Niebezpieczna pułapka z systemu sprzedaży direct

Liberty Direct dopuszcza możliwość zawarcia polisy tylko na podstawie rozmowy telefonicznej bez opłaty składki – informuje „Gazeta Prawna” (Nr z 14.08.2008 r. Według Rafała Karskiego, dyrektora marketingu Liberty Direct, ochrona może zacząć działać już tego samego dnia (tylko w przypadku samochodów nowych od północy), a składkę natomiast należy opłacić najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczeniowej.). W opinii Krystyny Krawczyk, z Biura Rzecznika Ubezpieczonych, takie rozwiązanie jest zgodne z prawem, ale rzadko stosowane na naszym rynku..Albowiem do tej pory standardem było, że w masowych umowach indywidualnych towarzystwa uzależniały udzielanie ochrony od opłaty składki. Klienci nieświadomi odmiennych rozwiązań Liberty Direct, mogą wpaść w pułapkę, jeśli przyjmą założenie, że dopóki nie opłacą składki, dopóty nie są związani umową. Jeśli bowiem w oczekiwaniu na polisę zawrą inną umowę z innym towarzystwem, będą mieli dwie umowy. Okazuje się jednak, że w przypadku directów jest pewne wyjście, które nie ma zastosowania do tradycyjnie działających ubezpieczycieli - w przypadku umów ubezpieczenia zawieranych na odległość konsument może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni - przypomina Łukasz Dajnowicz z Komisji Nadzoru Finansowego. Z tą interpretacją zgadzają się eksperci Rzecznika Ubezpieczonych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT