Koszty wypadków drogowych sięgają 30 mld zł rocznie

W Polsce  w wypadkach  drogowych  ginie rocznie ponad 4 tys. osób  około 50 tys. zostaje rannych.  Powstałe koszty zdarzeń zaś szacuje się nawet na blisko  30 mld zł rocznie - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z  09.05.2012 r.), powołując się na ekspertów  Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Są to koszty  ponoszone przez sektor ochrony zdrowia czyli ratownictwo oraz  wydatki z systemu ubezpieczeń społecznych, np. hospitalizacja, rehabilitacja oraz zasiłki chorobowe i renty.  Natomiast WHO wylicza koszt polskich wypadków drogowych na 4 mld euro - pisze gazeta. "Według rekomendacji WHO, aby w Polsce zwiększyć bezpieczeństwo na drogach, niezbędne jest lepsze egzekwowanie przepisów dotyczących limitów prędkości. Organizacja ocenia, że dobrze egzekwowane są z kolei przepisy o zakazie prowadzenia pod wpływem alkoholu" . Zdaniem "DGP", Polska ma najgorszy w Unii wskaźnik śmiertelności w wypadkach drogowych.
Z kolei w opinii Agaty Jaździk-Osmólskiej  z Zakładu Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów - podkreśla dziennik -  szacowanie kosztów wypadków drogowych jest  niekonwencjonalnym  środkiem  na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Natomiast zdaniem Radka Czapskiego  z Banku Światowego,  "inwestowanie w poprawę bezpieczeństwa drogowego bardzo się opłaca, ponieważ zmniejsza koszty społeczne i moralne, ale również koszty dla budżetu państwa" - twierdzi gazeta.

Wypłaty zadośćuczynienia podniosą ceny komunikacyjnego OC

Zbyt wysokie zadośćuczynienia będą  windować ceny OC - twierdzi "Rzeczpospolita" (Nr z 12.05.2012 r.). Zdaniem  Marcina Tarczyńskiego, analityka  z  Polskiej Izby Ubezpieczeń,   zadośćuczynienie dla rodzin za śmierć osoby najbliższej jest jednym z  czynników wpływających na ceny ubezpieczeń. Sądy mogą orzekać  je od 3 sierpnia 2008 r.  (art. 446 § 4 kodeksu cywilnego). Jak  mówi  w dzienniku Marcin Pawelec, zastępca rzecznika prasowego Grupy Allianz Polska ,  aby zachować rentowność tych ubezpieczeń, a przede wszystkim zapewnić klientom pełne zabezpieczenie na wypadek szkody towarzystwa  są zmuszone "dostosowywać wysokość składek do nowych regulacji". Także w opinii  Bartłomieja Krupy, prezesa Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych istnieje tendencja wzrostu cen polis komunikacyjnych.
Wprawdzie towarzystwa "często proponują niskie kwoty, ale w sądach są one kształtowane na o wiele wyższym poziomie. (...) Często bowiem ubezpieczyciele w takich wypadkach nie uznają szkody, mimo że linia orzecznicza sądów nie pozostawia wątpliwości, iż należy się ono bliskim, i sądy oczywiście przyznają im rację" – mówi Krupa. Z kolei  Magdalena Barcicka, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, podkreśla - podaje "Rz" - iż "przepis o zadośćuczynieniu jest stosunkowo nowy i orzecznictwo jeszcze się kształtuje. (...)  Bardzo trudno powiedzieć, czy 160 tys. zł zadośćuczynienia w konkretnej sprawie to dużo czy mało wobec 250 tys. zł wypłaconych bliskim ofiar katastrofy smoleńskiej .(...)  jeden wyrok nie kształtuje orzecznictwa, a rozbieżności w dotychczasowym są ogromne".
Według dziennika, najbliżsi zmarłego w wypadku  mogą m.in.  domagać się  refundacji kosztów leczenia i pogrzebu; renty dla osób alimentowanych przez zmarłego lub którym dostarczał środków utrzymania;  odszkodowania w sytuacji znacznego  pogorszenia się  ich sytuacji majątkowej z powodu straty bliskiego oraz  zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, cierpienie psychiczne i  ból... itp.

Do wypłaty z polisy OC konieczna kompletna dokumentacja medyczna osoby poszkodowanej w wypadku

Około 30 proc.  spraw o wypłatę odszkodowań z polisy OC sprawcy wypadku, które trafiają do Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. ( EuCO) , zawierają nieczytelną, nierzeczową lub niekompletną dokumentację medyczną,  uniemożliwiającą  sprecyzowanie roszczenia do towarzystw ubezpieczeniowych - informuje "Bankier.pl" (www.bankier.pl z 09.05.2012 r.). Jak podkreśla  mec. Paweł Lewandowski z Kancelarii Radców Prawnych EuCO, dokumentacja medyczna z procesu leczenia osoby poszkodowanej stanowi przecież  główny dowód w staraniach o wypłatę odszkodowania. Jeżeli  więc jest ona nieczytelna lub niekompletna, "nie ma podstaw do wypłaty należnych świadczeń".
Według EuCO,  poszkodowany powinien domagać się przede wszystkim - wylicza portal -   informacji o przebytej rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS, orzeczenia lekarza orzecznika towarzystwa ubezpieczeniowego z opisem wyniku badania,  karty informacyjnej  z leczenia szpitalnego, opisów  badań obrazowych i czynnościowych (np. RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, audiogram, spirometria),karty informacyjnej  z udzielonej pomocy w szpitalnym oddziale ratunkowym,  informacji  o udzielonej pomocy przez pogotowie ratunkowe, opinii lekarza biegłego sądowego wydana w sprawie karnej czy   wyciągu  z kartoteki prowadzonej przez poradnie.
Osoby poszkodowane " mają prawo domagać się od placówek medycznych sporządzenia czytelnych kopii dokumentów z baz archiwalnych, odpisów lub wyciągów z określonej dokumentacji medycznej oraz przeprowadzenia zalecanych badań, które dotąd nie zostały wykonane" - twierdzi "Bankier.pl".

PZU potwierdza zamiary poszerzenia  działalności w krajach bałtyckich

PZU SA  planuje poszerzenie działalności w krajach bałtyckich, co  potwierdził Andrzej Klesyk, prezes zarządu ubezpieczyciela podczas spotkania z litewskim premierem Andriusem Kubiliusem. Według prezesa Klesyka, towarzystwo PZU Lietuva, obecne na litewskim rynku od 10 lat,  będzie siedzibą lidera polskich ubezpieczeń na wszystkie kraje bałtyckie - pisze "Gazeta Wyborcza"(Nr z 11.05.2012 r.).
" Nasze interesy na Litwie oceniamy jako pomyślne i widzimy potencjał w krajach sąsiednich. W ciągu 10 lat stworzyliśmy ponad 1000 miejsc pracy i wpłaciliśmy ponad 70 milionów litów do budżetu państwa" - stwierdził Klesyk. "GW" przypomina, iż  w marcu br. PZU Lietuva  poinformowało, że " zamierza rozszerzyć działalność na Litwie oraz wejść na rynki estoński i łotewski." Miałoby nastąpić w drugiej połowie 2012 r. - podaje "Wyborcza".  Grupa chce na ten cel przeznaczyć  około 6-7 mld zł.  Działalnością  akwizycyjną oraz  zarządzaniem  operacjami zagranicznym ma  zajmować się PZU International.  Oprócz Litwy PZU SA  działa także na Ukrainie zauważa dziennik.

Młode kobiety zapłacą więcej za polisę komunikacyjną OC


Płeć nie może być kryterium wyliczania poziomu składki ubezpieczeniowej - uznał niedawno Trybunał Sprawiedliwości UE. Od  grudnia 2012 r. ubezpieczyciele będą musieli zmienić podejście do sposobu wyliczania cen polis dla kobiet i mężczyzn - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z  10.05.2012 r.).  I  tak, w ocenie specjalistów,  wzrost cen polis komunikacyjnych odczują przede wszystkim młode kobiety, które płaciły mniejszą składkę komunikacyjnego  OC,  ponieważ  powodowały mniej wypadków od mężczyzn. Wkrótce zapłacą one  tyle samo za ubezpieczenie komunikacyjne - pisze gazeta -  gdyż "statystyki mówiącej o mniejszej liczbie szkód wśród młodych kobiet nie będzie można brać pod uwagę". Jak podkreśla Marcin Tarczyński z  Polskiej Izby Ubezpieczeń w "DGP", każde towarzystwo indywidualnie kształtuje politykę cenową. Dlatego warto pamiętać, że "najlepszym lekarstwem na wszelkie zmiany stawek jest spokojna i bezpieczna jazda. Niezależnie od płci".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT