Nadal wojna cenowa na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Zdaniem Michała  Gomowskiego, wiceprezesa Generali trwa wojna cenowa na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, pomimo cały czas rosnących kosztów szkód osobowych i kosztów napraw samochodów. Michał Gomowski powiedział w wywiadzie dla "Dziennika Gazet Prawnej"(Nr z 25.03.2010 r.), iż  12 proc.  wzrost Generali w tych ubezpieczeniach był efektem rozpoczęcia kilka lat temu przez ubezpieczyciela prac nad dywersyfikacją sprzedaży. W opinii Gomowskiego, jeśli towarzystwa  zaczną podnosić ceny ubezpieczeń komunikacyjnych, to podwyżki ubezpieczeń komunikacyjnych nie będą gwałtowne. I pomimo iż  średnia składka może wzrosnąć o około 10 lub kilkanaście proc. , tym niemniej  większość klientów nie powinna odczuć podwyżek. Dlaczego ?  Ważna będzie także możliwość zweryfikowania szkodowości klienta m.in. dzięki bazom UFG. A  cena będzie uzależniona od profilu klienta - oświadczył gazecie Gomowski.

Ponad 1 mld zł strat z komunikacji

Ubezpieczyciele odnotowali  w 2009 r. ponad 1 mld zł straty  z tytułu polis komunikacyjnych - donosi   "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 24.03.2010 r.), powołując sie na najnowsze dane  Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Przy tym,  na sprzedaży polis OC komunikacyjnego towarzystwa straciły 0,95 mld zł,   a na polisach AC  wypracowały stratę prawie 0,09 mld zł, chociaż jeszcze w 2008 r. te ubezpieczenia przyniosły im  0,44 mld zł zysku. Jak podaje KNF, co trzecia złotówka zebrana w ub.r.  przez towarzystwa  majątkowe pochodziła ze składek w ubezpieczeniach OC. Z kolei w 2009 r. do kas ubezpieczycieli wpłynęło z tych polis 7134,88 mln zł (33,88 proc. udziału w składce działu II). Rok wcześniej wynik sprzedażowy był o prawie 2 proc. słabszy (7009,94 mln zł), ale za to jego udział w zbieranej przez towarzystwa majątkowe składce był wyższy i wyniósł 34,52 proc.
W opinii :DGP",  ogromne straty z polis OC oraz  gorsza rentowność polis  AC zapowiada podwyżki stawek. Wzrosną zwłaszcza ceny  komunikacyjnego OC.  Z danych KNF wynika - podkreśla gazeta -  że już w 2009 r.  przedsiębiorcy,  którzy odpowiadają za znaczną część strat na OC,  płacili za to ubezpieczenie  o 12 proc. więcej niż rok wcześniej. Na koniec 2009 r. " średnia składka za OC w tym segmencie wyniosła 750 zł, wobec 671 zł w 2008 roku" - podaje dziennik.  

KNF zapowiada  podwyżki kar za opóźnienia w wypłacie odszkodowań z komunikacyjnego OC

Komisja Nadzoru Finansowego zapowiedziała podwyżkę  kar stosowanych wobec ubezpieczycieli za opóźnienia w wypłacie odszkodowań z tytułu polis OC - informuje "Parkiet"(Nr z 25.03.2010 r.).  Według Łukasza Dajnowicza, rzecznika KNF, przy rozpatrywaniu kolejnych spraw dotyczących opóźnień zakładów ubezpieczeń w wypłacie odszkodowań  będzie rozważone "stosowanie kar znacząco wyższych od dotychczas nakładanych" . Albowiem ubezpieczyciele nie zawsze wywiązują się z obowiązku wypłacenia odszkodowań z ubezpieczenia komunikacyjnego w ustawowym terminie.Za opóźnione wypłaty KNF nałożyła do  lutego 2009 r. do  marca 2010 r.  23 kary pieniężne na zakłady ubezpieczeń na łączną kwotę 290 tysięcy zł. Przy czym standardowo kara wynosiła 10 tys. zł - pisze gazeta.  Według dziennika, w  trzech przypadkach kary były wyższe z uwagi na dużą liczbę przypadków wypłaty odszkodowań z przekroczeniem ustawowego terminu. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, firmy ubezpieczeniowe mają obowiązek wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. W sytuacji, gdy wyjaśnienie sprawy okazuje się bardziej skomplikowane, czas na wypłatę może ulec wydłużeniu o dwa tygodnie. Ostateczny termin to 90 dni, „chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego” - przypomina "Parkiet". A że  "w dalszym ciągu pojawiają się przypadki nieprawidłowości w zakresie terminowości wypłaty odszkodowań przez zakłady ubezpieczeń (...) konieczne wydaje się zaostrzenie środków nadzorczych w celu wyeliminowania praktyk naruszających obowiązujące przepisy prawa".

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu ma podlegać opodatkowaniu

Firmy leasingowe umożliwiają leasingobiorcom ubezpieczenie przedmiotu leasingu. W opinii Agnieszki Tałasiewicz, partnera w Ernst & Young - informuje  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 24.03.2010 r.) -   "albo leasingodawca oferuje pełną, zintegrowaną umowę leasingu, w skład której wchodzi m.in. ubezpieczenie przedmiotu leasingu, albo mamy do czynienia z możliwością uzupełnienia leasingu w wersji podstawowej o dodatkowe świadczenia, np. ubezpieczenie. W odniesieniu do drugiej grupy umów, firmy leasingowe traktowały usługę leasingu i ubezpieczenia jako dwa odrębne świadczenia, z których pierwsze było opodatkowane stawką podstawową, a drugie zwolnione z opodatkowania (jak świadczenie usług ubezpieczeniowych)". Tymczasem urzędy skarbowe  sugerują ostatnio, że koszt usługi ubezpieczeniowej powinien zawsze stanowić element kalkulacyjny wynagrodzenia z tytułu usługi leasingu i w konsekwencji ma podlegać opodatkowaniu - twierdzi A. Tałasiewicz w gazecie.

Pilotaż: Zapytanie Przez Portal (ZPP)

Biuro Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego  rozpoczęło w  połowie lutego 2010 r. badanie pilotażowe, polegające na " Zapytania Przez Portal (ZPP)"  dla określonych podmiotów - podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 25.03.2010 r.). W założeniu badanie pilotażowe ma trwać ok. 1-1,5 miesiąca, przy czym okres ten może zostać wydłużony.  W badaniu uczestniczą wybrani ubezpieczyciele: Warta, Link4, Ergo Hestia oraz Compensa. Po zakończeniu prac każde z biorących w nim udział towarzystw opracuje stosowny raport opisujący wyniki badania i sugestie, co do kierunków ewentualnego rozwoju mechanizmu ZPP, które zostaną zaimplementowane w wersji ostatecznej rozwiązania systemowego. Dzięki uruchomieniu dostępu do informacji „szkodowych” za pośrednictwem,  zakłady ubezpieczeń uzyskają możliwość zweryfikowania danych dotyczących szkodowości klienta bądź pojazdu w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych (OC +AC) - zauważa "GU". Informacja ta ma umożliwić zakładom ubezpieczeń dostosowanie wysokości składki do zweryfikowanego w OI UFG okresu bezszkodowego.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT