MF chce uregulować prawnie działalność kancelarii odszkodowawczych

Ministerstwo Finansów prowadzi analizy prawne, dotyczące zakresu rzeczowego działalności kancelarii odszkodowawczych. Ministerstwo chce kompleksowo uregulować ich działalność – podaje Gazeta Prawna" (Nr z 06.08. 2008 r). Według dziennika, wstępna koncepcja resortu zakłada, że zapisy dotyczące kancelarii znajdą się w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym, a propozycje regulacji zostaną przedstawione w najbliższym czasie członkom grupy roboczej ds. przeglądu prawa ubezpieczeń gospodarczych w ramach Rady Rozwoju Rynku Finansowego. Albowiem to właśnie na tym forum pojawiły się negatywne informacje o działalności niektórych kancelarii odszkodowawczych, dotyczące w szczególności stosowania w umowach z konsumentami klauzul naruszających interesy klienta. „Prawna” pisze, że z inspiracji Rzecznika Ubezpieczonych tym problemem zajął się UOKiK i już wkrótce będziemy mieli pierwsze wpisy w rejestrze klauzul niedozwolonych, dotyczące umów kancelarii odszkodowawczych. UOKiK zakwestionował bowiem zapisy stosowane przez firmę Sol-via Odszkodowania, przewidujące, że niezależnie od formy zakończenia zlecenia wszystkie rozliczenia z tytułu wierzytelności określonej w zleceniu, dokonane przez dłużnika w terminie do 48 miesięcy od daty zakończenia zlecenia, traktowane są jako efekt pracy Solvia Odszkodowania. Ta firma chciała też srogo karać za opóźnienia w regulowaniu zobowiązań przez klientów odsetkami w wysokości trzykrotności odsetek ustawowych, czyli obecnie 34,5 proc. w skali roku. A stosowanie tych klauzul mogło doprowadzić m.in. do sytuacji, w której konsument jest zmuszany do wykonywania swoich zobowiązań umownych (np. zapłaty wynagrodzenia), pomimo rozwiązania umowy i zaprzestania przez zleceniobiorcę działań zmierzających do uzyskania odszkodowania.

Ponadto, UOKiK wzywa Grupę Finansowo-Inwestycyjną Odszkodowania do zmiany klauzuli dającej konsumentowi możliwość rezygnacji z umowy po 18 miesiącach od jej podpisania, podczas gdy spółka miała takie prawo w każdej chwili.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT