Liberty Direct: z wysoką dynamiką zbioru składki w 2010 r.

Liberty Direct  w 2010 r.  zebrało 133,6 mln zł składki przypisanej brutto, z czego 37,8 mln zł w IV kw. ub.r., co oznacza  53 proc. wzrost  w porównaniu z 2009 r. Ubezpieczyciel zawdzięcza go m.in. rozwojowi alternatywnych kanałów sprzedaży  oraz rozszerzaniu oferty produktowej - pisze "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl  z  15.03.2011 r.). Michał Kwieciński, dyrektor generalny Liberty Direct  twierdzi, iż firma tak  dobry wynik zawdzięcza  "inwestycji w rozwój kanałów partnerskich,  opartych o platformę direct takich jak sieć komisów samochodowych, bancassurance oraz internetowy marketing afiliacyjny. W kanałach tych wykorzystujemy zalety platformy dairectowej – przede wszystkim niskie koszty operacyjne i możliwość stosowania zaawansowanej taryfikacji, co stanowi istotną przewagę konkurencyjną w obecnej sytuacji rynkowej. Pozwala nam to na oferowanie szerokim grupom klientów ubezpieczeń w korzystniejszej cenie niż towarzystwa tradycyjne". Według dyrektora  Kwiecińskiego - podaje "GU" -  towarzystwo w ub.r   wprowadziło tzw. e-konto „Twoje sprawy”, dzięki któremu klienci mogą kompleksowo zarządzać posiadanymi ubezpieczeniami on-line a także monitorować przebieg likwidacji szkód. Rozwinięto również stałą ofertę produktową,  obejmującą OC, AC, assistance oraz NNW o ubezpieczenie szyb oraz ubezpieczenia mieszkaniowe. Ubezpieczyciel w 2010 r. zorganizowało  cztery kampanie reklamowe, produktowe i wizerunkowe,  obejmujące telewizję.

TUIR Warta liderem ubezpieczeń morskich

Prawie 90 proc. składki z ubezpieczeń morskich zbiera na polskim rynku ubezpieczeń TUiR Warta SA. Ubezpieczyciel swoja ofertę kieruje do szerokiej grupy klientów – od największych podmiotów – armatorów pełnomorskiej floty handlowej i rybackiej, floty pasażerskiej, poprzez armatorów flot operujących lokalnie, jednostek obsługi portów i jednostek zaopatrzeniowych (operujących na wodach portów), floty ratowniczej, a także stoczni budowlanych i remontowych - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl  z  15.03.2011 r.). Według "GU", oferta  towarzystwa obejmuje również rybaków indywidualnych – armatorów kutrów i łodzi rybackich. Od lat firma ubezpiecza żaglowce, jachty (obejmuje ubezpieczeniem również załogi i pasażerów jednostek pływających ) oraz (jako jedyna w Polsce)  platformy wydobywcze i badawcze złóż ropy na polskim szelfie morskim.  Spółka  oferuje armatorom ubezpieczenia casco (Hull & Machinery) jednostek pływających oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej/Protection & Indemnity. Ubezpieczyciel proponuje również - podkreśla "Ubezpieczeniowa" -  poza dwoma podstawowymi ubezpieczeniami morskimi , w formie ubezpieczeń dodatkowych   ubezpieczenia casco i OC od m.in. ryzyk wojennych, strajków, ubezpieczenie utraty zysków armatora, OC czarterującego, ubezpieczenie aparatury i sprzętu eksploatowanego na morzu lub w porcie. Ponadto, stocznie konstrukcyjne i remontowe firma ubezpiecza od ryzyk związanych z budową i remontem statków.

PTU: nowy akcjonariusz i nowa strategia

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń po zmianie głównego akcjonariusza deklaruje, że w ciągu pięciu lat stanie się jednym z największych ubezpieczycieli w Polsce. Jak podkreśla "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 15.03.2011 r.) nadal  kluczowymi dla firmy będą ubezpieczenia komunikacyjne. Zdaniem Wernera Goerga, dyrektora generalnego Gothaer, niemieckiej grupy ubezpieczeniowej, która w 2010 r. kupiła ponad 77 proc. udziałów w PTU, Gothaer chce wykorzystać spółkę  do mocnego wejścia na polski rynek. "Celem jest rozwój PTU i przekształcenie spółki w jednego z głównych ubezpieczycieli w Polsce, o solidnych podstawach finansowych".  Nowa strategia PTU zakłada wejście ubezpieczyciela w ciągu najbliższych pięciu lat  do dziesiątki największych firm majątkowych na rynku - pisze "DGP". Firma  na koniec 2010 r. ( wstępne szacunki) zebrała  około  450 mln zł  składki brutto.  Olgierd Jatelnicki, prezes PTU zdradza,. iż ubezpieczyciel chce wykorzystać doświadczenia i możliwości finansowe swego niemieckiego właściciela. Jednak nadal "kluczowymi obszarami dla firmy pozostaną ubezpieczenia komunikacyjne"(komunikacja zajmuje ponad 75 proc. przypisu, co jest jednym z najwyższych współczynników na rynku). Towarzystwo chce  jednak zwiększyć w swoim portfelu udział innych polis majątkowych, osobowych i odpowiedzialności cywilnej - twierdzi dziennik.  W ten sposób chce zredukować swoją zależność od ubezpieczeń komunikacyjnych.
Zgodnie ze strategią zostanie zmieniona struktura PTU -  będzie działać w oparciu o dwa piony: detaliczny i korporacyjny. . Gothaer przewiduje też podwyższenie kapitału zakładowego towarzystwa.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT