Najważniejsze jest ustalenie sprawcy kolizji drogowej

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym  może dochodzić odszkodowania albo  bezpośrednio od jego sprawcy albo od towarzystwa ubezpieczeń. Najważniejszym jednak w procesie likwidacji szkód  jest  ustalenie  winnego spowodowania  kolizji drogowej - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 10.08.2015 r.).  Jak przypomina dziennik, polisa OC ppm jest u nas obowiązkowa. Kiedy więc  kierowca auta  wyrządza szkodę dotyczącą mienia lub zdrowia innym osobom (a jest on  z zasady zobowiązany do jej naprawienia – pokrycia kosztów naprawy pojazdu, leczenia poszkodowanego itp.) , wówczas wkracza  ubezpieczyciel  z którym sprawca wypadku zawarł  umowę ubezpieczenia OC.
Polisa ta  chroni majątek odpowiedzialnego sprawcy zdarzenia i gwarantuje poszkodowanemu, że zaspokoi on swoje roszczenia. Jeśli ubezpieczyciel niewłaściwie lub opieszale prowadzi sprawę, poszkodowany może wystąpić bezpośrednio do sprawcy - podkreśla gazeta.  Warto przy tym pamiętać,  iż tak podkreślana przez ubezpieczycieli  jakość  obsługi i szybkość likwidacji szkód są  istotne dla poszkodowanego, a nie dla ubezpieczającego - pisze "DGP".
Według Tomasza Młynarskiego, radcy prawnego  z Biura Rzecznika Ubezpieczonych,  towarzystwo ubezpieczeń,  aby nie płacić  odszkodowania wynikającego  ze sprzedanej  polisy OC,  musi udowodnić;  wyłączną winę poszkodowanego, wyłączną winę osoby trzeciej lub zaistnienie siły wyższej.

Medycyna na odległość coraz bliżej

Branże:  medyczna, farmaceutyczna i ubezpieczeniowa liczą, że Sejm zdąży uchwalić  przepisy ułatwiające świadczenie usług telemedycznych jeszcze przed jesiennymi wyborami do parlamentu - podaje "Puls Biznesu"(Nr z 13.08.2015 r.). Wejście w życie zmian pozwoliłoby lekarzom oceniać stan zdrowia chorego również  na odległość. Telemedycyna i wideokonsultacje znalazły się bowiem w strategii resortu zdrowia na lata 2016-2020.
 Rządowy projekt ustawy został skierowany do prac w Komisji Zdrowia - pisze gazeta, powołując się na mec. Michała Czarnucha  z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. W jego opinii, zważywszy iż pozostały jeszcze dwa posiedzenia obecnego  Sejmu, jest szansa na to, że projekt zostanie przyjęty - podkreśla dziennik.

UOKiK zgodził się na przejęcie Aliora przez PZU SA

Grupa PZU ma zgodę Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów (UOKiK)  na przejęcie  Alior Banku - donosi "Parkiet" (Nr z 06.08.2015 r.). Według analiz   UOKiK,  koncentracja nie będzie miała negatywnego wpływu na konkurencję i sytuację konsumentów. Jak informuje gazeta, powołując się na komunikat Urzędu, " pod uwagę wzięto wpływ transakcji na krajowy rynek funduszy inwestycyjnych otwartych i zarządzania nimi, krajowy rynek ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych (w tym alternatywnie przyjęte rynki w węższym ujęciu produktowym, obejmujące poszczególne grupy ryzyk, np. ubezpieczenia komunikacyjne), a także krajowy rynek usług bancassurance, polegających na dystrybucji produktów ubezpieczeniowych przez banki". W ocenie UOKiK - podaje "Parkiet" - "koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji na żadnym z rynków, na których prowadzą działalność jej uczestnicy".
Jak przypomina  gazeta, przejęcie Aliora przez PZU to wstęp do budowy prawdziwego bankowego giganta - PZU SA chce stworzyć piąty co do wielkości aktywów bank w Polsce, a to wymaga zgromadzenia  około 100 mld zł aktywów. Andrzej Klesyk, prezes  PZU SA zapowiadał  wcześniej, iż grupa PZU chce konsolidować sektor bankowy i kupić 2-4 banki.
Wniosek PZU o przejęcie kontroli nad Alior Bankiem wpłynął do UOKiK w czerwcu 2015 r.

Mniej skarg na ubezpieczycieli dotyczących  polis komunikacyjnych OC i AC

Rok 2015 jest już  drugim z rzędu , w którym Biuro Rzecznika Ubezpieczonych odnotowuje spadek liczby skarg dotyczących  polis komunikacyjnych. Ich liczba spadła w pierwszym półroczu do 3,5 tys.(spadek o 12 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub.r.)  - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 12.08.2015 r.). I tak,  w  pierwszej  połowie 2015 r.  do RzU wpłynęło ponad 2,9 tys. skarg związanych z komunikacyjnym OC ( 9 proc. mniej niż przed rokiem) oraz  435 skarg związanych z polisami AC (spadek o ponad 20 proc).  W opinii gazety, ta  malejąca  liczba skarg dotyczących polis  OC i AC  nie oznacza, ze towarzystwa ubezpieczeniowe lepiej obsługują zmotoryzowanych.
"Urząd niewielki spadek liczby skarg związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi wiąże przede wszystkim z rozbudową systemu poradnictwa. Coraz częściej prośby o pomoc trafiają do rzecznika pocztą elektroniczną. A te, o ile nie są opatrzone podpisem elektronicznym, nie są rejestrowane jako skargi pokazywane w sprawozdaniach" - podaje dziennik.  Zdaniem Krystyny Krawczyk, dyrektor Biura RzU,  ubezpieczeni coraz częściej korzystają z tych właśnie ścieżek. W całym 2014 r. drogą elektroniczną do RzU  w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych zwracano się w ponad 1,3 tys. spraw, a w I połowie 2015 r. już w niemal 1,3 tys." Obserwujemy w ostatnim czasie, że coraz więcej osób samodzielnie radzi sobie w postępowaniach z ubezpieczycielami, korzystając z bazy wzorów pism i bazy orzecznictwa" - podkreśla w "DGP" dyr. Krawczyk z Biura RzU, dodając iż   "w niektórych sprawach wskazuje się autorom zapytań, by skorzystali z procedury skargowej, czyli wystąpili z wnioskiem o interwencję Rzecznika Ubezpieczonych w zakładzie ubezpieczeń". .
Dziennik zauważa, iż na spadek liczby skarg może mieć wpływ poprawa jakości likwidacji szkód m.in. w wyniku  wejścia  w życie wytycznych ws. likwidacji z ubezpieczeń z komunikacyjnych. W opinii szefowej  Biura RzU, wytyczne nie miały jednak wpływu na spadek liczby skarg, ponieważ  czas ich obowiązywania jest zbyt krótki.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT