Ma być łatwiej reasekuratorom

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Proponowane przez Ministerstwo Finansów  nowe regulacje  przystosowują  polskie prawo   do przepisów unijnych – informuje  „Rzeczpospolita”(Nr z 15.10.2008 r.). Zgodnie z projektem ustawy na polskim rynku łatwiej będzie działać zakładom reasekuracji. Będą mogły ją wykonywać jednocześnie w zakresie ubezpieczeń na życie (life) i ubezpieczeń majątkowych (non-life). Ponadto, zakłady reasekuracji będą zobowiązane do lokowania aktywów zgodnie z zasadą prudent person, tj. przy zachowaniu zasad ogólnych, określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej – twierdzi dziennik.
 
PTU dla Generali ?

Grupa Generali za kilka tygodni ma prawdopodobnie zostać nowym właścicielem ponad 45 proc. akcji Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń – donosi „Parkiet’(Nr z 16.10.2008 r.), powołując się na  nieoficjalne informacje. W opinii gazety, transakcja kupna-sprzedaży mogłaby być sfinalizowana jeszcze w listopadzie br. Ryszard Kunicki,  prezes PTU nie chciał komentować  informacji dziennika  przejęciu PTU przez  Generali. Przyznał natomiast, że badanie firmy ubezpieczeniowej już się zakończyło, a teraz dobiegają końca negocjacje. Zdaniem Kunickiego, są prowadzone negocjacje z  wąskim gronem potencjalnych kupców, a podpisanie finalnej  umowy jest już kwestią tygodni – zapewnił.
Przejęcie PTU dałoby grupie Generali piątą pozycję w krajowym rynku ubezpieczeń majątkowych, a łączny przypis składki obu podmiotów po pierwszej połowie 2008 r. wyniósł prawie 0,5 mld zł (grupa Generali osiągnęła wynik 294 mln zł i PTU - 202 mln zł). Oznacza to ponad 4,8 proc. udziału w rynku majątkowym w Polsce. Wystawiony na sprzedaż pakiet papierów PTU należy teraz - bezpośrednio lub poprzez spółki zależne - do grupy Ciech.
 
Znowu bez absolutorium dla byłego zarządu PZU SA

WZA PZU, na którym miało się odbyć głosowanie o udzieleniu absolutorium byłemu zarządowi firmy rozczarowało Eureko. Joanna Karman, która reprezentowała Skarb Państwa, zaproponowała zdjęcie z porządku obrad punktu o przywróceniu absolutoriów byłym członkom władz spółki. Potem, dzięki głosom skarbu państwa, wniosek został przegłosowany – podaje „Rzeczpospolita”(Nr z 16.10.2008 r.). Według gazety, Michał Nastula, prezes Eureko Polska, stwierdził, że jest rozczarowany takim obrotem sprawy. Dziennik przypomina,  że już na kilka dni przed WZA Michał Nastula uzależniał powrót przedstawicieli Eureko do zarządu PZU właśnie od przywrócenia absolutoriów. Według „Rzeczpospolitej”,  Eureko  zmieni teraz strategię, która być może będzie wymagała powrotu przedstawicieli Eureko do zarządu PZU. Natomiast zdaniem rzecznika  MSP, Macieja Wiewióra, pewne kwestie nie zostały do końca wyjaśnione, dlatego WZA PZU nie mogło się zająć sprawami absolutorium.

FSO walczy w sądzie o odzyskanie PTU

FSO nadal walczy o odzyskanie PTU.  W listopadzie br. odbędzie się kolejna rozprawa sądowa dotycząca kontroli FSO nad ubezpieczycielem  - informuje „Gazeta Wyborcza”(Nr z  17.10.2008 r.)  FSO walczy o odzyskanie kontroli nad ubezpieczycielem. FSO ma zastrzeżenia do zmian, jakie zaszły w PTU  - wówczas  Daewoo TU  -  w 2003 r. Wtedy zarząd komisaryczny obniżył kapitał spółki ze 100 mln zł do 2 mln zł. Sprzedał też nowe akcje PTU o wartości 64 mln zł. Nabywcami były spółki Ciechu, PTR, Investa i Matrix.pl. Investa i Matrix.pl zapłaciły za akcje PTU akcjami Pro Futuro. FSO podnosiło, że wycena tych akcji jest zawyżona – pisze gazeta.   Tymczasem biegły sądowy powołany przez sąd okręgowy w tym roku stwierdził, że jedna akcja Pro Futuro była warta wtedy 4863,5 zł, a nie 29 780 zł, jak  przyjęto. „Wyborcza” publikuje wypowiedź  Zofii Duran z FSO, według której  w razie korzystnego wyroku sądu, FSO może dokapitalizować PTU oraz  ewentualnie  stworzyć  konsorcjum z akcjonariuszami PTU, którzy wnieśli  tzw. "zdrowy kapitał".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT