Najwięcej na reklamę polis przeznaczają directy

Towarzystwa ubezpieczeniowe wydały w 2010 r.  na reklamę  blisko  358 mln zł netto, podczas gdy w 2009 r. przeznaczyli na ten cel ponad 400 mln zł - podaje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 09.02.2011 r.), powołując się na dane Kantar Media. Najwięcej środków w 2010 r.  - 212 mln zł - ubezpieczyciele przeznaczyli  na reklamę ubezpieczeń  komunikacyjnych - 212 mln zł.
Według gazety najwięcej na reklamy wydała Axa -70,3 mln zł,  PZU- 36,1 mln zł oraz  Liberty Direct - 35,2 mln zł. Przy czym,  to directy wydają najwięcej na reklamę. Rafał Karski, dyrektor sprzedaży i marketingu w Liberty Direct powiedział dziennikowi, że mimo iż branża w br. zamierza swoje inwestycje reklamowe skoncentrować  przede wszystkim na telewizji i internecie, to jednak  nowym obszarem "inwazji" reklamowej ubezpieczyciela  będą np. portale społecznościowe.
Z kolei Wojciech Pronobis, dyrektor zarządzający ds. marketingu w PZU  przyznaje, iż ubezpieczyciel w 2011 r. przeznaczy na  reklamy PZU środki w kwocie  zbliżonej do tej  z ub. r.
 
VIG Polska na plusie

Wszystkie polskie spółki Vienna Insurance Group (VIG) zarobiły w 2010 r. 13,3 mln zł, o 54,2 mln zł mniej, niż w 2009 r. Zdaniem  Franza Fuchsa, szefa austriackiej  VIG Polska i prezesa zarządu majątkowej Compensy,  znaczny spadek zysków grupy w 20110 r.  wynika ze  ubiegłorocznej srogiej zimy i powodzi - twierdzi "Parkiet"(Nr z 09.02.2011 r.).
Z sześciu towarzystw ubezpieczeniowych VIG  w Polsce, największe pod względem przypisu składki – InterRisk TU – zarobiło w 2010 r. 40,9 mln zł ( o 1,7 mln zł mniej niż w 2009 r.),  przy przypisie  składki  1,05 mld zł (wzrost o 36 proc.). Z kolei  Compensa straciła 27,3 mln zł (pogorszenie wyniku o 50 mln zł) przy składce  818,7 mln zł  (wzrost o 13 proc.). Natomiast Benefia TU zebrała 206 mln zł z polis (wzrost o 12 proc.) ale straciła 6,8 mln zł. Także PZM TU odnotowało stratę (- )19,8 mln zł i jest to wynik gorszy o 6 mln zł niż w 2009 r., przy przychodach rzędu 183 mln zł, które także spadły o 18 proc.- podaje gazeta. Według "Parkietu",  na wyniki spółek majątkowych wpłynęły " nie tylko zjawiska katastroficzne, ale także rosnące koszty części zamiennych do aut, rosnące wypłaty odszkodowań z OC komunikacyjnego, inwestycje w oddział litewski (w przypadku Compensy było to 6-8 mln zł) czy w siostrzane spółki (InterRisk objął akcje PZM TU za 10 mln zł)" . Gazeta podkreśla, iż prezes Fuchs  zapowiada na 2011 r. pościg za wiceliderem rynku majątkowego - STU Ergo Hestia. "Na pewno chcemy tego dokonać do końca 2012 r." – twierdzi  Fuchs.

Koniec podwójnej polisy  OC w komunikacji

Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację  ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która proponuje, aby to   ubezpieczyciele na dwa tygodnie przed końcem ochrony informowali  posiadaczy  pojazdów o prawie wypowiedzenia umowy OC oraz o wysokości składki, jaką będą  musieli  zapłacić za przedłużenie polisy na kolejny okres - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 11.02.2011 r.).  "Dzięki temu każdy będzie miał wystarczająco dużo czasu, aby sprawdzić oferty konkurencji i podjąć decyzję: zmienić ubezpieczyciela czy nie" - twierdzi gazeta.
Po zmianach każdy podwójnie ubezpieczony będzie mógł się pozbyć niepotrzebnej polisy, gdyż dotychczas oświadczenie w tej sprawie musiało wpłynąć do firmy ubezpieczeniowej najpóźniej dzień przed końcem ochrony. Zdaniem  Anny Dąbrowskiej  z Biura Rzecznika Ubezpieczonych jest to " rozwiązanie bardzo korzystne dla kierowców. Zabiegaliśmy o nie od wielu lat".   Tylko w 2010 r. wpłynęło do RzU  1128 oficjalnych skarg w tej sprawie. Nowa regulacja zapowiada także wyższe kary  dla kierowców za brak OC - informuje dziennik.  Kara  za brak ubezpieczenia OC przez ponad dwa tygodnie  wzrośnie prawie 800 zł. Obecnie taka kara może wynieść do 1980 zł - pisze gazeta.  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) w  2010 r. wysłał wezwania do uiszczenia takich opłat karnych do ponad 34 tys. posiadaczy pojazdów. 

Informacja o stanie majątkowym klienta nie dla ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel nie może żądać informacji o stanie majątkowym klienta  oraz żądać od niego udowodnienia, iż uległ wypadkowi - twierdzi  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 11.02.2011 r.). Według gazety,  ubezpieczony nie ma także obowiązku dostarczać zakładowi ubezpieczeń  dokumentów dotyczących leczenia. "DGP" radzi, aby jednak przy  zawieraniu  umowy ubezpieczenia "zachować wyjątkową czujność". Dlaczego ? Albowiem część dokumentów  przedstawianych klientowi przez towarzystwo może zawierać  postanowienia," które naruszają interesy konsumentów" - podkreśla "DGP". Dziennik pisze, iż  często zdarza się sytuacja, kiedy  oprócz niedozwolonych klauzul umownych " ubezpieczyciele stosują praktyki, do których nie mają prawa" .Na przykład domagają  się od klienta informacji, które nie mają związku z przedmiotem ubezpieczenia, czyli nie służą ocenie ryzyka., np. dotyczące stanu majątkowego ubezpieczonego. A jest to juz  wkraczanie  w sferę prywatną ubezpieczonego. " Ponadto skompletowanie żądanej dokumentacji może wiązać się z utrudnieniami, znaczącymi kosztami oraz stratą czasu klienta. Takie działanie ubezpieczyciela można uznać za naruszanie interesu ekonomicznego konsumenta" - zauważa gazeta.
Ubezpieczyciel nie może też żądać  od klienta udowodnienia  faktu  zajścia wypadku, któremu uległ.

Impel  inwestuje w rynek ubezpieczeniowy 

Impel wchodzi na rynek sprzedaży ubezpieczeń - donosi "Parkiet" (Nr z 09.02.2011 r.). Według gazety, wrocławska grupa usługowa przejęła  większościowe udziały w firmie Brokers Union, jednej z większych na Dolnym Śląsku i w Agrobudzie, czołowej polskiej spółce handlującej odzieżą i sprzętem ochronnym. Zdaniem Piotra Osowskiego, prezesa zarządu firmy "celem Impela jest zbudowanie największego w kraju podmiotu wyspecjalizowanego w dystrybucji sprzętu i środków BHP. W związku z tym "możliwe są kolejne przejęcia"  w tej konkretnej branży. Impel myśl też o tworzeniu sieci hurtowni wyposażenia związanego z bezpieczeństwem pracy - pisze dziennik. I dodaje, iż dla grupy Impel przejęcie Brokers Union o  rocznych  przychodach  2 mln zł stanowi  to początek nowego biznesu. Grupa chciałaby " w przyszłości włączyć sprzedaż ubezpieczeń do całego pakietu oferowanych kompleksowych usług outsourcingowych. Piotr Osowski powiedział gazecie, iż "jeśli zajmujemy się ochroną mienia, sprzątaniem, zarządzaniem nieruchomościami, naturalne wydaje się oferowanie klientom także ubezpieczeń. Impel stawia na szybki rozwój zintegrowanych usług, więc pracujemy także nad kolejnymi przejęciami na asekuracyjnym rynku".

Roszczenia za szkody powstał w  wypadku drogowym w UE lub z udziałem obcokrajowca

Wypadek komunikacyjny   dla poszkodowanego przedsiębiorcy wiąże się ze złożonymi kwestiami prawnymi i procedurami odszkodowawczymi, jeżeli zdarzy się  poza granicami Polski,  ale na terenie Unii Europejskiej. Podobnie sytuacja jest skomplikowana, jeżeli "zajście ubezpieczeniowe" przydarzy się wprawdzie  w kraju, ale z udziałem zagranicznego kierowcy  jako sprawcy - informuje  "Rzeczpospolita"(Nr z 10.02.2011 r.). Dziennik wyjaśnia, iż w  sytuacji wypadku za granicą stosuje się normy odszkodowawcze prawa cywilnego państwa, w którym doszło do zdarzenia. Przy tym -zauważa gazeta - ważną rolę odgrywa tutaj  reprezentant poszkodowanego  do spraw roszczeń. Natomiast jeśli zdarzy się  wypadek komunikacyjny  z udziałem obcokrajowca,  przedsiębiorca ma możliwość  wytoczenia powództwa bezpośrednio ubezpieczycielowi przed sądem państwa, w którym sprawca wypadku zamieszkuje.

Agentom celnym potrzebne jest ubezpieczenie OC
 
Agencja celna będzie przedstawicielem podatkowym zagranicznego podmiotu na potrzeby importu towaru - wynika z  założeń projektu nowelizacji ustawy o VAT, nad którym pracuje Sejm.  Jednak agencje celne nie mają obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, w związku z czym brakuje zobowiązania do zapewnienia swojemu klientowi minimum bezpieczeństwa - ostrzega Tomasz Michalik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w "Dzienniku Gazecie Prawnej"(Nr z 09.02.2011 r.). W opinii Michalika -informuje  "DGP" -  brak ubezpieczenia w przypadku nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych albo w sytuacji niedopełnienia obowiązków przez agencję celną może spowodować,  że podatnik będzie miał utrudnione dochodzenie roszczeń wobec przedstawiciela podatkowego.

Ubezpieczyciel zapłaci za  błędne decyzje urzędników skarbówki?

Pracownicy skarbówki proszą ministra finansów, o ubezpieczenia grupowe - podaje "Dziennik Gazeta  Prawna" (Nr z 11.02.2011 r.), informując iż  pismo z taką prośbą wpłynęło do Ministerstwa Finansów od Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Skarbowych.  W opinii związkowców "byłoby to zabezpieczenie przed pozwami o odszkodowania" - pisze "DGP". Albowiem ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych już czeka na podpis prezydenta.
A  pracownicy skarbowi prowadzą rozmowy z brokerami. "Ubezpieczenie grupowe obejmujące rekompensatę w wysokości 50 tys. zł i bezpłatne wsparcie prawnika w przypadku pozwu przeciw urzędnikowi dla 4 tys. osób kosztowałoby 7 zł miesięcznie (...) przy większej liczbie ubezpieczonych można wynegocjować lepsze warunki, np. niższe składki lub wyższą rekompensatę " - pisze dziennik. Według gazety, która powołuje się na Wiesławę  Dróżdż z MF,  obecnie resort przeprowadza  analizę prawną dotyczącą  możliwości udziału resortu w tym przedsięwzięciu.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT