Kto kupi PTR?

Fairfax Financial Holdings, fundusz private equity chce kupić za 168,3 mln zł Polskie Towarzystwo Reasekuracji (PTR)  – donosi „Rzeczpospolita” (Nr z 09.09.2008 r.). Fundusz wezwał ostatnio do sprzedaży wszystkich 105,2 mln akcji PTR, oferując za jeden walor jeden 1,6 zł.  W opinii  dziennika,  poprzez zakup PTR Fairfax Financial zamierza rozpocząć budowę grupy reasekuracyjno-ubezpieczeniowej w Europie Środkowo-Wschodniej. A   inwestycja ta  jest  szansą dla funduszu na zwiększenie zaangażowania na rynku środkowoeuropejskim. Fairfax Financial jest już m.in. właścicielem firmy Odyssey Re działającej w Europie Zachodniej. „Rzeczpospolita” szacuje -  przy uwzględnieniu współczynników giełdowych firm reasekuracyjnych z Europy -  wartość Polskiego Towarzystwa Reasekuracji (PTR) na 125 mln zł. . Oznacza to że Fairfax Financial jest skłonny zapłacić 30-proc. premię za kontrolę nad polską spółką. Marek Czerski, prezes PTR, powiedział gazecie, że jest to dobra cena, biorąc pod uwagę widełki cenowe, przy których PTR chciała wejść na GPW w maju br. A  od tego czasu warszawska giełda spadła o kilkanaście proc. Fairfax natomiast twierdzi, że ma już pozytywne odpowiedzi na ofertę od akcjonariuszy, którzy łącznie trzymają w rękach około 47 proc. papierów reasekuratora.„
Fairfax Financial Holdings, fundusz private equity jest  notowany na giełdach w Toronto i w Nowym Jork

Dane klientów będą  lepiej sprawdzone

Dzięki uchwalonej przez Sejm noweli  o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, firmy ubezpieczeniowe czy banki oraz inne tego typu instytucje  będą mogły weryfikować dane klientów w zbiorze PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych za pomocą urządzeń teletransmisji danych -  informuje „Rzeczpospolita” (Nr z 06.09.2008 r.). Zgodnie z nową regulacją,  system    po wpisaniu danych klienta zweryfikuje je oraz  potwierdzi,  czy np. PESEL się zgadza, a dokument tożsamości nie został zastrzeżony jako skradziony lub sfałszowany. Nowe  przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2009 r.
Ustawą ma się teraz zająć Senat
.
Księgowanie kosztów ubezpieczenia po sprzedaży auta

Małgorzata Szaniawska, biegły rewident z firmy Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców,  wyjaśnia w „Gazecie  Prawnej”(Nr z 08.09.2008 r.) jak księgować wydatki na ubezpieczenie auta Jej zdaniem, koszty ubezpieczenia nie mogą po dniu sprzedaży samochodu pozostawać w pozycji - "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" i być rozliczane w czasie, ponieważ byłoby to niezgodne z zasadą współmierności kosztów i przychodów. Małgorzata Szaniawska tłumaczy, że biegły rewident zaznacza, iż rozliczanie kosztów ubezpieczenia po dniu sprzedaży ubezpieczonego samochodu powodowałoby również ujęcie w aktywach jednostki składnika, który nie spełnia definicji aktywów. Natomiast  kiedy ubezpieczenie sprzedanego samochodu nie wygasło przed sprzedażą pojazdu, będzie można różnie je rozliczać, w zależności od rodzaju ubezpieczenia.

Spór o podatek od pakietów  medycznych trwa nadal

Niejasne  przepisy  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powodują, że obecnie w zakresie opodatkowania abonamentów medycznych trwa chaos. Wynika o z tego, że różne organy, w odmienny sposób traktują to zagadnienie – podaje „Gazeta  Prawna”(Nr z 09.09.2008 r.). Zdaniem Jacka Rozwadowskiego, dyrektora ds. marketingu w Enel-Med, przydałaby się jednoznaczna interpretacja w zakresie opodatkowania pakietów medycznych. Albowiem liczba zawieranych umów na te usługi gwałtownie wzrasta. Arkadiusz Michalyszyn, prawnik, partner w CMS Cameron McKenna twierdzi zaś, że jego zdaniem, spór o to, czy abonamenty medyczne należy opodatkować czy nie, będzie się jeszcze długo ciągnął. Przedsiębiorcy, którzy będą mieli szczęście uzyskać pozytywną interpretację organu podatkowego, nie zapłacą podatku, inni natomiast nadal będą musieli go płacić.

IPA Polska: realizowana assistance to głównie pomoc medyczna

Klienci coraz częściej korzystają z usług pomocowych w okresie wakacji - wynika z danych firmy Inter Partner Assistance Polska. Firma odnotowała aż 45 proc.  wzrostu  interwencji. Przy czym, blisko  78 proc.  zrealizowanych spraw dotyczyło pomocy medycznej – pisze  „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  08.09.2008 r. Według  Inter Partner Assistance Polska S.A.,  Polacy są coraz bardziej świadomymi klientami i podróżując w większym stopniu wykorzystują możliwości swoich polis ubezpieczeniowych. Świadczy o tym stosunek liczby założonych spraw do liczby zorganizowanych interwencji. Klienci coraz częściej oczekują od ubezpieczycieli udzielenia im kompleksowej pomocy i  nie ograniczają się, jak dotychczas, do refundacji poniesionych kosztów czy dostarczenia informacji. W okresie od czerwca  do  sierpnia 2008r.,  liczba wszystkich zgłoszeń przekazanych przez firmy ubezpieczeniowe do Inter Partner Assistance Polska wyniosła o około 19 proc.  więcej niż analogicznym okresie w 2007 roku. Z kolei wzrost spraw interwencyjnych realizowanych przez Inter Partner Assistance Polska S.A. wyniósł aż 45 proc. Pośród spraw podjętych przez firmę IPA,  zdecydowaną większość (53 proc.) stanowiło organizowanie wizyt lekarskich. Wśród  zrealizowanych świadczeń znalazły się: organizacja hospitalizacji (13 proc.), organizacja ambulansu (7 proc.), interwencja lekarza Inter Partner Assistance (5 proc.), rozmaite usługi typu concierge (5 proc). Wśród usług medycznych, w porównaniu do zeszłego roku największy wzrost odnotowano w zakresie organizacji leczenia ambulatoryjnego (wzrost o 50 proc.) i organizacji hospitalizacji (wzrost o 43 proc.).
Natomiast liczba  usług typu Concierge zwiększyła się o 140 proc. Można z nich korzystać po wykupieniu bogatych pakietów ubezpieczeń lub gdy są one częścią bank assistance. W ramach pakietu Concierge Inter Partner Assistance Polska może zorganizować turystom dowolną usługę zgodną z prawem i zasadami etycznymi, której koszty klient jest w stanie pokryć. Na przykład w ramach  pakietu  Concierge w wakacje jeden z klientów IPA poprosił o wynajęcie torów wyścigowych w Dubaju. Ubezpieczony chciał się ścigać na nich wraz z przyjaciółmi.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT