Koszty wypadków komunikacyjnych w Polsce na poziomie 3 proc. PKB

Według  "Rzeczpospolitej" (Nr z 13.01.2015 r.), koszty wypadków na polskich drogach rosną i stanowią już niemal 3 proc. PKB. Dziennik podaje, powołując się na  najnowszy  raport  Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego iż w 2013 r.  koszty kolizji drogowych w naszym kraju przekroczyły już. 40 mld zł.  W opinii gazety, chociaż faktycznie  ilość  wypadków komunikacyjnych  maleje  - w latach  2004 -  2013 liczba poszkodowanych zmniejszyła się o jedną trzecią -  to straty z tego tytułu  rosną. Wynika to między innymi  z faktu, iż zdarzenia na drogach są coraz cięższe, co pociąga za sobą wzrost kosztów leczenia."Rz" pisze, opierając się na opinii ekspertów, iż dzieje się tak, ponieważ w Polsce  nie wykorzystuje się istniejących możliwości zredukowania liczby wypadków, a w związku z tym i ograniczenia spowodowanych nimi strat. Tymczasem łączne koszty wypadków  na świecie to średnia równowartość 1,5 – 2 proc. PKB - informuje "Rzeczpospolita".

NFZ  z prawem regresu  od  sprawców wypadków komunikacyjnych pod wpływem używek ?

 Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy, który ma  umożliwić  Narodowemu Funduszowi Zdrowia (NFZ)  dochodzenia roszczeń na zasadzie regresu od nietrzeźwych   lub będących  pod wpływem środka odurzającego  sprawców wypadków komunikacyjnych - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 12.01.2015 r.). Jak podaje gazeta,  "PSL chce, aby kierowcy, którzy spowodowali wypadek pod wpływem alkoholu, płacili za leczenie ofiar zdarzenia".  Projektodawcy mają nadzieję, iż " groźba pokrywania wszelkich wydatków związanych z leczeniem ofiar wypadków spowoduje, że kierowcy przestaną nadużywać brawurowej jazdy i nie wsiądą za kierownicę będąc pod wypływem używek". A chodzi  tutaj o wydatki na organizację ratownictwa medycznego, leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rehabilitacji - pisze "Rz".
Według dziennika, wprawdzie  NFZ  posiada obecnie  możliwość uzyskiwania przychodów uzyskanych z tytułu roszczeń regresowych, jednak brak jest  szczegółowych podstaw prawnych do kierowania roszczeń regresowych wobec nietrzeźwych sprawców wypadków z tytułu poniesionych przez NFZ kosztów leczenia ich ofiar. Nowa ustawa takie działania ma umożliwić. Zdaniem Przemysława Sobolewskiego, eksperta  ds. Legislacji w Biurze Analiz Sejmowych, stworzenie szczególnych zasad realizacji regresu jedynie wobec osób, które spowodowały wypadek w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego budzi  wątpliwości co do zgodności z zasadą równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji).Ponadto -  pisze dziennik - PSL  chce również wyższych kar dla osób, które prowadzą auto bez prawa jazdy, tak "aby kara za brak prawa jazdy sięgała do 3 tys. zł, myślimy także o ewentualnej konfiskacie auta, ale wokół tego pomysłu sopor jest kontrowersji";  kierujący bez odpowiednich dokumentów powinni być także  rejestrowani, podobnie jak sprawcy wykroczeń.
Według gazety, Ministerstwo Zdrowia przygotowuje  projekt Stanowiska Rządu odnośnie ww. projektu ustawy, który zdaniem Krzysztofa  Bąka, rzecznika prasowego resortu zdrowia, jest " na wstępnym etapie procedowania".

Polisy KUKE bardziej dostępne

 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) od 1 stycznia 2015 r. ubezpiecza transakcje na nowych, korzystniejszych warunkach - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 08.01.2015 r.). Z początkiem br.  zmieniły się bowiem przepisy dotyczące "gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń w zakresie tzw. krajowego pochodzenia eksportowanych towarów i usług".  Tzw. krajowe pochodzenie towaru określało dotychczas rozporządzenie w sprawie maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym produkcie finalnym, co nie spełniało  "oczekiwań ani eksporterów ani banków finansujących transakcje eksportowe" - twierdzi dziennik. Teraz uznawane za krajowe są "surowce lub półfabrykaty importowane, których odpowiedniki polskie nie posiadają parametrów określonych w kontrakcie eksportowym" - pisze gazeta. Przy tym,  procentowy udział zagranicznych składników w eksportowanym produkcie został podwyższony, by można było uznać go za krajowy. Obecnie udział ten odniesiony został  do ogółu produktów lub usług eksportowanych w ramach kontraktu, a nie,  jak do tej pory, do poszczególnych produktów finalnych. Ponadto, za składnik krajowy  uznano  marżę  oraz wskazano rodzaj dowodów, na Wyższe udziały procentowe pozostały bez zmian w przypadku szczególnych branż przemysłowych, jak usługi budowlane, systemy komputerowe, wyroby elektrotechniczne, elektroniczne i teletechniczne oraz budowa statków.

Dobra polisa turystyczna za granicą chroni nasze zdrowie, bagaż i sprzęt oraz finanse

Wyniki VI Ogólnopolskiego Badania Assistance wykazały, że wśród osób wyjeżdżających za granicę, ponad 60 proc.  samodzielnie wykupuje ubezpieczenie podróżne. Większość robi to u agenta ubezpieczeniowego, a na drugim miejscu – w biurze podróży. Kolejne 7 proc. badanych otrzymuje tę polisę w ramach innych produktów (np. bankowych) - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 12.01.2013 r.). Z taką polisą zabezpieczamy sobie wsparcie finansowa i ochronę medyczną w razie wypadku;  możemy uzyskać także  "pomoc w razie szkód wyrządzonych osobom trzecim lub mieniu (...) mamy z nią gwarancję pomocy w razie opóźnienia lub odwołania lotu czy wsparcie polskojęzycznego koordynatora, na którego możemy liczyć 24 godziny na dobę". Urszula Szwarc, Zastępca Dyrektora Handlowego w Europ Assistance Polska radzi w gazecie, aby decydując się  na kupno polisy turystycznej zapłacić za jak najwyższą sumę ubezpieczenia. Na przykład w krajach pozaeuropejskich koszty leczenia mogą okazać się wyższe niż moglibyśmy się spodziewać." Zwłaszcza w miejscowościach turystycznych prywatne placówki ukierunkowane są na obsługę obcokrajowców, a ceny są w nich wyższe niż na naszym kontynencie. „Są również kraje, gdzie koszty usług medycznych są wyjątkowo wysokie, np. USA, Kanada, Australia " - podkreśla gazeta. A publiczne placówki służby zdrowia  nie gwarantują bezgotówkowej pomocy, gdyż często nie mają podpisanych umów z ubezpieczycielami. Oznacza to, że za hospitalizację pacjenci muszą zapłacić z własnej kieszeni i dopiero później wystąpić o refundację do ubezpieczyciela. - ostrzega  gazeta. Przy tym,  publiczne  placówki zdrowia  to często bariera językowa i znacznie obniżone standardy leczenia - podkreśla "DGP". Bardzo kosztowny jest także transport medyczny. Na przykład loty rejsowe organizowane z dnia na dzień, w podwyższonej klasie lub z możliwością uniesienia/wyprostowania złamanej nogi  kosztują nawet y nawet ponad 20 000 zł.” – mówi w dzienniku Urszula Szwarc z  Europ Assistance Polska. 

Usługi assistance coraz bardziej popularne

Ponad jedna trzecia Polaków deklaruje już  posiadanie  pakietu usług assistance. Ponad gdy jeszcze w  2010 r. usługę assistance wykupiło około  27 proc. z nas, to już  w 2014 r.  assistance  posiadało   już 34 proc. mieszkańców Polski - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 09.01.2015 r.). Dziennik informuje, iż  cena takiej polisy wynosi od 59 zł za rok w górę   w zależności od zakupionej wersji usług. Zdaniem gazety,  ubezpieczyciele cały czas rozszerzają ofertę usług assistance  i spełniają coraz to bardziej wyrafinowane życzenia klientów. "Rzeczpospolita" podaje, iż Polacy  najczęściej korzystają z assistance w  sprawach  naprawy RTV / AGD (33 proc.); z  pomocy hydraulika - 32 proc.; z usług elektryka - 8 proc.;  assistance informatyka (7 proc.) oraz ślusarza (5 proc.).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT