Lepsze wyniki Warty po I półroczu

W I półroczu br. grupa Warta osiągnęła łącznie 1,91 mld zł przypisu składki brutto. W tym spólka majatkowa zebrała 1,02 mld zł składki, o 7,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2007 r. W opinii gazety "Parkiet" (Nr z 08.08.2008 r.), w porównaniu do I kwartału br. wzrosła dynamika przypisu składki brutto w ubezpieczeniach mieszkaniowych. I tak składka uzyskana z polis typu all risks „Warta Dom Komfort” była 18,4 proc. wyższa niż w I półroczu 2007 r., a przypis z ubezpieczenai Warta Dom wyższy o 13,5 proc.. Dobre wyniki sprzedażowe uzyskały również programy flotowe ubezpieczyciela (przypis składki był tutaj o 34,1 proc. wyższy niż w I półroczu 2007 roku), ubezpieczenia Ekstrabiznes dla MSP (wzrost o 15,3 proc. ), a także produkty bancassurance.

Dziennik podkreśla, że spółka poprawiła zarówno wynik techniczny jak i finansowy. Wynik techniczny wyniósł 88,48 mln zł, podczas gdy rok wcześniej Warta miała 7,19 mln zł straty. Wynik finansowy netto wzrósł z 52,58 mln zł do 71,86 mln zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT