sposobu, w jaki ubezpieczyciel oszacuje ryzyko w przypadku konkretnego klienta. A  towarzystwa stosują  tu "wiadomą tylko sobie metodologię. W opinii portalu, można jednak wskazać powtarzające się reguły klasyfikacji  klientów  do grup ryzyka -  jest to  wiek i doświadczenie kierowcy. I tak, jeśli doświadczeni kierowcy  zapłacą za OC średnio kilkaset złotych, to młodsi mogą zapłacić  nawet  trzykrotnie lub czterokrotnie więcej... Najtańsze ubezpieczenie OC młodszy kierowca zakupi przez internet lub telefon.
Należy pamiętać, że wiek i doświadczenie nie jest jedynym  kryterium warunkującym  niższą cenę. "Ubezpieczyciele zwracają bowiem uwagę także na inne aspekty. Przede wszystkim – czy dotychczas dany kierowca poruszał się po drogach bezszkodowo, a także czym i gdzie jeździ".

Z polisa turystyczną za granicą bezpieczniej

Dzięki kupnie polisy podróżnej można zagwarantować sobie zwrot pieniędzy za niewykorzystane bilety lotnicze czy wycieczkę oraz pomoc finansową w razie nagłej choroby - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 26.04.2912 r.). "Nie warto ryzykować" – twierdzi w gazecie Paweł Paluszyński, prezes Coris Varsovie. Z  badań przeprowadzonych przez TU Europa wynika zaś, że niechęć Polaków do ubezpieczania się wynika z przeświadczenia, że polisa jest zbyt droga (6 proc. badanych), czy że wystarczający zakres ochrony zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego  (EKUZ.) - 5 proc. opinii. Tymczasem EKUZ daje tylko minimum świadczeń medycznych - zauważa  dziennik.  Bywa jednak różnie z zakresem  i zasadami odpłatności (dzień pobytu w szpitalu może kosztować nawet 8 tys. zł), podczas gdy z polisą pokrywającą koszty leczenia w Europie zapłacimy  około 5 zł za każdy dzień pobytu za granicą, a poza Europą średnio 7 zł za dzień.
Z kolei na polisy działające  w razie rezygnacji z wyjazdu  decyduje się zaledwie 2 proc. osób kupujących bilet - wynika z danych Centrum Podróży eSKY.pl. Jak podkreśla "Rzeczpospolita",  "towarzystwa podają w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jakie powody rezygnacji z wakacji będą honorowane. Dziennik radzi, aby na kupno  polisy zapewniającej zwrot wydatków na imprezę turystyczną decydować się "w ciągu trzech dni od momentu zawarcia umowy z biurem podróży i wpłacenia choćby części pieniędzy za wyjazd.(...) Cena takiej polisy zaczyna się od 50 zł. Wszystko zależy od kosztów wycieczki i firmy, która oferuje ubezpieczenie".
Wybierając ubezpieczenie, warto więc porównać ofertę kilku towarzystw w  porównywarce internetowej. Jednak nie wszystkie towarzystwa mają oferty zgodne z wpisanymi  parametrami, a wielu  ubezpieczycieli nie oferuje systemów sprzedaży ubezpieczeń online. Można także skorzystać z supermarketów  ubezpieczeń na stronach niektórych banków. Na sprzedaż polis online zdecydowały się np.  Alior, Millennium, Eurobank, FM Bank i Deutsche Bank.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT