Limity komunikacyjnego OC są niewystarczające ?

Wzrost świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa powoduje rosnącą liczbę i kwoty roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wyrządzone szkody oraz wysokości zasądzanych w procesach cywilnych świadczeń. Ustawowe limity odpowiedzialności cywilnej uczestników ruchu drogowego nie są w stanie zapewnić pełnej ochrony przed skutkami ryzyk komunikacyjnych – podaje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  03.06.2008 r.
Obowiązkowe polisy OC nie obejmują bowiem szkód związanych z zanieczyszczeniem, czy skażeniem środowiska. A zdarzenia związane z ruchem pojazdów oraz należne odszkodowania mogą łatwo przekroczyć ustawowe kwoty i tym samym obciążać finansowo firmę wieloletnim obowiązkiem wypłaty świadczeń rentowych, np. gdy w wypadku wystąpi wiele ofiar lub zniszczone zostaną np. obiekty inżynieryjne. Limit obowiązkowej polisy może okazać się także nieadekwatny przy wypadku poza granicami kraju.
Aktualne obowiązkowe sumy gwarancyjne OC posiadaczy pojazdów wynoszą 1.500.000 euro dla szkód na osobie i 300.000 euro dla szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych. W opinii Adama Lewandowskiego, członka zarządu STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, zakup dobrowolnych polis zapewni pełną ochronę przy niewielkim poziomie składek. Na rynku dostępne są już produkty z limitem aż 20 mln euro, kosztujące mniej niż 180 zł dla samochodu osobowego i 270 zł dla ciężarowego.

Jakie spółki chce kupić PZU SA ?

PZU  SA może zainwestować nawet 10 mld zł w przejęcia dużych towarzystw w Europie Środkowej – twierdzi „Rzeczpospolita” (Nr z 03.06.2008 r.). Do ubezpieczyciela dociera lawina ofert banków inwestycyjnych, niezbędnych każdej firmie przy zagranicznych zakupach. Jednak – pisze gazeta – spółka nie podpisała jeszcze żadnej umowy, choć podobno wśród chętnych na doradzanie PZU SA w takich transakcjach jest nawet renomowany amerykański bank inwestycyjny Goldman Sachs.
Zdaniem Przemysława Schmidta, bankiera inwestycyjnego  z firmy Trigon Polska, tak wielka firma musi prowadzić ekspansję zagraniczną. Andrzej Klesyk, prezes zarządu firmy powiedział gazecie, że jeżeli akcjonariusze zgodzą się, by w ciągu 12 – 18 miesięcy PZU prowadziło agresywną akwizycję w regionie, to wtedy można by zastanawiać się nad zatrzymaniem znaczącej części, a nawet całego zysku w spółce. Według dziennika, moment na zakupy jest świetnie wybrany, ponieważ zawirowania na rynkach kapitałowych spowodowały spadek wartości większości firm finansowych.
Jednak  do przejęcia zostały już raczej niewielkie firmy w pojedynczych krajach - podkreśla „Rzeczpospolita. W opinii analityków, szansą dla PZU SA może być odkupienie od którejś z zagranicznych grup ubezpieczeniowych jej inwestycji w naszej części Europy. Spekuluje się,  jakoby celem przejęcia mogła być Vienna Insurance Group w Polsce. Jednak Franz Fuchs, prezes VIG p w Polsce, kategorycznie zaprzecza plotkom o sprzedaży polskich spółek największemu polskiemu ubezpieczycielowi. Według dziennika, możliwym celem przejęcia byłyby również inwestycje amerykańskiego AIG czy  kupno firm na Ukrainie i Rosji oraz Rumunii.

Koniec monopolu NFZ ?

Od 2009 r. Narodowy Fundusz Zdrowia ma zacząć tracić monopol na finansowanie usług zdrowotnych. NFZ ulegnie bowiem podziałowi na kilka regionalnych funduszy, działających w największych miastach Polski – informuje „Gazeta Prawna" (Nr z 02.06.2008 r.), powołując się na projekt ustawy  przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia. A najważniejszą zmianą przewidywaną w projekcie jest to, że za cztery lata, obok publicznych funduszy powstaną też prywatne. W ten sposób pacjenci uzyskają możliwość wyboru: albo przekażą swoją składkę do niepublicznego ubezpieczyciela albo pozostaną w systemie publicznym. Podział NFZ będzie rozłożony na kilka etapów. Od 1 stycznia 2009 r. ma powstać sześć regionalnych funduszy, w strukturę których mają wejść w całości obecne oddziały NFZ. Dzięki temu przejmą wszystkie umowy i kontrakty ze świadczeniodawcami.
Na tym etapie przekształcenia pacjenci nie będą mieli prawa wyboru funduszu, tylko automatycznie zostaną przypisani do odpowiedniego regionalnego funduszu według miejsca swojego zamieszkania- pisze dziennik. Ministerstwo Zdrowia zakłada, że każdy z nich przejmie co najmniej 10 proc. ogółu osób ubezpieczonych w kraju. Od  2010 roku fundusze te będą mogły podpisywać umowy ze szpitalami i przychodniami na terenie całego kraju, a nie tylko w swoim regionie. „Gazeta Prawna” twierdzi, że dzięki takiemu rozwiązaniu pacjenci będą mogli zmienić ubezpieczyciela. W opinii ekspertów,  będzie to również miało wpływ na większą konkurencję miedzy świadczeniodawcami, którzy będą mogli kontraktować świadczenia z więcej niż jednym funduszem. Np. szpitale nie będą już uzależnione od pieniędzy jednego płatnika. „Gazeta Prawna” podkreśla, że powstanie prywatnych funduszy zdrowia musi się jednak wiązać z doprecyzowaniem zasad przejmowania ubezpieczonych z systemu powszechnego, tak aby nie doszło do sytuacji, w której w publicznych funduszach zostaną tylko osoby starsze i chore, a prywatne ubezpieczalnie przyciągną osoby młode i zdrowe.

Nowela ustawy o ubezpieczeniach rolnych dopiero po wakacjach

Sejm nie zdąży prawdopodobnie przed wakacjami znowelizować ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Jej projekt utknął bowiem  w Radzie Ministrów – donosi „Parkiet”(Nr z 02.06.2008 r.).Według gazety, nowelizacja jest istotna dla rolników, gdyż w efekcie ograniczenia przymusu ubezpieczeniowego daje szansę na zmniejszenie kosztów ochrony. Projekt rządu zawiera też inne ważne zmiany, jak tę dotyczącą obniżenia do 10 proc. upraw progu strat, powyżej którego można ubiegać się o odszkodowanie. Nowela pozwoliłaby rolnikom m.in. na zmniejszenie kosztów ubezpieczeń, gdyż ogranicza jego zakres - obowiązkowe będzie tylko ubezpieczenie 50 proc. areału od jednego ryzyka (obecnie jest to 5 ryzyk). Zdaniem Konrada Rojewskiego, eksperta od ubezpieczeń rolnych w PZU, żaden ubezpieczyciel, w tym także PZU, nie będzie w stanie wprowadzić produktów natychmiast po wejściu ustawy. Ich przygotowanie zajmuje zwykle kilka miesięcy

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT